Marketplace.city

Marketplace.city פועלת להקל על תהליך האיתור, האימות והיישום של טכנולוגיות חדשות לערים ברחבי העולם, כך שהן תוכלנה לשרת בצורה טובה יותר ובאמצעות פתרונות חכמים יותר את חיי הקהילות החיות בהן. באתר החברה מאות רבות של טכנולוגיות המוצעות לערים. היא מפתחת את הטכנולוגיה שלה בשיתוף ערים מובילות, דוגמת ניו יורק, אטלנטה, ברצלונה ודבלין, המשקפות את הצרכים עימם הן מתמודדות.

team emailfacebook icontwitter iconlinkedin icon

Marketplace.city

Marketplace.city פועלת להקל על תהליך האיתור, האימות והיישום של טכנולוגיות חדשות לערים ברחבי העולם, כך שהן תוכלנה לשרת בצורה טובה יותר ובאמצעות פתרונות חכמים יותר את חיי הקהילות החיות בהן. באתר החברה מאות רבות של טכנולוגיות המוצעות לערים. היא מפתחת את הטכנולוגיה שלה בשיתוף ערים מובילות, דוגמת ניו יורק, אטלנטה, ברצלונה ודבלין, המשקפות את הצרכים עימם הן מתמודדות.

envelope iconfacebook icontwitter iconlinkedin icon

Marketplace.city

Marketplace.city פועלת להקל על תהליך האיתור, האימות והיישום של טכנולוגיות חדשות לערים ברחבי העולם, כך שהן תוכלנה לשרת בצורה טובה יותר ובאמצעות פתרונות חכמים יותר את חיי הקהילות החיות בהן. באתר החברה מאות רבות של טכנולוגיות המוצעות לערים. היא מפתחת את הטכנולוגיה שלה בשיתוף ערים מובילות, דוגמת ניו יורק, אטלנטה, ברצלונה ודבלין, המשקפות את הצרכים עימם הן מתמודדות.

מעטפהפייסבוקטוויטרלינקדין