OASIIS

הרשת של OASIIS פועלת לקידום צמיחה כלכלית באתרי UNESCO ברחבי העולם. הארגון עוסק בקידום מיזמים עסקיים וחברתיים שפועלים בהרמוניה עם המרחב הביוספרי שלהם ובכך מדגים את הכוח של כלכלה בת קיימא בקהילות מקומיות.

OASIIS

הרשת של OASIIS פועלת לקידום צמיחה כלכלית באתרי UNESCO ברחבי העולם. הארגון עוסק בקידום מיזמים עסקיים וחברתיים שפועלים בהרמוניה עם המרחב הביוספרי שלהם ובכך מדגים את הכוח של כלכלה בת קיימא בקהילות מקומיות.

OASIIS

הרשת של OASIIS פועלת לקידום צמיחה כלכלית באתרי UNESCO ברחבי העולם. הארגון עוסק בקידום מיזמים עסקיים וחברתיים שפועלים בהרמוניה עם המרחב הביוספרי שלהם ובכך מדגים את הכוח של כלכלה בת קיימא בקהילות מקומיות.