No, Thanks

Hi! I'm Chris :-)

Happy to tell you more about us:

Thank you! We'll get back to you shortly.
Oops! Something went wrong while submitting the form
לא תודה

נשמח לשוחח!

להיכן ניתן לפנות על מנת

תודה. נחזור אליך בקרוב.
משהו השתבש. נסו שוב.

Ron Hulday, Mayor of Tel-Aviv

כך הצלחנו לגרום לתושבי נווה אליעזר-ליבנה למחזר אשפה

2,638
Members
473
Answers
9
Insights
100%
Impact

כולם מכירים את תחום המיחזור. אבל מיחזור אשפה אורגנית זה סיפור מסריח. כדי להבין איך למחזר אותה, הגדירה העירייה שאלה:

כל שנה מוטמנות בקרקע טונות של אשפה אורגנית. הפרדת האשפה האורגנית מהאשפה הרגילה, מאפשרת לשלוח שליש מכמות האשפה לאתרי מיחזור - במקום לאתרי הטמנה. כיצד נוכל לדרבן את תושבי נווה אליעזר וליבנה להפריד אשפה?

העירייה הציעה לקבוצות שונות לקחת חלק:

Resident Associations

Community Leaders

Local Leaders

Local Businesses

Residents

Teachers

הידע נאסף בערוצים פיזיים ודיגיטליים

PR Campaign
Round Tables
Personalized Texts
Personalized Emails
Town Hall Meetings
Newspaper Ads

התובנות היו מפתיעות. לא תמריצים כספיים, אלא רוחניים:

"נושא המיחזור והקיימות שזור בערכי הדת היהודית וחשוב שילווה את תהליך הובלת השינוי. למנהיגות היהודית חשיבות רבה, ולכן יש לקיים ערוצי עבודה ישירים עם בתי הכנסת..."

"נדרשת פנייה שונה וייעודית לקהלי יעד שונים. מרבית התושבים בשכונה הם צברים, אך בעבור האחרים, יש להתאים את הפנייה למגוון הקהילות שבשכונה מבחינת שפה, גיל ותרבות..."

"נכון להניע את הפרדת האשפה קודם כל במוסדות החינוך, עוד לפני הדרכת התושבים. התלמידים הם סוכני השינוי, ואם יפרידו פסולת בבתי הספר ובגנים - יחלו להטמיע זאת גם בבית..."

תוכנית הפעולה שגובשה הביאה לשיעורי מיחזור יוצאי דופן בשכונה. העירייה יצאה במסע פרסום על גבי שלטי חוצות, בהם ציטטה את דברי התושבים, ועדכנה על החלטותיה.

GET A LIVE DEMO

Thank you! We'll get back to you shortly.
Oops! Something went wrong while submitting the form

רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב

כך הצלחנו לגרום לתושבי נווה אליעזר-ליבנה למחזר אשפה

סמל מדינת ישראל
473
תשובות
2,638
חברים
100%
השפעה
9
תובנות

כולם מכירים את תחום המיחזור. אבל מיחזור אשפה אורגנית זה סיפור מסריח. כדי להבין איך למחזר אותה, הגדירה העירייה שאלה:

כל שנה מוטמנות בקרקע טונות של אשפה אורגנית. הפרדת האשפה האורגנית מהאשפה הרגילה, מאפשרת לשלוח שליש מכמות האשפה לאתרי מיחזור - במקום לאתרי הטמנה. כיצד נוכל לדרבן את תושבי נווה אליעזר וליבנה להפריד אשפה?

העירייה הציעה לקבוצות שונות לקחת חלק:

ועדי בתים

מנהיגים קהילתיים

מנהיגים בולטים

עסקים מרכזיים

התושבים

מורים ומנהלים

התשובות נאספו בערוצים פיזיים ודיגיטליים

במקביל לאיסוף התשובות באתר, התקיים שולחן עגול בהובלת ראש העיר. בנוסף, תושבים שאינם בעלי אוריינות דיגיטלית, זכו לביקור של נציגים מהעירייה, שתמללו את תשובותיהם והעלו אותן לאתר ההיוועצות בזמן אמת.

