מדיניות ותנאים

מעודכן ל-25 בפברואר 2015

בקצרה

באתר זה מנוהלים תהליכי קבלת החלטות משתפים (Inclusive). הוא מאפשר למקבלות החלטות לקבל ייעוץ ישירות מבעלות העניין שלהן, ולשתף אותן בהחלטות.

הגורם או הארגון שביקשו ממך ייעוץ (ונעזרו בטכנולוגיה של תובנות) - מחזיקים בבעלות המלאה על המידע שלך. תובנות לעולם לא תמכור או תעביר את המידע שלך ללא הסכמתך.

ייתכן שהידע שמסרת ייערך, יקובץ, יעובד או יפורש בצורות שונות שלא ניתן לשלוט בהן או לחזות אותן מראש. מרגע שמסרת אותו, הידע אינו בבעלותך.

הפעולות שלך באתר נרשמות ומנותחות על מנת לאפשר לנו להפעיל את האתר, לייצר תובנות משותפות ולאפשר לך לקחת חלק בהחלטות בעתיד.

המשתמשות באתר מקבלים הודעות דוא"ל ומסרונים בתגובה לפעולות של משתמשות אחרים או במענה לאירועים שונים, כפי שמחליטות בעלות האתר, מנהלות האתר או תובנות.

המשתמשות באתר נדרשים לפעול בהתאם לכל חוקי הפרטיות הקיימים, להעלות מידע ופרטי התקשרות שהושגו באופן חוקי ולהשתמש באתר למטרות שלשמן הוקם. לא תהיה כל סובלנות לספאמרים ולמזיקים (נשים וגברים)!

חשוב לנו לשמור על תרבות שיח של חשיבה בונה וכבוד הדדי באתר. לא נאפשר בשום צורה ניצול של האתר, הפעלת אלימות, קידום מכירות, ניסיון להטות חשיבה או שימוש שאינו ענייני.

כללי

אתר האינטרנט מופעל על ידי "תובנות: הנעת תהליכי חשיבה שיתופית בע"מ" (להלן: "מפעילת האתר", או "www.Insights-Israel.com" או "תובנות" או "אנחנו"), עבור בת-אדם או תאגיד המעוניינות לקבל ייעוץ ישירות מבעלות העניין שלהם (להלן: "בעלת האתר"). המונח "אתר" מתייחס למצוי במתחם זה, במתחמים אחרים או בחלק ממתחמים אחרים - אשר יוצרו על ידי מפעילת האתר, כולל www.Insights-Israel.com. המונח "משתמשות" מתייחס לכל אדם אשר עושה שימוש באתרים, באופן ישיר או עקיף (להלן: "משתמשות" או "את"), כולל בעלות אתרים ומנהלות אתרים. המונחים מובאים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד. 

כל אתר כולל מספר קריאות לקבלת ייעוץ (להלן: "תהליכים"), ובכל תהליך יש קהילה שונה של בעלות עניין (להלן: "משתתפות"). משתמשות המורשות על ידי בעלות האתר יכולות ליצור תהליכים חדשים (להלן: "בעלות הפרוייקט", לצד "בעלת האתר"), להוסיף סמכויות ניהול למשתמשות אחרות ("מנהלות הפרוייקט") או להגדיר את המשתמשות שיקבלו החלטות ("מקבלות החלטות"). תהליכים יכולים להיות פתוחים לכולם ("תהליכים ציבוריים") או מוגבלים לגישה של משתמשות נבחרות בלבד ("תהליכים פרטיים").

אתרים כוללים תכנים מסוגים שונים, ובכלל זה מלל, מסמכים, תמונות, קישורים, קבצים, עיצובים, קטעי וידאו, קטעי קול, חלקי קוד וחומרים נוספים (להלן: "תכנים"). מדיניות הפרטיות שלנו מסבירה את הדרך בה אנו אוספות ומשתמשות בתכנים ובמידע באתר. רישיון השימוש מגדיר את הזכויות והחובות של בעלות האתר. כל ביקור שלך באתר, כבעלת אתר, בעלת פרוייקטים, מנהלת פרוייקטים, משתתפת או משתמשת, משמעותו שאת מסכימה לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ורשיון השימוש (להלן: "מדיניות ותנאים"). אם את מייצגת ארגון, את מכריזה בזאת שיש לך את הסמכות לחייב אותו להסכמה לתנאים.

