אילו שינויים בתהליכי העבודה יאפשרו לשפר תוצאות? במה נכון להשקיע יותר?

התייעצות עם עובדים, לקוחות ובעלי עניין תאפשר לך למצוא מה עובד, ולהוביל שינוי יחד

arrow icon
city of tel aviv government icon
mckinsey icon
german gov icon
usa gov icon
israeli gov icon
mckinsey icon

שואלים איך להצליח

שואלים שאלה, ומזמינים עובדים, אזרחים או שותפים לחשוב ביחד. ניתן להוסיף תשובות, או להגיב לתשובות אחרים. הדיון מתנהל ברשת חברתית הנמצאת בשליטתך המלאה.
It’s a social platform. Start by asking how to achieve your goal and invite relevant groups. Be as open and loose as you like in your wording. 
אתר תובנות עם ערוצי תקשורת שונים

מקבלים תובנות מעשיות

הניתוח נעשה בזמן אמת: האלגוריתמים שלנו מקבצים תשובות דומות ושולחים לך תובנות מסכמות ביחס לשינויים שיביאו לשיפור בביצועים. אין צורך לקרוא את כל התשובות.
Our AI-powered algorithms will group similar answers, and turn inputs into actionable insights. There is no need to wade through tons of responses.
תשובות מעובדות לתובנות

מייצרים תמיכה רחבה

We enable cities to close feedback loops, and update residents on their personal impact. It’s really personal. Like cities must be in 2018!
שולחים לכל משתתף משוב אישי (אמרת... הבנו... עשינו...). סגירת המעגל תאפשר לך לרתום שותפים רבים סביב מהלכי השינוי שיידרשו בעתיד. זו הדרך לתהליך יישום קל יותר.
תמונה ריקה

לא עוד סקרים. במה זה שונה?

אייקון של חלק מפאזל

תובנות, לא רק מספרים

במקום גרפים, הטכנולוגיה שלנו מייצרת תובנות איכותיות על מה נכון לעשות.

אייקון של הגה

סיכומים, לא רק רעיונות

אין צורך לקרוא הכל. שואלים שאלה פתוחה ומקבלים תובנות המסכמות את התשובות.

אייקון של טלפון נייד

עדכון אישי על השפעה

המשתתפים מקבלים עדכון אישי המחבר בין הדברים שאמרו לבין התגובות שלך.

אייקון של זכוכית מגדלת

ניתוח מבוסס בינה מלאכותית

הניתוח שלנו מתבסס על אלגוריתמים, הנעזרים במשתתפים כדי לבצע את העיבוד.

אייקון של תשובה

תקשורת בכל הערוצים

ניתן לנהל תהליך במחשב, בטלפון הנייד, במסרונים, בשולחנות עגולים או במפגשים.

אייקון של מברשת צבעים

הדומיין שלך. העיצוב שלך.

ניתן להתאים את האתר לארגון שלך, באמצעות לוגו, שינוי דומיין והגדרת צבעים.

puzzle of insights

תובנות, לא רק מספרים

במקום גרפים, הטכנולוגיה שלנו מייצרת תובנות איכותיות על מה נכון לעשות.

direction icon

סיכומים, לא רק רעיונות

אין צורך לקרוא הכל. שואלים שאלה פתוחה ומקבלים תובנות המסכמות את התשובות.

magnifier icon

ניתוח מבוסס בינה מלאכותית

המשתתפים מקבלים עדכון אישי המחבר בין הדברים שאמרו לבין התגובות שלך.

mobile phone icon

עדכון אישי על השפעה

המשתתפים מקבלים עדכון אישי המחבר בין הדברים שאמרו לבין התגובות שלך.

icon of answer

תקשורת בכל הערוצים

ניתן לנהל תהליך במחשב, בטלפון הנייד, במסרונים, בשולחנות עגולים או במפגשים.

brush icon

הדומיין שלך. העיצוב שלך.

ניתן להתאים את האתר לארגון שלך, באמצעות לוגו, שינוי דומיין והגדרת צבעים.

