מדיניות הפרטיות

עודכן באחרונה ב-12 בנובמבר 2015

בקצרה

תובנות כמפעילת האתר אוספת כמה שפחות מידע אישי מזהה עליך. אך יש לזכור שהאתרים שלנו פתוחים ושקופים למשתתפים או לציבור. המידע האישי שלך נמצא בבעלות הארגון שפנה אליך (ולא תובנות).

מהרגע בו ביצעת פעולה באתר, באמצעות דואר אלקטרוני, שליחת מסרון או השתתפות באירוע המנוהל גם באתר, אינך עלומת שם ופרטיך חשופים.

רישום לאתר משמעו הסכמה לקבלת מסרים ממנו. בעלות האתר ומנהלות התהליכים, או אנחנו בתובנות, עשויים לשלוח לך עדכונים, הזמנות ודיווחים בערוצים שונים. תמיד ניתן לבקש להפסיק קבלת מסרים.

ביקור באתר משמעו הסכמה לניטור (מעקב) אחר פעולותייך בכלל האתרים שלנו. תובנות עשוייה לשתף את המידע הזה עם בעלות האתר ובמידה מוגבלת יותר עם משתמשים בו. בנוסף, המידע יעובד בצורות שונות.

www.Insights-Israel.com לעולם לא תמכור את המידע שלך לצרכים מסחריים. בעלות האתר מחוייבות להשתמש במידע רק לצורך שלשמו ניתן, אך אין ביכולתנו לשלוט בכל הפעולות שלהן.

אנו עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיות שיווק ופרסום שונות כדי לפנות אליך באתרים אחרים (דוגמת פייסבוק, גוגל וטוויטר), עם הצעות להשתתף בתהליך או ליצור תהליך חדש.

המידע שנאסף

הרשומה שלך במאגר המידע שלנו בנוייה מחמישה מקורות מידע שונים:

מידע אישי שמסרת על עצמך, כולל שם, תמונה, מספרי טלפון, הגדת תפקיד וכתובת דואר אלקטרוני.

מידע אישי שהועבר על ידי בעלות האתר או משתמשים בו אודותייך, כולל שמך, כתובתך, יחידה וארגון בו את עובדת, פרטי קשר, מספרי טלפון ודואר אלקטרוני.

פעולות שביצעת באתר, דוגמת תשובות, תמיכות, תגובות, מעבר בין עמודים, עמודים שנצפו, משימות ניתוחיות ומידע אודות פעולות נוספות.

תכנים המחוברים לידע שתרמת, דוגמת משפטי מפתח, תובנות, החלטות, פעולות של משתמשים אחרים עם התכנים שלך ועוד).

מידע שמייצרת המערכת (השפעתך, המשימות שביצעת, מידת המעורבות ודרך השימוש באתר).

איסוף המידע

ישנן שלוש דרכים בהן אנו אוספים את המידע:

ממשתמשות. מרבית המידע באתר מגיע מהמשתמשות בו, בין שמדובר במידע על עצמן ובין שמדובר במידע על אחרות, דוגמת מידע אישי, תשובות, משפטי מפתח, תובנות או החלטות.

מרישומי האתר. כל פעולה באתר מתועדת. רישומי הפעולות (Log) כוללים מידע אודות ביקור בעמודים, תכנים שנצפו, לחיצות, כתובות IP ופריטים אחרים שמעביר אלינו הדפדפן שלך.

מסימון הדפדפן שלך. אנו נעזרים ב"עוגיות" (Cookie)  ותיוגים (Pixel Tag) על מנת לנטר את דפוסי גלישה שלך, ישירות או דרך צדדים שלישים (דוגמת Facebook Ads או Google Analytics).

השימוש במידע

בעלות האתר עשויות לעשות שימוש במידע שלך בצורות הבאות:

לשלוח אלייך מסרים על פעולות או אירועים שקרו באתר, דוגמת פתיחת תהליכים חדשים או הוספה, עריכה, מחיקה או אישור של תשובות, תמיכות, תגובות, תובנות והחלטות.

