קלריסה בוש

מנהלת הצלחה

קלריסה הצטרפה לתובנות כמנהלת פרוייקטים בתחילת 2017. יש לה תואר בבניית כינורות והיא כרגע עושה תואר ראשון בפילוסופיה וכלכלה. היא למדה במומבאי ובביירוית, שם התמקדה בכלכלה התפתחותית ובתורת ההחלטות.

קלריסה בוש

מנהלת הצלחה

קלריסה הצטרפה לתובנות כמנהלת פרוייקטים בתחילת 2017. יש לה תואר בבניית כינורות והיא כרגע עושה תואר ראשון בפילוסופיה וכלכלה. היא למדה במומבאי ובביירוית, שם התמקדה בכלכלה התפתחותית ובתורת ההחלטות.

קלריסה בוש

מנהלת הצלחה

קלריסה הצטרפה לתובנות כמנהלת פרוייקטים בתחילת 2017. יש לה תואר בבניית כינורות והיא כרגע עושה תואר ראשון בפילוסופיה וכלכלה. היא למדה במומבאי ובביירוית, שם התמקדה בכלכלה התפתחותית ובתורת ההחלטות.