Ron Hulday, Mayor of Tel-Aviv

כך הצלחנו לגרום לתושבי נווה אליעזר-ליבנה למחזר אשפה

2638
Members
473
Answers
9
Insights
90%
Impact
Nein, lieber nicht.

Sie möchten mehr erfahren?

Wir melden uns bei Ihnen!

Danke! Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
Oops! Something went wrong while submitting the form

כולם מכירים את תחום המחזור. אבל מחזור אשפה אורגנית זה סיפור מסריח. כדי להבין איך למחזר אותה, הגדירה העירייה שאלה:

אנו מבזבזים כל שנה קרקע יקרה, בגלל שאנו מטמינים בה פסולת שיכולנו למחזר. הגיע הזמן להפסיק זאת. מה יגרום לתושבי נווה אליעזר וליבנה להתחיל ולהפריד אשפה?

העירייה פנתה לקבוצות מגוונות של תושבים בבקשה לחשיבה משותפת:

Resident Associations

Community Leaders

Local Leaders

Local Businesses

Residents

Teachers and Principals

התשובות נאספו בעיקר במפגש עם התושבים

Round Tables

 Emails

PR Campaign

Phone Calls

Posts on Facebook

Text Messages

התובנות הפתיעו גם את פרנסי העיר. לא תמריצים כספיים, אלא תמריצים רוחניים:

נכון להניע את הפרדת האשפה קודם כל במוסדות החינוך, עוד לפני הדרכת התושבים. התלמידים הם סוכני השינוי, ואם יפרידו פסולת בבתי הספר ובגנים - יחלו להטמיע זאת גם בבית.

נדרשת פנייה שונה וייעודית לקהלי יעד שונים. מרבית התושבים בשכונה הם צברים, אך בעבור האחרים, יש להתאים את הפנייה למגוון הקהילות שבשכונה מבחינת שפה, גיל ותרבות.

נושא המחזור והקיימות שזור בערכי הדת היהודית וחשוב שילווה את תהליך הובלת השינוי. למנהיגות היהודית חשיבות רבה, ולכן יש לקיים ערוצי עבודה ישירים עם בתי הכנסת.

תוכנית הפעולה שגובשה הביאה לשיעורי מחזור יוצאי דופן בשכונה. העירייה יצאה במסע פרסום של שלטי חוצות בהם ציטטה דברים של תושבים, ועדכנה על החלטותיה.

More info?

Thank you! We'll get back to you shortly.
Oops! Something went wrong while submitting the form
No, Thanks

Let's Talk

Fill out your details and we can schedule a demo

Thank you! We'll get back to you shortly.
Oops! Something went wrong while submitting the form
בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל

רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב

כך הצלחנו לגרום לתושבי נווה אליעזר-ליבנה למחזר אשפה

סמל מדינת ישראל
90%
השפעה
9
תובנות
473
תשובות
2638
חברים

כולם מכירים את תחום המחזור. אבל מחזור אשפה אורגנית זה סיפור מסריח. כדי להבין איך למחזר אותה, הגדירה העירייה שאלה:

אנו מבזבזים כל שנה קרקע יקרה, בגלל שאנו מטמינים בה פסולת שיכולנו למחזר. הגיע הזמן להפסיק זאת. מה יגרום לתושבי נווה אליעזר וליבנה להתחיל ולהפריד אשפה?

העירייה פנתה לקבוצות מגוונות של תושבים בבקשה לחשיבה משותפת:

ועדי בתים

מנהיגים קהילתיים

מנהיגים בולטים

עסקים מרכזיים

כלל התושבים

מורים ומנהלים

התשובות נאספו בעיקר במפגש עם התושבים

מרבית התושבים בשכונה אינם משתמשי אינטרנט כבדים. לכן, הגיעו נציגי העירייה לבתי התושבים כדי להתייעץ. בנוסף, נערכו מפגשי חשיבה, כולל שולחן עגול בהובלת ראש העיר. כל התשובות תומללו והועלו לאתר בזמן אמת.

