איך ניתן להוסיף עדכון על תוכנית?

go down

על מנת להוסיף עדכון לתוכנית, קודם כל ניכנס ליעד המשויך לתוכנית הרצויה ונלחץ על כפתור "ניהול" בצד שמאל למעלה. לאחר מכן יפתח לנו סרגל "תפריט ניהול" בו נלחץ על "הוספת עדכונים".

לאחר שנכנסנו להוספת עדכונים, יש לבחור את התוכנית הרצויה אותה נרצה לעדכן ונתחיל להוסיף עדכונים שונים כמו פעולות, הישגים, תקציב שנוצל וחסמים. לאחר שמסיימים למלא את העדכון יש ללחוץ על "צירוף לעדכון" ולאחר מכן הגשה.

More questions...

No items found.

איך ניתן להוסיף עדכון על תוכנית?

go down