רוצה ללמוד עוד ולפתוח אתר משלך?

אנחנו שומרים מידע על המחשב שלך, כדי לאפשר לך חווית גלישה מיטבית באתר.  קריאה נוספת | סגירה

אילו שינויים בתהליכי העבודה יאפשרו לשפר תוצאות? במה נכון להשקיע יותר?

התייעצות עם עובדים, לקוחות ובעלי עניין תאפשר לך למצוא מה עובד, ולהוביל שינוי יחד

icon
tel aviv icon
austin tx icon
german gov icon
usagov icon
gov il icon
mckinsey icon

Ask Questions

שואלים איך להצליח

שואלים שאלה, ומזמינים עובדים, אזרחים או שותפים לחשוב ביחד. ניתן להוסיף תשובות, או להגיב לתשובות אחרים. הדיון מתנהל ברשת חברתית הנמצאת בשליטתך המלאה.
It’s a social platform. Start by asking how to achieve your goal and invite relevant groups. Be as open and loose as you like in your wording. 
insights website with different communication channels

Get Insights

מקבלים תובנות מעשיות

הניתוח נעשה בזמן אמת: האלגוריתמים שלנו מקבצים תשובות דומות ושולחים לך תובנות מסכמות ביחס לשינויים שיביאו לשיפור בביצועים. אין צורך לקרוא את כל התשובות.
Our AI-powered algorithms will group similar answers, and turn inputs into actionable insights. There is no need to wade through tons of responses.
answers turned to insights

Send Updates

מייצרים תמיכה רחבה

We enable cities to close feedback loops, and update residents on their personal impact. It’s really personal. Like cities must be in 2018!
שולחים לכל משתתף משוב אישי (אמרת... הבנו... עשינו...). סגירת המעגל תאפשר לך לרתום שותפים רבים סביב מהלכי השינוי שיידרשו בעתיד. זו הדרך לתהליך יישום קל יותר.
black image

what do you get from us?

puzzle of insights

INSIGHTS, NOT IDEAS

Ask open-ended questions and get quality insights refined from the answers. There is no need to wade through tons of ideas. 

direction icon

wisdom, NOT NUMBERS

Replace tables and graphs with real insights on what you should do next. This is not another survey. You'll be surprised.

mobile phone icon

PERSONAL IMPACT UPDATES

Every participant receives a personal update acknowledging the impact of his or her specific answer to your decisions. 

magnifier icon

AI-POWERED ANALYSIS

Most of the analysis is performed by our algorithms and your community. Let artificial intelligence turn answers into insights.

answer icon

ONLINE & OFFLINE Outreach

Engage your community through various channels: web, mobile, texts, telephone calls, or live meetings. 

brush icon

YOUR DOMAIN. YOUR LOOK.

Customize your website with your logo, look, and feel. Integrate a widget on your existing homepage.

insights puzzle icon

insights, not ideas

Ask open-ended questions and get quality insights refined from the answers. There is no need to wade through tons of responses.

direction strategy icon

WISDOM, NOT NUMBERS

Replace tables and graphs with real insights on what you should do next. You'll be surprised.

magnifier icon

AI-POWERED ANALYSIS

Most of the analysis is performed by our algorithms and your community. Let artificial intelligence work for you.

answer on mobile icon

PERSONAL IMPACT UPDATES

Every participant receives a personal update acknowledging the impact of his or her specific answer to your decisions.

answer icon

CONNECT ONLINE & OFFLINE

Engage your community through various channels: web, mobile, texts, telephone calls, or live meetings.

brush design icon

YOUR DOMAIN. YOUR LOOK.

Customize your website with your logo, look and feel. Create your own domain. Integrate a widget on your existing homepage.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website Learn More | Close

Want to learn more and try our tool?

אילו שינויים בתהליכי העבודה יאפשרו לשפר תוצאות? במה נכון להשקיע יותר?

