אלונה שפר, לשעבר מנכ'לית המשרד להגנת הסביבה

אלונה שפר, לשעבר מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה

כך גיבשה הממשלה מדיניות חדשה לצמיחה ירוקה

סמל מדינת ישראל
900
תשובות
2,534
חברים
88%
השפעה
9
תובנות
88%
השפעה
9
תובנות
900
תשובות
2,534
חברים

תחילה, הגדירה הממשלה את שאלת המדיניות:

צמיחה ירוקה היא צמיחה כלכלית ושיפור באיכות החיים, ללא פגיעה באיכותם ובכמותם של משאבי הטבע. מהם העקרונות שצריכים להנחות את ישראל בגיבוש התוכנית הלאומית לצמיחה ירוקה?

כחלק מהמהלך הרחב, הוזמנו לקחת חלק קבוצות בעלי העניין, הידע והסמכות

שלטון מקומי

משרדי ממשלה

ארגונים יציגים

המגזר השלישי

מפעלי התעשייה

פעילים סביבתיים

הידע נאסף בערוצים שונים - אך נוהל במקום אחד

במקביל לפנייה האינטרנטית הרחבה, הוקם שולחן עגול בראשות מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, מנכ"ל משרד הכלכלה ומנכ"לית אינטל ישראל. הדברים שנאמרו במפגשים תומללו לאתר.

62 Roundtables

+100 Phone Calls

+20,000 Emails

Posts on Facebook

PR Campaign

15,000 Text Messages

שיחות טלפוניות

פניות בדואר אלקטרוני

יחסי ציבור ותקשורת

שיחות דרך מוקד השירות

פנייה ברשתות חברתיות

קבלת עצות במסרונים

התובנות עיצבו את חוק רישוי ירוק והניעו שורה של מהלכים

"נדרשת הבנייה מחודשת של האמון בין היצרן הבודד לבין הממשלה. וודאות לעתיד – במקום חשדנות והתגוננות. מפעל חדש הוא לא בהכרח ארובה מעשנת, ורישוי יכול גם לסייע..."

"כיום, במקום שמובילי השינוי הירוק ירוויחו, הם חשים מפסידים. יש רצון לקדם שינוי בדפוסי הייצור, אך צריך לייצר למפעלים תמריץ לעשות מעבר לדרישות המינימום..."

"גופים גדולים לא יקנו מוצרים שלא נוסו. הקמת אתרי בטא מהווה לכן ציר קריטי להצלחה. הפיכת ישראל לחממת חדשנות בינלאומית מחייבת בעיקר רגולציה מאפשרת ותומכת...."

עם הגשת מסמך המדיניות ופרסום ההחלטות המרכזיות, קיבלו המשתפים משוב אישי על ההשפעה שהיתה להם

פתיחת אתרפתיחת אתר

ניצור קשר בקרוב!

הכתובת אינה בתבנית הנכונה...

לא תודה