62 Roundtables

+100 Phone Calls

+20,000 Emails

Posts on Facebook

PR Campaign

15,000 Text Messages

שולחנות עגולים

דואר אלקטרוני

יחסי ציבור ותקשורת

כנסים

רשתות חברתיות

מסרונים אישיים

התובנות הפתיעו גם את פרנסי העיר. לא תמריצים כספיים, אלא תמריצים רוחניים:

נכון להניע את הפרדת האשפה קודם כל במוסדות החינוך, עוד לפני הדרכת התושבים. התלמידים הם סוכני השינוי, ואם יפרידו פסולת בבתי הספר ובגנים - יחלו להטמיע זאת גם בבית.

נדרשת פנייה שונה וייעודית לקהלי יעד שונים. מרבית התושבים בשכונה הם צברים, אך בעבור האחרים, יש להתאים את הפנייה למגוון הקהילות שבשכונה מבחינת שפה, גיל ותרבות.

נושא המחזור והקיימות שזור בערכי הדת היהודית וחשוב שילווה את תהליך הובלת השינוי. למנהיגות היהודית חשיבות רבה, ולכן יש לקיים ערוצי עבודה ישירים עם בתי הכנסת.

תוכנית הפעולה שגובשה הביאה לשיעורי מחזור יוצאי דופן בשכונה. העירייה יצאה במסע פרסום של שלטי חוצות בהם ציטטה דברים של תושבים, ועדכנה על החלטותיה.

לתיאום שיחת הדגמה

תודה. נחזור אליך בקרוב.
משהו השתבש. ניתן לנסות שוב או לכתוב לנו ב-info@insights.us.
לא תודה

רוצה לדבר?

בשיחת הדגמה נוכל להכיר טוב יותר את הצרכים שלך

תודה. נחזור אליך בקרוב.
משהו השתבש. נסו שוב.

Ron Hulday, ÜRGERMEISTER VON TEL-AVIV

כך הצלחנו לגרום לתושבי נווה אליעזר-ליבנה למחזר אשפה

2638
User
473
Antworten
9
Erkenntnisse
90%
Stellungnahmen
Nein, lieber nicht.

Sie möchten mehr erfahren?

Wir melden uns bei Ihnen!

Danke! Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
Oops! Something went wrong while submitting the form

כולם מכירים את תחום המחזור. אבל מחזור אשפה אורגנית זה סיפור מסריח. כדי להבין איך למחזר אותה, הגדירה העירייה שאלה:

אנו מבזבזים כל שנה קרקע יקרה, בגלל שאנו מטמינים בה פסולת שיכולנו למחזר. הגיע הזמן להפסיק זאת. מה יגרום לתושבי נווה אליעזר וליבנה להתחיל ולהפריד אשפה?

העירייה פנתה לקבוצות מגוונות של תושבים בבקשה לחשיבה משותפת:

התשובות נאספו בעיקר במפגש עם התושבים

PR Kampagnen

E-Mails

SMS

Konferenzen

Facebook

Twitter

התובנות הפתיעו גם את פרנסי העיר. לא תמריצים כספיים, אלא תמריצים רוחניים:

נכון להניע את הפרדת האשפה קודם כל במוסדות החינוך, עוד לפני הדרכת התושבים. התלמידים הם סוכני השינוי, ואם יפרידו פסולת בבתי הספר ובגנים - יחלו להטמיע זאת גם בבית.

נדרשת פנייה שונה וייעודית לקהלי יעד שונים. מרבית התושבים בשכונה הם צברים, אך בעבור האחרים, יש להתאים את הפנייה למגוון הקהילות שבשכונה מבחינת שפה, גיל ותרבות.

נושא המחזור והקיימות שזור בערכי הדת היהודית וחשוב שילווה את תהליך הובלת השינוי. למנהיגות היהודית חשיבות רבה, ולכן יש לקיים ערוצי עבודה ישירים עם בתי הכנסת.

Open Story

CITY

Open Story

GOVERNMENT

Open Story

CITY

Open Story

COMMUNITY

Sie wollen mehr erfahren?

Vielen Dank! Wir werden Sie umgehend kontaktieren!
Ups! Irgendetwas hat nicht funktioniert - bitte versuchen Sie es erneut!

Danke! Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.

Oops! Something went wrong while submitting the form

Nein, lieber nicht.