התייעצות עם עובדים, לקוחות ובעלי עניין תאפשר לך למצוא מה עובד, ולהוביל שינוי יחד
scroll icon
tel aviv icon
austin tx icon
german gov icon
usa.gov icon
gov.il icon
Mckinsey icon

Get Insights

מקבלים תובנות מעשיות

הניתוח נעשה בזמן אמת: האלגוריתמים שלנו מקבצים תשובות דומות ושולחים לך תובנות מסכמות ביחס לשינויים שיביאו לשיפור בביצועים. אין צורך לקרוא את כל התשובות.
Our AI-powered algorithms will group similar answers, and turn inputs into actionable insights. There is no need to wade through tons of responses.
answers are turned into insights

Send Updates

מייצרים תמיכה רחבה

We enable cities to close feedback loops, and update residents on their personal impact. It’s really personal. Like cities must be in 2018!
שולחים לכל משתתף משוב אישי (אמרת... הבנו... עשינו...). סגירת המעגל תאפשר לך לרתום שותפים רבים סביב מהלכי השינוי שיידרשו בעתיד. זו הדרך לתהליך יישום קל יותר.
empty image

forget surveys. what do you get from us?

puzzle of insights icon

INSIGHTS, NOT IDEAS

Ask open-ended questions and get quality insights refined from the answers. There is no need to wade through tons of ideas. 

direction icon

wisdom, NOT NUMBERS

Replace tables and graphs with real insights on what you should do next. This is not another survey. You'll be surprised.

mobile phone icon

PERSONAL IMPACT UPDATES

Every participant receives a personal update acknowledging the impact of his or her specific answer to your decisions. 

magnifier icon

AI-POWERED ANALYSIS

Most of the analysis is performed by our algorithms and your community. Let artificial intelligence turn answers into insights.

answer icon

ONLINE & OFFLINE Outreach

Engage your community through various channels: web, mobile, texts, telephone calls, or live meetings. 

brush icon

YOUR DOMAIN. YOUR LOOK.

Customize your website with your logo, look, and feel. Integrate a widget on your existing homepage.

insights puzzle

insights, not ideas

Ask open-ended questions and get quality insights refined from the answers. There is no need to wade through tons of responses.

direction icon

WISDOM, NOT NUMBERS

Replace tables and graphs with real insights on what you should do next. You'll be surprised.

magnifier icon

AI-POWERED ANALYSIS

Most of the analysis is performed by our algorithms and your community. Let artificial intelligence work for you.

mobile phone icon

PERSONAL IMPACT UPDATES

Every participant receives a personal update acknowledging the impact of his or her specific answer to your decisions.

answer icon

CONNECT ONLINE & OFFLINE

Engage your community through various channels: web, mobile, texts, telephone calls, or live meetings.

brush icon

YOUR DOMAIN. YOUR LOOK.

Customize your website with your logo, look and feel. Create your own domain. Integrate a widget on your existing homepage.

Launch your engagement project today!

No credit card, no commitment, no downloads

We use cookies to ensure you get the best experience on our website Learn More | Close

אילו שינויים בתהליכי העבודה יאפשרו לשפר תוצאות? במה נכון להשקיע יותר?

התייעצות עם עובדים, לקוחות ובעלי עניין תאפשר לך למצוא מה עובד, ולהוביל שינוי יחד

Thank you! We'll get back to you shortly.
Oops! Something went wrong while submitting the form
scroll icon
tel aviv icon
government of austin tx icon
german government icon
usa gov icon
israeli government icon
mckinsey for government icon

Ask Questions

שואלים איך להצליח

שואלים שאלה, ומזמינים עובדים, אזרחים או שותפים לחשוב ביחד. ניתן להוסיף תשובות, או להגיב לתשובות אחרים. הדיון מתנהל ברשת חברתית הנמצאת בשליטתך המלאה.
It’s a social platform. Start by asking how to achieve your goal and invite relevant groups. Be as open and loose as you like in your wording. 
Insights website getting inputs from different channels

Get Insights

מקבלים תובנות מעשיות

הניתוח נעשה בזמן אמת: האלגוריתמים שלנו מקבצים תשובות דומות ושולחים לך תובנות מסכמות ביחס לשינויים שיביאו לשיפור בביצועים. אין צורך לקרוא את כל התשובות.
Our AI-powered algorithms will group similar answers, and turn inputs into actionable insights. There is no need to wade through tons of responses.
various inputs are turned into insights

שואלים שאלה, ומזמינים עובדים, אזרחים או שותפים לחשוב ביחד. ניתן להוסיף תשובות, או להגיב לתשובות אחרים. הדיון מתנהל ברשת חברתית הנמצאת בשליטתך המלאה.