תובנות היא חברה ישראלית, אשר נתאגדה ונרשמה בירושלים בפברואר 2010, ומספרה 514405968. אנו מזמינים אותך לעיין בדו"ח התוצאות שלנו. החברה נועדה לפתח ולהפעיל טכנולוגיות ומתודולגיות להנעת תהליכי חשיבה שיתופית מסוגים שונים, בישראל ובעולם. המדיניות והתנאים נועדו לכל בת אדם ולכלל תאגיד העושים שימוש באתרים שלנו. גלישה באתרים משמעותה הסכמה למדיניות ולתנאים המובאים כאן. באם יש לך הסתייגות, אנא הפסיקי את השימוש באתרים שלנו באופן מיידי.

דברים שעלייך לדעת

רישום לאתר: את מורשית להירשם לאתר פעם אחת באמצעות כתובת דואר אלקטרוני אחת. הרשמה באמצעות שמו ופרטיו של אדם אחר באופן מכוון היא אסורה על פי החוק ומהווה התחזות. הרישום עשוי לקשר בין פרטיך לבין מידע אישי שנמצא אצלנו מפעולות קודמות שביצעת באתר או ממידע שהועלה לאתר על ידי בעלים ומנהלים שונים בשלבים מוקדמים. את יכולה להירשם לאתר כנציגה של תאגיד רק אם את מוסמכת לייצג אותו ואת השקפותיו. כמה מבעלות האתרים עשויות לאפשר לך להיכנס לאתר גם ללא רישום.

הוספת ידע: כמשתתפת, אנו מעודדים אותך להוסיף ידע ולהעלות לאתר תכנים העשויים לסייע, דוגמת מלל, מסמכים, תמונות, קישורים, קבצים, עיצובים, קטעי וידאו וקטעי קול. הרגע בו הוספת תכנים, מהווה רגע שאין ממנו "חזרה לאחור": משתתפות אחרות יכולות להגיב על התכנים, ייתכן והם ייערכו, יימחקו, יקובצו או לא יפורסמו כלל. ייתכן והתכנים שתעלי יישמרו על ידי גורמים חיצוניים שאינך מכירה, וייתכן וייעשה בהם שימוש כדי לייצר נתונים מסכמים ותובנות משותפות.

פרסום ידע: כמשתתפת, עלייך לדעת שהוספת תכנים לאתר אין משמעותה שיפורסמו בו. אם הבעלות, המפעילות, המנהלות או המשתמשות הבחינו בתכנים שאינם מקדמים את מטרות התהליך או האתר, יש להן סמכות מלאה ובלעדית להחליט על פרסום, עריכה או מחיקת התכנים. הן יכולות למחוק או לשנות את התכנים שהעלית בין אם באופן ישיר או בין אם באמצעות מסירת הודעה על תוכן שאינו הולם.

יצירת התהליך: ברגע בו קיבלת רישיון להקים אתר או ליצור תהליך, את יכולה להעלות אך ורק תכנים שיש לך את זכויות השימוש המלאות בהם. התכנים המועלים לתהליכים ציבוריים חשופים לכל, וייתכן והם יוצגו, יועתקו או ייעשה בהם שימוש על ידי תובנות במקומות אחרים. התכנים יהיו חשופים גם למנועי חיפוש ולציבור הרחב. כבעלת האתר, האחריות לתכנים המועלים לאתר על ידך ועל ידי בעלות התהליכים השונים היא עלייך ועלייך ובלבד.