לעדכן אותך על פרסום של תכנים חדשים, שלך או של אחרים, על מנת ליצור עניין בקרב משתמשות, קבוצות או הציבור הרחב, בין ביחס לאתר אליו נרשמת ובין ביחס לאתרים אחרים.

לאפשר תהליכי קבלת החלטות מכלילים, באמצעות יצירת תשתית פתוחה ומשתפת ועידוד משתמשות לחשוב יחד ולייצר תובנות משותפות ביחס ל"מה עובד".

הפיכת הידע שנאסף באתר לכדי תובנות מעשיות בעלות ערך, באמצעות חלוקת משימות ניתוחיות בקרב המשתתפות בתהליך, ו/או הצגת תכנים שונים למשתמשים שונים ולקהלים שונים.

לשמור אותך מעודכנת ביחס לתהליכים שונים, באמצעות שליחת עדכונים על תוצאות בטווח הקצר, הבינוני והארוך של תהליכים שונים, או להזמין אותך לקחת חלק בתהליכים נוספים.

להעביר מסרים שונים לתקשורת (אינטרנטיים ושאינם אינטרנטיים) או לכל קבוצת בעלי עניין, דרך שליחת אגרות מידע (Newsletters), מסעות פרסום, ביצוע שיחות, פרסום ברשתות חברתיות ועוד.

תובנות עשויה לעשות שימוש במידע שלך בצורות הבאות:

להפעיל, לשפר ולהעשיר את האתרים שלנו, האלגוריתמים הניתוחים, קטעי הקוד והתכנים שלנו, כולל עיצוב רכיבים חדשים ושינוי של רכיבים קיימים.

ליצור מידע כוללני אותו ניתן לשתף עם גולשים שונים, דוגמת משתמשים בולטים (על פי השפעה, שימוש או תמיכה), תשובות בולטות או כל מדד אחר.

לשפר את חווית המשתמש באתרים, באמצעות למשל זיהוי של המשתמשים ללא צורך בהקלדת סיסמא או קיצור תהליך הרישום וההתחברות לאתר.

להציע לך לקחת חלק בתהליכים באתרים אחרים, או לאפשר לך לפתוח אתר תובנות משלך, בין ישירות באתר שלנו או דרך ערוצי הפצה ושיווק אחרים.

לפתור בעיות שמתגלות באתר, בין אם דווחו על ידך או על ידי אחרים, או לטפל במקרים בהם אנו מאמינים שהיתה הפרה של המדיניות והתנאים שלנו, או חוקים ונהלים אחרים.

לקיים את החובות החוקיות החלות עלינו, ובכלל זה להעביר מידע לרשויות החוק, או להגן על הזכויות והיעדים החשובים לתובנות, כמוגדר מעלה במסגרת דרכי השימוש שלנו במידע.

הגישה למידע

תובנות לעולם לא תעביר את המידע שלך לצדדים שלישים לצרכי שיווק או קידום מכירות, או לכל מטרה אחרת שאינה מוגדרת במדיניות ובתנאים שלנו. לעולם גם לא נשתף את המידע שמסרת עם אתר אחר אליו לא נרשמת. בעוד אנו דורשות מבעלות האתר לפעול באופן דומה, איננו אחראיות למעשיהן.

אלו המקרים בהם ניתן לקבל גישה למידע שלך:

בעלות ומנהלות האתר והתהליכים מחזיקות בבעלות מלאה על המידע שלך, ויכולות לגשת אליו באופן חופשי דרך האתר אותו הן מנהלות.

באתרים ציבוריים, כל אחת יכולה לראות ולשתף את המידע הפתוח לצפייה באינטרנט, אך מידת הגישה של המשתמשים למידע נקבעת על ידי בעלת האתר.

באתרים פרטיים, רק משתמשים מורשים יכולים לצפות, להעתיק ולשתף את המידע שלך, בהתאם להגדרות הגישה שקבעה בעלת האתר.

מנועי חיפוש יכולים לצפות, לשמור ולהציג מידע הפתוח למשתמשים אחרים, באמצעות חיפוש אוטומטי ברשת (Crawling).

