ירדן סבג

מנהלת הצלחה ואנליסטית

ירדן בוגרת תואר ראשון בהצטיינות במדעי המדינה והיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, כיום לומדת לתואר שני בלימודי האיחוד האירופי באוניברסיטה העברית.

במהלך התואר השתתפה בתוכנית "המוניטור" - מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. ירדן מאמינה כי רק  על ידי הגברת האמון של הציבור בקרב מקבלי ההחלטות, ניתן ליצור שינוי אמיתי.

team emailfacebook icontwitter iconlinkedin icon

ירדן סבג

מנהלת הצלחה ואנליסטית

ירדן בוגרת תואר ראשון בהצטיינות במדעי המדינה והיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, כיום לומדת לתואר שני בלימודי האיחוד האירופי באוניברסיטה העברית.

במהלך התואר השתתפה בתוכנית "המוניטור" - מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. ירדן מאמינה כי רק  על ידי הגברת האמון של הציבור בקרב מקבלי ההחלטות, ניתן ליצור שינוי אמיתי.

envelope iconfacebook icontwitter iconlinkedin icon

ירדן סבג

מנהלת הצלחה ואנליסטית

ירדן בוגרת תואר ראשון בהצטיינות במדעי המדינה והיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, כיום לומדת לתואר שני בלימודי האיחוד האירופי באוניברסיטה העברית.

במהלך התואר השתתפה בתוכנית "המוניטור" - מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. ירדן מאמינה כי רק  על ידי הגברת האמון של הציבור בקרב מקבלי ההחלטות, ניתן ליצור שינוי אמיתי.

מעטפהפייסבוקטוויטרלינקדין

ירדן סבג

מנהלת הצלחה ואנליסטית

ירדן בוגרת תואר ראשון בהצטיינות במדעי המדינה והיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, כיום לומדת לתואר שני בלימודי האיחוד האירופי באוניברסיטה העברית.

במהלך התואר השתתפה בתוכנית "המוניטור" - מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. ירדן מאמינה כי רק  על ידי הגברת האמון של הציבור בקרב מקבלי ההחלטות, ניתן ליצור שינוי אמיתי.

מעטפהפייסבוקטוויטרלינקדין