יצירת תובנות: התהליך של זיקוק הידע לתובנות כולל מספר שלבים ומערב מספר משתתפים. כל דבר שכתבת או העלית לאתר עשוי לעבור פעולות של עריכה, מיון, דירוג, השעייה, מחיקה, אישור, פרסום, קיבוץ או עיבוד בצורות שונות. לעתים תידרשי או תוכלי לקחת חלק בתהליך הזיקוק, ולעתים התהליך יושלם ללא כל מעורבות שלך ואף ללא מודעות שלך לקיומו.

מרחב ציבורי: האתרים שלנו הם מרחב פתוח למשתתפים שונים. ברגע בו בחרת להיכנס לאתר, תובנות איננה יכולה להבטיח לך חיסיון או פרטיות. לכן, כל תוכן שתעלי עשוי להיות חשוף לאחרים (גם בתהליכים פרטיים!), וייתכן והוא ישונה או יעובד כדי לסייע ביצירת תובנות. כל פעולה שלך באתר חשופה לאחרים, כולל עצם כניסתך אליו, וייתכן ותתועד בצורות שונות. כמתואר במדיניות הפרטיות שלנו, תובנות עשוייה גם לחשוף את פרטייך האישיים במקרים מסויימים.

שליחת הודעות: את צפויה לקבל עדכונים, הזדמנות ושאלות באמצעות דואר אלקטרוני או מסרונים. הודעות אלה עשויות להישלח באמצעות פרטי התקשרות שמסרת או באמצעות פרטים שהועלו על ידי אחרים. רישום לאתר כמוהו כהסכמה שאת מוכנה לקבל ממנו הודעות. את יכולה להסיר את הסכמתך בכל שלב באמצעות לחיצה על הקישור בתחתית ההודעות או באמצעות פנייה אלינו לכתובת support@insights-israel.com. ביטול הסכמתך יחול על הודעות שטרם נשלחו ועל האתר הספציפי שממנו הסרת את הסכמתך.

ייבוא רשומות: בעלות ומנהלות האתר והתהליכים עשויות לייבא מידע על משתמשות ולשלוח אליהן הודעות. משתמשות שמעלות מידע לאתר, ובכלל זה בעלות ומנהלות האתר והתהליכים, נושאות באחריות המלאה לשימוש במידע, ומצהירות בזאת שכל המידע הושג באופן חוקי, שהן יכולות על פי חוק לשלוח את ההודעות לאותן משתמשות ושהן, ורק הן, אחראיות לשליחה. כל הפרה של התנאים הללו או כל תלונה על שימוש לא חוקי במידע עלולה להביא להשעייה מיידית של פעילות האתר. אין ולא תהיה לנו כל סובלנות לשליחת הודעות ספאם. כל תלונה על שימוש לא ראוי תיחקר ותטופל באופן מיידי. 

הפרת התנאים: אם בעלת אתר מאמינה שפעילות מסויימת באתר אינה עולה בקנה אחד עם המדיניות והתנאים המופיעים כאן, או אינה מקדמת את תכלית הקמתו של האתר, יש באפשרותה למנוע כניסה ממשתמשות מסויימות, לבטל את הרשמתן או לחשוף את פרטיהן האישיים אם הדבר נדרש. גם תובנות עשויה לנקוט בצעדים חריגים שכאלה. המשתמשות צריכות לדעת של-www.Insights-Israel.com יש את הסמכות המלאה לעשות זאת, ללא כל הודעה מוקדמת או מתן הסבר.

דברים שאסור לעשות

האתר מהווה מרחב לתהליכי קבלת החלטות בונים, מכבדים, בעלי השראה ומכלילים. אנו מעודדים אותך לקחת חלק בתהליך, להוסיף ידע, לתקשר עם אחרות, לבצע משימות ניתוחיות ולהישאר מעודכנת בתהליכי זיקוק התובנות וקבלת ההחלטות. יחד עם זאת, זהו אתר מנוהל, ישנם דברים שאסור לעשות וישנם דברים שאסור לפרסם. בכוונתנו להסיר מהאתר -

שפה אלימה, בוטה, תוקפנית, מאיימת או פוגעת.

