פרופ' שלמה מור יוסף, מנכ'ל המוסד לביטוח לאומי

פרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי

כך הבנו איך לשנות את החוויה של 120,000 מבוטחים שמגיעים מדי שנה לוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי

לוגו המוסד לביטוח לאומי
1,507
תשובות
12,335
חברים
77%
השפעה
9
תובנות
77%
השפעה
9
תובנות
1,507
תשובות
12,335
חברים

תחילה, הגדירה הממשלה את שאלת המדיניות:

כ- 120,000 מבוטחים מגיעים לוועדות הרפואיות שלנו מידי שנה.  זהו מפגש לא קל. אבל החלטנו שאפשר להפוך אותו למשהו אחר, איתך. איך נכון לפעול על מנת לייצר חוויה טובה יותר בוועדה?

מספר קבוצות בעלי ענין, ידע וסמכות הוזמנו להשתתף בתהליך

גופים עסקיים

ארגונים חברתיים

רופאי הוועדות

מזכירי הוועדות

בני משפחה

מבוטחים

אלפי תשובות נאספו באתר אינטרנט מרכזי

המוסד פנה לשותפים דרך מודעות בעיתונות, מכתבים אישיים, מסרונים (למי שהסכים), מפגשים ממוקדים ושולחן עגול לאומי לאלפי בעלי עניין, כולל אלפי מבוטחים. כלל כיווני החשיבה והעצות שהתקבלו - רוכזו באתר אחד.

62 Roundtables

+100 Phone Calls

+20,000 Emails

Posts on Facebook

PR Campaign

15,000 Text Messages

מפגשי רופאים ומבוטחים

פניות בדואר אלקטרוני

יחסי ציבור ותקשורת

שיחות דרך מוקד השירות

שיתוף ברשתות חברתיות

קבלת עצות במסרונים

התובנות אומצו - והניעו שינוי ייסודי בנהלי העבודה

"הביטוח הלאומי יהיה יותר פעיל במיצוי זכויותיו של המבוטח ובהכנתו לוועדה הרפואית... כל פקיד ורופא יהיו אמונים על תביעה של מבוטח וניתן יהיה לפנות אליהם בשאלות..."

"ישנה תחושה שהוועדה אינה מכירה את המקרה של המבוטח היושב מולה... יש לשנות את התנהלות הועדה הרפואית בצורה שבה המבוטח יצא ממנה עם תחושה טובה יותר..."

"המבוטח מרגיש אי בהירות לגבי תהליך התביעה, מיקומה ואופן הטיפול בה... יפתח בערוץ האישי ממשק אינטרנטי אשר יאפשר מעקב אונליין אחר תביעה של מבוטח מתחילתה ועד סופה..."

על בסיס ההחלטות שקיבל מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, נשלח משוב אישי לכל אחד מהמשתתפים בתהליך

פתיחת אתרפתיחת אתר

ניצור קשר בקרוב!

הכתובת אינה בתבנית הנכונה...

לא תודה