פיני לזוביק

חבר דירקטוריון

פיני לזוביק הוא יזם סדרתי ומשקיע. עד לאחרונה כיהן כמנהל ההשקעות של קרן OurCrowd, והיה אחראי על עשרות מהלכי השקעה שריכזה הקרן. הוא מכהן כחבר דירקטוריון במספר סטרט אפים הפועלים בישראל, ביניהם ClearVuze, BiteMojo ו-Insights.US. בעבר היה שותף בקרן ההון סיכון Alta Berkeley. עוד הוא מעורב במיזמים הפועלים לשילובם של חרדים בשוק העבודה ובעמותת "רוח חדשה" הפועלת לחיזוקה של ירושלים.

בעברו, היה פיני אחד מהעובדים הראשונים בענקית הרשתות Broadcom וכיהן בה במספר תפקידים בכירים. הוא למד הנדסה בטכניון, וחי להנאתו בירושלים.

פיני לזוביק

חבר דירקטוריון

פיני לזוביק הוא יזם סדרתי ומשקיע. עד לאחרונה כיהן כמנהל ההשקעות של קרן OurCrowd, והיה אחראי על עשרות מהלכי השקעה שריכזה הקרן. הוא מכהן כחבר דירקטוריון במספר סטרט אפים הפועלים בישראל, ביניהם ClearVuze, BiteMojo ו-Insights.US. בעבר היה שותף בקרן ההון סיכון Alta Berkeley. עוד הוא מעורב במיזמים הפועלים לשילובם של חרדים בשוק העבודה ובעמותת "רוח חדשה" הפועלת לחיזוקה של ירושלים.

בעברו, היה פיני אחד מהעובדים הראשונים בענקית הרשתות Broadcom וכיהן בה במספר תפקידים בכירים. הוא למד הנדסה בטכניון, וחי להנאתו בירושלים.

פיני לזוביק

חבר דירקטוריון

פיני לזוביק הוא יזם סדרתי ומשקיע. עד לאחרונה כיהן כמנהל ההשקעות של קרן OurCrowd, והיה אחראי על עשרות מהלכי השקעה שריכזה הקרן. הוא מכהן כחבר דירקטוריון במספר סטרט אפים הפועלים בישראל, ביניהם ClearVuze, BiteMojo ו-Insights.US. בעבר היה שותף בקרן ההון סיכון Alta Berkeley. עוד הוא מעורב במיזמים הפועלים לשילובם של חרדים בשוק העבודה ובעמותת "רוח חדשה" הפועלת לחיזוקה של ירושלים.

בעברו, היה פיני אחד מהעובדים הראשונים בענקית הרשתות Broadcom וכיהן בה במספר תפקידים בכירים. הוא למד הנדסה בטכניון, וחי להנאתו בירושלים.