תכנים הכוללים התקפה אישית, כולל התבטאויות גזעניות או מפלות על רקע דת, גזע ומין.

מידע אישי על זהותה של מישהו שייתכן ולא היתה רוצה לחשוף או פגיעה בצדדים שלישים.

תגובות שאין בינן לבין התהליך קשר, או שהן אינו חלק מתכליתו המוגדרת של התהליך.

פרסומות או ניסיון לקדם שירותים, מוצרים, מפלגה פוליטית, מועמדת או כל ניסיון תעמולה.

תכנים שמפרים זכויות יוצרים, קניין רוחני, סמלי מסחר, פטנטים, זכויות מוסריות או סודות מסחריים.

קישורים לאתרים אחרים שאין להם תכלית או תשובות חוזרות או מועתקות (נראה בהם כספאם).

דברים שאינם חוקיים, אינם ראויים או תכנים שמסיתים ומעודדים לעבירות על החוק.

תכנים שמפרים את תכלית האתר כפי שאנו רואים אותה.


ישנם כמה מגבלות אחרות שעליך להכיר ולפעול במסגרתן:

השימוש באתר הוא אישי לכל משתמשת, בין שהיא אדם פרטי ובין שהיא מייצגת תאגיד. אסור לפתוח מספר חשבונות משתמש שונים לאדם אחד באתר אחד.

ניסיון להטות את התובנות באתר יטופלו בחומרה. נפעל בכל דרך למנוע תוכן ממומן, מעורבות של שדלנים או כל ניסיון מכוון ליצור דימוי שגוי, ונחשוף כל שידוע לנו על המקור לכך.

אסור להשתמש באתר כדי לשלוח הודעות שאינן מקדמות את תכלית האתר או שאינן מקיימות את מדיניות הפרטיות שלנו. ננקוט בהליכים משפטיים נגד כל משתמשת שתשלח הודעות ספאם.

אינך מורשת להריץ קוד, תוכנה או יישום על האתר שנועד לרגל, לנטר, לחפש, להעתיק, לנתח או לשכפל תכנים או קוד, למעט כאשר המדובר במנועי החיפוש של גוגל, פייסבוק, טוויטר, מייקרוסופט ויאהו!

חל איסור חומר לנסות ולקבל או להפעיל גישה לא מורשית למערכות האתר, להריץ תוכנות "רובוט" על תכניו או לאסוף מידע בשיטה כלשהי.

חל איסור חמור לנסות לקמפל, לייצר מחדש, לפענח או לעשות הנדסה הפוכה ("reverse engineering") לקוד המפעיל את האתר, או לסייע בכל צורה למי שמנסה לעשות זאת.

אם משתמשות יפרסמו תכנים שאינם הולמים או שיש לנו את הייסוד להאמין שהן מעורבות בכל פגיעה או הפרה של המדיניות והתנאים המופיעים כאן, תובנות עשויה להרחיק אותן מהאתר, לנקוט בצעדים משפטיים ולהסיר, לערוך או למחוק את התכנים הבעייתיים. נוכל לעשות זאת על פי שיקול הדעת הבלעדי שלנו, ללא כל הסבר או הודעה מוקדמת. את נושאת באחריות המלאה לכל התכנים והפעולות שלך באתר ובכלל.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

תכני התהליכים. תכנים הקשורים לאתר או לתהליך ספציפי נמצאים בבעלות בעלת האתר (אשר פנתה אליך לקבלת ייעוץ). כאשר משתתפות מוסיפות ידע לאתר, הן נותנים לבעלות, מנהלות ומפעילות האתר זכות בלתי חוזרת ולא מוגבלת להשתמש, לשכפל, להפיץ, להיעזר, לתרגם, לשנות, לשווק ולהעביר את התכנים, על פי שיקול דעתן הבלעדי, בכל ערוץ ובכל מכשיר. מאחר וזהו אתר המבוסס על חכמת הקבוצה, את נותנת את הסכמתך לאפשר למשתמשות אחרות לערוך, לשנות, למחוק, להשהות ולמנוע פרסום של התכנים שהעלית. כאשר את מוסיפה תכנים, את מאשרת שכל שינוי בתכנים שהועלו לא יפגע בזכויות היוצרים או בזכויות המוסריות שלך על התכנים, או בזכויות של יוצרת התכנים או בזכויותיו של כל צד שלישי.

