דניאל אלימלך

מנהלת תפעול

דניאל היא סטודנטית לתואר ראשון לעיתונאות, פילוסופיה ותרבות עברית באוניברסיטת ת"א. בימים אלה היא כותבת את הסמינריונים לסיום התואר בלימודי דתות ופילוסופיה סינית. במהלך התואר היא התנדבה בפרויקט "פרח"- פרויקט חינוך, עם ילדים מרקע סוציו-אקונומי בעייתי. לפני לימודיה היא שירתה כמאבחנת פסיכוטכנית בלשכת גיוס תל השומר.

דניאל אלימלך

מנהלת תפעול

דניאל היא סטודנטית לתואר ראשון לעיתונאות, פילוסופיה ותרבות עברית באוניברסיטת ת"א. בימים אלה היא כותבת את הסמינריונים לסיום התואר בלימודי דתות ופילוסופיה סינית. במהלך התואר היא התנדבה בפרויקט "פרח"- פרויקט חינוך, עם ילדים מרקע סוציו-אקונומי בעייתי. לפני לימודיה היא שירתה כמאבחנת פסיכוטכנית בלשכת גיוס תל השומר.