מייצרים תמיכה רחבה

We enable cities to close feedback loops, and update residents on their personal impact. It’s really personal. Like cities must be in 2018!
שולחים לכל משתתף משוב אישי (אמרת... הבנו... עשינו...). סגירת המעגל תאפשר לך לרתום שותפים רבים סביב מהלכי השינוי שיידרשו בעתיד. זו הדרך לתהליך יישום קל יותר.

Warum keine klassischen Umfragen?

puzzle of insights

WISSEN STATT MEINUNGEN

Ersetzen Sie Tabellen und Graphen mit echten Erkenntnissen. Sie werden von dieser neuen Entscheidungsgrundlage überrascht sein.

direction icon

KONKRETE ERKENNTNISSE GEWINNEN

Stellen Sie offene, zielorientierte Fragen und erhalten Sie qualitative Erkenntnisse aus den Antworten Ihrer Expertinnen und Experten.

mobile phone

PERSONALISIERTES FEEDBACK

Jede Teilnehmende erhält automatisch ein personalisiertes Feedback, das ihren individuellen Beitrag mit den getroffenen Entscheidungen in Verbindung bringt.

magnifier icon

ANALYSE DURCH IHRE COMMUNITY

Unsere Technologie steuert die Analyse für Sie. Dabei übernehmen Ihre Stakeholder einen Großteil der Analyse.

answer icon

ONLINE & OFFLINE

Beteiligen Sie Ihre Expertinnen und Experten über verschiedene Kommunikationskanäle: E-Mail, SMS, Konferenzen, Runde Tische...

brush icon

IHRE DOMAIN. IHR DESIGN.

Passen Sie die digitale Plattform mit Ihrem Logo, Farben und Ihrer eigenen Domain auf Ihre spezifischen Bedürfnisse an.

insights puzzle icon

Wissen, Statt Meinung

Ersetzen Sie Tabellen und Graphen mit echten Erkenntnissen. Sie werden von dieser neuen Entscheidungsgrundlage überrascht sein.

direction icon

Konkrete Erkenntnisse GEwinnen

Stellen Sie offene, zielorientierte Fragen und erhalten Sie qualitative Erkenntnisse aus den Antworten Ihrer Expertinnen und Experten.

magnifier icon

ANALYSE DURCH IHRE COMMUNITY

Unsere Technologie steuert die Analyse für Sie. Dabei übernehmen Ihre Stakeholder einen Großteil der Analyse.

answer on mobile phone icon

PERSONALIsiertes Feedback

Jede Teilnehmende erhält automatisch ein personalisiertes Feedback, das ihren individuellen Beitrag mit den getroffenen Entscheidungen in Verbindung bringt.

answer icon

ONLINE & OFFLINE

Beteiligen Sie Ihre Expertinnen und Experten über verschiedene Kommunikationskanäle: E-Mail, SMS, Konferenzen, Runde Tische...

design icon

Ihre DOmain. Ihr Design

Passen Sie die digitale Plattform mit Ihrem Logo, Farben und Ihrer eigenen Domain auf Ihre spezifischen Bedürfnisse an.

Was Partner über uns sagen

"Mit Insights werden die Stakeholder über den Prozess und die Entscheidungen auf dem Laufenden gehalten. Nur so werden die Teilnehmenden motiviert auch zukünftig an Beteiligungsprozessen teilzunehmen."

Angela Hanson
Stadt Austin, Texas, USA

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Demo anfordern, Pilotprojekt entwickeln, Stakeholder einladen

Auf dieser Webseite werden Cookies genutzt. Durch das Weitersurfen auf diesen Seiten, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen | Schließen