ירון קונלי

חבר צוות

ירון מגיע מהזירה האקדמית ומתמקד במחקר חברתי הנוגע למגוון של תחומים בשדה הישראלי. ירון הוא דוקטורנט לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה, מרצה וחוקר פעיל בתחומי מדיניות הבריאות, תקשורת הבריאות והסוציולוגיה של הרפואה, המשמש גם כיועץ מחקרי לפרויקטים מטעם משרד הבריאות ובית החולים תל השומר. במסגרת עבודתו כחוקר ב"מכון גרטנר לחקר איפדמיולוגיה ומדיניות הבריאות", היה בין השנים 2013 ל-2016 ממובילי פרויקט "בריאות בכיכר", אשר רתם ארגונים ציבוריים לסיוע בבחינת שיטות שיח שונות בין מערכת הבריאות לציבור. ירון החל במחקר חברתי פעיל עוד במהלך לימודיו לתואר ראשון לסוציולוגיה, כאשר לקח חלק בפרויקט המקדם את החייאת השמורה הביוספרית בהר הכרמל באמצעות רתימת מגוון הקהילות החיות בה. במהלך לימודיו לתואר שני בסוציולוגיה ארגונית-יישומית, פעל במסגרת ה"מרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי", שם חקר את חווית האבטלה בישראל ודרכי ההתמודדות עמה. את לימודיו החל לאחר שירותו הצבאי, במסגרתו שימש כמפקד צוות בחייל מודיעין השדה ובתום לימודיו, אותם סיים בהצטיינות הדיקן,  זכה בשלושה פרסי מחקר עבור עבודת התזה שחיבר, אשר הציגה זוויות ראייה חדשנית כלפי פערי השכר בשוק העבודה בישראל.

ירון קונלי

חבר צוות

ירון מגיע מהזירה האקדמית ומתמקד במחקר חברתי הנוגע למגוון של תחומים בשדה הישראלי. ירון הוא דוקטורנט לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה, מרצה וחוקר פעיל בתחומי מדיניות הבריאות, תקשורת הבריאות והסוציולוגיה של הרפואה, המשמש גם כיועץ מחקרי לפרויקטים מטעם משרד הבריאות ובית החולים תל השומר. במסגרת עבודתו כחוקר ב"מכון גרטנר לחקר איפדמיולוגיה ומדיניות הבריאות", היה בין השנים 2013 ל-2016 ממובילי פרויקט "בריאות בכיכר", אשר רתם ארגונים ציבוריים לסיוע בבחינת שיטות שיח שונות בין מערכת הבריאות לציבור. ירון החל במחקר חברתי פעיל עוד במהלך לימודיו לתואר ראשון לסוציולוגיה, כאשר לקח חלק בפרויקט המקדם את החייאת השמורה הביוספרית בהר הכרמל באמצעות רתימת מגוון הקהילות החיות בה. במהלך לימודיו לתואר שני בסוציולוגיה ארגונית-יישומית, פעל במסגרת ה"מרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי", שם חקר את חווית האבטלה בישראל ודרכי ההתמודדות עמה. את לימודיו החל לאחר שירותו הצבאי, במסגרתו שימש כמפקד צוות בחייל מודיעין השדה ובתום לימודיו, אותם סיים בהצטיינות הדיקן,  זכה בשלושה פרסי מחקר עבור עבודת התזה שחיבר, אשר הציגה זוויות ראייה חדשנית כלפי פערי השכר בשוק העבודה בישראל.