ראלף גרוטקר

מנהל תובנות גרמניה

ראלף הצטרף לתובנות כמנהל הפעילות בגרמניה. מאחוריו שנות ניסיון ארוכות כיועץ עצמאי אשר התמחה בעיצוב ובהובלה של תהליכי שיתוף והיוועצות, בעיקר במגזר הציבורי. בין התחומים בהם עסק - תהליכי היווצעות בתחומי המחקר והפיתוח ויצירת מערכי שיתוף פעולה עם ארגוני החברה האזרחית.

לראלף תואר בפילוסופיה ובלימודי תרבות, והוא השלים את עבודת הדוקטורט שלו בתחומי האתיקה באוניברסיטה החופשית של ברלין (Free University of Berlin). הוא הצטרף לתובנות בסוף שנת 2019.

team emailfacebook icontwitter iconlinkedin icon

ראלף גרוטקר

מנהל תובנות גרמניה

ראלף הצטרף לתובנות כמנהל הפעילות בגרמניה. מאחוריו שנות ניסיון ארוכות כיועץ עצמאי אשר התמחה בעיצוב ובהובלה של תהליכי שיתוף והיוועצות, בעיקר במגזר הציבורי. בין התחומים בהם עסק - תהליכי היווצעות בתחומי המחקר והפיתוח ויצירת מערכי שיתוף פעולה עם ארגוני החברה האזרחית.

לראלף תואר בפילוסופיה ובלימודי תרבות, והוא השלים את עבודת הדוקטורט שלו בתחומי האתיקה באוניברסיטה החופשית של ברלין (Free University of Berlin). הוא הצטרף לתובנות בסוף שנת 2019.

envelope iconfacebook icontwitter iconlinkedin icon

ראלף גרוטקר

מנהל תובנות גרמניה

ראלף הצטרף לתובנות כמנהל הפעילות בגרמניה. מאחוריו שנות ניסיון ארוכות כיועץ עצמאי אשר התמחה בעיצוב ובהובלה של תהליכי שיתוף והיוועצות, בעיקר במגזר הציבורי. בין התחומים בהם עסק - תהליכי היווצעות בתחומי המחקר והפיתוח ויצירת מערכי שיתוף פעולה עם ארגוני החברה האזרחית.

לראלף תואר בפילוסופיה ובלימודי תרבות, והוא השלים את עבודת הדוקטורט שלו בתחומי האתיקה באוניברסיטה החופשית של ברלין (Free University of Berlin). הוא הצטרף לתובנות בסוף שנת 2019.

מעטפהפייסבוקטוויטרלינקדין