אור מורלי

מנהלת הצלחה

 אור היא מנהלת ההצלחה של תובנות. היא מלווה את כלל הארגונים אתם אנחנו עובדים בישראל ומסייעת להם לייצר תהליכי ייעוץ משתף המובילים לשינויים משמעותיים בשטח.

אור בוגרת לימודי עבודה סוציאלית קהילתית מהאוניברסיטה העברית, ומאמינה שכל תהליך שינוי אמיתי נעשה בשותפות. לצד עבודתה אור היא מנהיגה קהילתית מקומית ומקדישה מזמנה לפיתוח מרכזי צעירים בעיר הולדתה ירושלים.

team emailfacebook icontwitter iconlinkedin icon

אור מורלי

מנהלת הצלחה

 אור היא מנהלת ההצלחה של תובנות. היא מלווה את כלל הארגונים אתם אנחנו עובדים בישראל ומסייעת להם לייצר תהליכי ייעוץ משתף המובילים לשינויים משמעותיים בשטח.

אור בוגרת לימודי עבודה סוציאלית קהילתית מהאוניברסיטה העברית, ומאמינה שכל תהליך שינוי אמיתי נעשה בשותפות. לצד עבודתה אור היא מנהיגה קהילתית מקומית ומקדישה מזמנה לפיתוח מרכזי צעירים בעיר הולדתה ירושלים.

envelope iconfacebook icontwitter iconlinkedin icon

אור מורלי

מנהלת הצלחה

 אור היא מנהלת ההצלחה של תובנות. היא מלווה את כלל הארגונים אתם אנחנו עובדים בישראל ומסייעת להם לייצר תהליכי ייעוץ משתף המובילים לשינויים משמעותיים בשטח.

אור בוגרת לימודי עבודה סוציאלית קהילתית מהאוניברסיטה העברית, ומאמינה שכל תהליך שינוי אמיתי נעשה בשותפות. לצד עבודתה אור היא מנהיגה קהילתית מקומית ומקדישה מזמנה לפיתוח מרכזי צעירים בעיר הולדתה ירושלים.

מעטפהפייסבוקטוויטרלינקדין

אור מורלי

מנהלת הצלחה

 אור היא מנהלת ההצלחה של תובנות. היא מלווה את כלל הארגונים אתם אנחנו עובדים בישראל ומסייעת להם לייצר תהליכי ייעוץ משתף המובילים לשינויים משמעותיים בשטח.

אור בוגרת לימודי עבודה סוציאלית קהילתית מהאוניברסיטה העברית, ומאמינה שכל תהליך שינוי אמיתי נעשה בשותפות. לצד עבודתה אור היא מנהיגה קהילתית מקומית ומקדישה מזמנה לפיתוח מרכזי צעירים בעיר הולדתה ירושלים.

מעטפהפייסבוקטוויטרלינקדין