ספקים מורשים מהם רוכשת תובנות שירותים להפעלת האתר יקבלו גישה למידע שלך, לצורך אחסון האתר, שליחת מסרים, עיבוד תשלומים, שיפור ביצועים וכו'.

לתובנות יש גישה מלאה למידע.

הבעלות על המידע

בעלות האתר הן בעלות המידע. מרגע שנפתח האתר, יש באפשרות בעלת האתר לעשות כל שימוש במידע, ובלבד שהדבר נעשה על פי החוקים והנהלים הנהוגים במדינה, והמדיניות והתנאים הקבועים באתר. בעוד תובנות, כמפעילת האתר, דורשת מבעלות האתר להתחייב להשתמש במידע בהתאם לכל המגבלות הללו, אנו איננו יכולים להתחייב או לקחת אחריות על פעולותיהן. הן אחראיות באופן מלא לאופן בו תעשנה שימוש במידע, אם בכלל.

אבטחת המידע

מאגר המידע של האתר מוגן בצורות שונות, בהתאם לאמות המידה הנהוגות בתעשייה. יחד עם זאת, אין כל אפשרות להגן באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית לאתר ולמאגרי המידע שמאחוריו. בעוד אנו נוקטים בכל צעדי הזהירות המתבקשים כדי להגן על המידע שלך, אסור לצפות שהמידע יהיה מאובטח ומוגן באופן מלא. כך למשל, תובנות אינה יכולה לקחת אחריות על פעולות שאינן חוקיות או פריצה מכל סוג שהוא לשרתיה.

העברת מידע

ככלל, תובנות אינה מעבירה מידע אודות משתמשים, למעט במקרים הבאים:

תהליכים חוקיים. אנו שומרים את הזכות לחשוף את המידע שלך אם נידרש לעשות זאת על פי חוק או על פי צו בית משפט, או במידה והפרת חוקים במסגרת פעילותך באתר, כולל הוצאת דיבה ופגיעה בפרטיות.

הגנה על אחרים. אנו שומרים את הזכות לחשוף את המידע שלך אם אנו מאמינים בתום לב שללא החשיפה, עשוי להיגרם נזק לשלומו של הציבור, של אדם כלשהו או של רכוש. אנו עשויים גם ליזום את חשיפת המידע.

הגנה על עצמנו. אנו שומרים את הזכות לחשוף את המידע שלך אם מתקיים הליך משפטי נגד תובנות, שותפיה, עובדיה, נציגיה או סוכניה, או אם אנו מאמינים שחשיפה נדרשת כדי להגן על זכויותינו ונכסינו.

סיבות אחרות. נוכל לחשוף את המידע שלך במקרה בו נאמין שהפרת את תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות או הסכם השימוש באתר, או אם ישנה תלונה מוצדקת כנגדך או אם נתת לנו היתר לחשוף את המידע.

אחסון המידע

המידע שלך מאוחסן בשרתי Azure של Microsoft העולמית. האחסון נעשה בענן, בשרתים מאובטחים, אך איננו יכולים לשלוט במיקום הפיזי של השרתים. השימוש באתר כמוהו כהסכמה שלך להעביר את המידע, כולל מידע אישי, למדינות שונות שאין בהן חוקים דומים לאלו הנהוגים בישראל לאחסון וניהול המידע. בנוסף, תובנות או אחד מהספקים שלה (לשליחת הודעות דוא"ל ומסרונים למשל) עשוים להעביר, לאחסן ולעבד את המידע שלך במקומות שונים.

מה חשוב לדעת

גלישה באתר משמעותה הסכמה למעקב. אין דרך פשוטה לומר זאת: אתרים כמו גוגל, פייסבוק, טוויטר ולינקדין עוקבים אחריך ברחבי האינטרנט. אנחנו נעזרים בטכנולוגיות ובשיטות דומות, וחשוב שתדעי זאת מבעוד מועד. אנחנו עשויים לעקוב אחרייך דרך פיקסל נסתר באתר, או דרך כתובת הדואר האלקטרוני שלך, באמצעות פלטפורמות מוכרות כמו אלה של פייסבוק, טוויטר וגוגל.

