קריסטיאן דוואפון

תובנות ברלין

קריסטיאן הוא שותף בצוות המקים את שלוחת תובנות בגרמניה. לאחר לימודי התיכון שלו, הוא התנדב במערב אפריקה, שם גר ועבד במקלט לילדים ללא בית במשך כשנה. את לימודיו לתואר בפוליטיקה, פילוסופיה וכלכלה עשה בתוכנית המשלבת לימודים בגרמניה, צרפת ותל אביב. לאחר שצבר ניסיון תעסוקתי בקרן הון סיכון בתל אביב ובחברה בת של לופטנזה בגרמניה, הצטרף לתובנות בשנת 2014.

team emailfacebook icontwitter iconlinkedin icon

קריסטיאן דוואפון

תובנות ברלין

קריסטיאן הוא שותף בצוות המקים את שלוחת תובנות בגרמניה. לאחר לימודי התיכון שלו, הוא התנדב במערב אפריקה, שם גר ועבד במקלט לילדים ללא בית במשך כשנה. את לימודיו לתואר בפוליטיקה, פילוסופיה וכלכלה עשה בתוכנית המשלבת לימודים בגרמניה, צרפת ותל אביב. לאחר שצבר ניסיון תעסוקתי בקרן הון סיכון בתל אביב ובחברה בת של לופטנזה בגרמניה, הצטרף לתובנות בשנת 2014.

envelope iconfacebook icontwitter iconlinkedin icon

קריסטיאן דוואפון

תובנות ברלין

קריסטיאן הוא שותף בצוות המקים את שלוחת תובנות בגרמניה. לאחר לימודי התיכון שלו, הוא התנדב במערב אפריקה, שם גר ועבד במקלט לילדים ללא בית במשך כשנה. את לימודיו לתואר בפוליטיקה, פילוסופיה וכלכלה עשה בתוכנית המשלבת לימודים בגרמניה, צרפת ותל אביב. לאחר שצבר ניסיון תעסוקתי בקרן הון סיכון בתל אביב ובחברה בת של לופטנזה בגרמניה, הצטרף לתובנות בשנת 2014.

מעטפהפייסבוקטוויטרלינקדין