Think Future Technologies

TFT ("טכנולוגיות מכוונוות עתיד") היא אחת מהחברות המובילות בהודו בפיתוח תוכנה, שיווק תוכנה והפעלת שירותים. החברה ממוקמת בניו דלהי, והיא הוגדרה כאחת מהצומחות ביותר בהודו כולה. TFT מעניקה שירותים לחברות בכל העולם, ומציעה מגוון שירותים מקצה לקצה, המבוססים על יכולות גבוהות, רמת ביצוע מעולה, מהימנות וגמישות.

Think Future Technologies

TFT ("טכנולוגיות מכוונוות עתיד") היא אחת מהחברות המובילות בהודו בפיתוח תוכנה, שיווק תוכנה והפעלת שירותים. החברה ממוקמת בניו דלהי, והיא הוגדרה כאחת מהצומחות ביותר בהודו כולה. TFT מעניקה שירותים לחברות בכל העולם, ומציעה מגוון שירותים מקצה לקצה, המבוססים על יכולות גבוהות, רמת ביצוע מעולה, מהימנות וגמישות.

Think Future Technologies

TFT ("טכנולוגיות מכוונוות עתיד") היא אחת מהחברות המובילות בהודו בפיתוח תוכנה, שיווק תוכנה והפעלת שירותים. החברה ממוקמת בניו דלהי, והיא הוגדרה כאחת מהצומחות ביותר בהודו כולה. TFT מעניקה שירותים לחברות בכל העולם, ומציעה מגוון שירותים מקצה לקצה, המבוססים על יכולות גבוהות, רמת ביצוע מעולה, מהימנות וגמישות.