יחסי ציבור
שולחנות עגולים
מסרונים אישיים
דואר אלקטרוני
כנסי תושבים
מודעות בעיתון

התובנות היו מפתיעות. לא תמריצים כספיים, אלא רוחניים:

"נושא המיחזור והקיימות שזור בערכי הדת היהודית וחשוב שילווה את תהליך הובלת השינוי. למנהיגות היהודית חשיבות רבה, ולכן יש לקיים ערוצי עבודה ישירים עם בתי הכנסת..."

"נדרשת פנייה שונה וייעודית לקהלי יעד שונים. מרבית התושבים בשכונה הם צברים, אך בעבור האחרים, יש להתאים את הפנייה למגוון הקהילות שבשכונה מבחינת שפה, גיל ותרבות..."

"נכון להניע את הפרדת האשפה קודם כל במוסדות החינוך, עוד לפני הדרכת התושבים. התלמידים הם סוכני השינוי, ואם יפרידו פסולת בבתי הספר ובגנים - יחלו להטמיע זאת גם בבית..."

תוכנית הפעולה שגובשה הביאה לשיעורי מיחזור יוצאי דופן בשכונה. העירייה יצאה במסע פרסום על גבי שלטי חוצות, בהם ציטטה את דברי התושבים, ועדכנה על החלטותיה.

להדגמה בארגון שלך:

תודה. נחזור אליך בקרוב.
משהו השתבש. ניתן לנסות שוב או לכתוב לנו ב-info@insights.us.

Ron Hulday, ÜRGERMEISTER VON TEL-AVIV

כך הצלחנו לגרום לתושבי נווה אליעזר-ליבנה למחזר אשפה

2,638
User
473
Antworten
9
Erkenntnisse
100%
Stellungnahmen

כולם מכירים את תחום המיחזור. אבל מיחזור אשפה אורגנית זה סיפור מסריח. כדי להבין איך למחזר אותה, הגדירה העירייה שאלה:

כל שנה מוטמנות בקרקע טונות של אשפה אורגנית. הפרדת האשפה האורגנית מהאשפה הרגילה, מאפשרת לשלוח שליש מכמות האשפה לאתרי מיחזור - במקום לאתרי הטמנה. כיצד נוכל לדרבן את תושבי נווה אליעזר וליבנה להפריד אשפה?

העירייה הציעה לקבוצות שונות לקחת חלק:

Ansässige Unternehmen

PädagogInnen

הידע נאסף בערוצים פיזיים ודיגיטליים

PR Kampagnen
Runde Tische
SMS
E-Mails
PR Kampagnen

התובנות היו מפתיעות. לא תמריצים כספיים, אלא רוחניים:

"נושא המיחזור והקיימות שזור בערכי הדת היהודית וחשוב שילווה את תהליך הובלת השינוי. למנהיגות היהודית חשיבות רבה, ולכן יש לקיים ערוצי עבודה ישירים עם בתי הכנסת..."

"נדרשת פנייה שונה וייעודית לקהלי יעד שונים. מרבית התושבים בשכונה הם צברים, אך בעבור האחרים, יש להתאים את הפנייה למגוון הקהילות שבשכונה מבחינת שפה, גיל ותרבות..."

"נכון להניע את הפרדת האשפה קודם כל במוסדות החינוך, עוד לפני הדרכת התושבים. התלמידים הם סוכני השינוי, ואם יפרידו פסולת בבתי הספר ובגנים - יחלו להטמיע זאת גם בבית..."

תוכנית הפעולה שגובשה הביאה לשיעורי מיחזור יוצאי דופן בשכונה. העירייה יצאה במסע פרסום על גבי שלטי חוצות, בהם ציטטה את דברי התושבים, ועדכנה על החלטותיה.

Sie wollen mehr erfahren?

Vielen Dank! Wir werden Sie umgehend kontaktieren!
Ups! Irgendetwas hat nicht funktioniert - bitte versuchen Sie es erneut!