הרשמה לאתר משמעותה הסכמה לקבל מסרים. ברגע שנרשמת, את מסכימה לקבל מסרים מבעלות, מנהלות ומפעילות האתר דרך דואר אלקטרוני, מסרונים, מכתבים, רשתות חברתיות, שיחות טלפון וערוצי תקשורת נוספים. את מסכימה גם לקבל עדכונים, הזדמנות ואיגרות מידע מתובנת.

תמיד תוכלי לבטל את הסכמתך לקבלת מסרים. תמיד ניתן להסיר את הסכמתך לקבלת מסרונים מהאתר באמצעות אפשרות ה"הסרה" המופיעה בתחתית כל הודעת דואר אלקטרוני, או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת service@insights-israel.com. פרטי הקשר שלך יישמרו כדי למנוע שליחת הודעות אליך בעתיד. חשוב לדעת שעלייך להסיר את עצמך מכל אתר אליו היית רשומה בנפרד.

תמיד ניתן למחוק את עצמך. ברגע בו את מבקשת למחוק את עצמך מהאתר, נהפוך את הרשומה שלך ל"לא פעילה", כך שאחרים לא יורשו לעיין במידע שלך. בעוד אין באפשרותנו למחוק את היסטוריית הפעולות שלך מהאתר, נוכל למחוק את פרטייך האישיים מהתשובות והתגובות שלך, כך שאיש לא יוכל לזהות אותך.

תמיד נוכל להעביר לך את המידע שלך. ניתן לעיין בתשובות או בפעולות שביצעת באתר באמצעות פניה לתובנות במידה ונסרב למלא אחר בקשתך, נסביר לך למה. אם לדעתך הרשומה שלך לא נכונה או לא שלמה, יש באפשרותך לבקש לתקן, לשנות או למחוק אותו, ואנו נבחן זאת.

כאשר מזמינים חברים לאתר. באתרים ציבוריים, אנו מעודדים אותך להזמין חבר או חברה לקחת חלק בתהליך. ניתן לשלוח ישירות את הקישור או לתת לנו את כתובת הדוא"ל או פרטי המשתמש ברשת חברתית כלשהי. המידע יאוחסן באתר והפנייה תישלח, אלא אם היתה בקשה שלא לקבל מסרים.

ילדים עד גיל 16. כמפורט בתנאי השימוש שלנו, ילדים עד גיל 16 אינם יכולים להירשם לאתר, על מנת שלא נאסוף באופן בלתי מודע פרטים אישים עליהם. אם לדעתך ארע מקרה בו ילד נרשם לאתר או שאספנו מידע על ילד, אנו מבקשים לדעת על כך באופן מיידי. ניתן לכתוב לנו אל service@insights.us. לשיתוף יש סיכונים מובנים. ברגע בו את מבצעת פעולה באתר, כמשתתפת, בעלת האתר, בעלת התהליך או מנהלת התהליך, אין דרך חזרה. אין באפשרותך לשלוט בתכנים, והם עשויים לעבור עריכה, שיתוף, מחיקה או שינוי. מנועי חיפוש עשויים לעקוב אחריהם ומשתמשים עשויים לקחת תמונות מסך שלהם. כל אמצעי האבטחה אינם מוכחים באופן מלא, גם כאשר מדובר בתהליך פרטי. אנו מפצירים בך לחשוב פעמיים לפני שאת משתפת מידע רגיש שחשיפתו יכולה לפגוע!

אם אנו משנים בעלות. במידה ותובנות תימכר או תמוזג לחברה אחרת, ייתכן והמידע שלך יועבר לבעלים חדשים (או בעלות חדשות), על מנת לאפשר לאתרים שלנו להמשיך לפעול. אין מה לדאוג! אותה מדיניות פרטיות תישאר גם בעתיד, אלא אם נעדכן אופן אחרת.

יצירת קשר

במידה ויש לך כל שאלה או אמירה הקשורה למדיניות ולתנאים שלנו, נשמח לשמוע ממך בכתובת service@insights.us, בטלפון 077-2142700 או במכתב לכתובת תובנות, מנחם בגין 16, רמת גן.