להוביל ביחד

טכנולוגיה לשיתוף הקהילה בתהליכי קבלת החלטות שלך

TRY FOR FREETRY FOR FREELearn More

לקבל תובנות מהשותפים

חשיבה עם הקהילה? עצות מהעובדים? משוב מלקוחות? מעולם לא היה קל יותר לקבל תובנות שיעזרו לך להחליט. אין צורך לקרוא את כל התשובות. הטכנולוגיה שלנו תעשה זאת עבורך.
#1
#2
#3

המשתתפים הם חלק מהשינוי

רק שינוי שנעשה באופן משתף - מוביל לשינוי שיחזיק לאורך זמן. אצלנו, המשתתפים לוקחים חלק גם בעיבוד הידע. האלגוריתמים שלנו יקצו להם משימות ניתוח פשוטות, בערוצים שונים.

בדיגיטל, בנייד ופנים מול פנים

דואר אלקטרוני, מסרונים, פייסבוק או שולחנות עגולים: מעולם לא היה פשוט יותר לאסוף את הידע של האנשים שלך. אנחנו עובדים קשה כדי לאפשר לך לקבל אותו בכל ערוץ אפשרי.

לשלוח עדכון אישי על השפעה

הטכנולוגיה שלנו מאפשרת לך לשמור את המשתתפים בלופ, ולעדכן אותם באופן אוטומטי בהשפעה שהיתה להם על ההחלטות שלך. בלחיצת כפתור, כולם יודעים שהם שותפים באמת.

Under Control

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read Case Studies

Open Story

CITY

Open Story

GOVERNMENT

Open Story

CITY

Open Story

COMMUNITY

Want to become an insights partner?

Our partners are professional consultants who can extract key themes in qualitative datasets - and link them to action.
we will contact only relevant, experienced professionals

send us your bio

More info?

Thank you! We'll get back to you shortly.
Oops! Something went wrong while submitting the form

Close

Thanks! We will be in touch shortly.

Oops! Something went wrong while submitting the form

No Thanks