תכני האתר. תכנים הקשורים לאתר או לתהליך ספציפי נמצאים בבעלות בעלת האתר (אשר פתה אליך לקבלת ייעוץ). זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר ושל כלל מרכיביו (למשל עיצוב, שיטות הניתוח, אופן יצירת התובנות, מודלים, תכנים, פטנטים רשומים ושאינם רשומים, הקוד, המלל, הקבצים, המיתוג ועוד) - שייכים לתובנות. אנו אוסרים כל ניסיון להפיץ, להעתיק, לשווק, להציג, לשנות, להכין או ליצור תכני משנה מתכנים אלה, ולעשות שימוש שאינו מורשה בתכנים המקוריים עצמם, אלא אם ניתנה הסכמה ומראש ובכתב של מפעילת האתר או בעלת האתר, על פי סוג התוכן.

הפרת זכויות. כאשר את מוסיפה תכנים לאתר, עלייך להחזיק בזכויות המלאות לתכנים, או לחילופין להשיג את ההסכמה החוקית של בעלת הזכויות להעלות את הדברים. במקרים בהם הופרו זכויות יוצרים של אחרים, תובנות תסיר באופן מיידי את התכנים המפרים. במקרה של הפרות חוזרות ונשנות, תובנות תשעה את חשבון המשתמש שלך. אנו נפעל בהתאם לחוק האמריקאי ("US Digital Millennium Copyright Act of 1998 ("DCMA בכל הקשור לטיפול בדיווחים על הפרת זכויות יוצרים. במידה ואת בעלת זכויות היוצרים, מוסכמת לייצג את בעלת זכויות היוצרים או במידה ומצאת הפרה של זכויות יוצרים, אנא שלחי אלינו הודעה עם פירוט ההפרה לכתובת support@Insights-Israel.com.

המחוייבויות שלנו

תובנות מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה כדי לאפשר למנהיגים ולמנהלים לקבל החלטות טובות יותר באמצעות קבלת ייעוץ ישירות מבעלי העניין שלהם. כמפעילי האתר, נפעל לממש את הגדרת המשימה שלנו. נשקיע כל מאמץ על מנת להבטיח שהאתר מתפקד כמתוכנן, ושמקבלי החלטות ומשתמשים אינם מקבלים מצג שווא.

אבטחה. תובנות מפעילה אמצעי אחזקה ברמה גבוהה, כנהוג בתעשייה, ומפעילה כלי אבטחה שונים על מנת להבטיח את ביטחון המידע. אנו מתחייבים לשמור על נהלי אבטחה ולהתקין רכיבים בקוד כדי לשמור על מאגרי המידע מפני גישה בלתי מורשית או לא חוקית. יחד עם זאת, חשוב להדגיש שהאינטרנט הוא מקום בו מידע לעולם לא יהיה מוגן לחלוטין. אין להעלות לאתר מידע שחשיפתו יכולה לפגוע בך!

תכנים. מרבית התוכן באתרים שלנו נכתב, נערך ומאושר על ידי משתמשות ברמות הרשאה שונות. המשתמשות היוצרות את התוכן הן האחראיות היחידות הבלעדיות להשלכות שעשויות להיווצר כתוצאה מהשימוש בו. תובנות לא בוחנת את התכנים ופרסום התכנים באתר אינו חזקה לנכונותם, דיוקם, איכותם או מידת ההלימה שלהם עם החוק. תובנות ממליצה להתייחס לתכנים ולמשתמשים בצורה ביקורתית וזהירה.

שירותים. תובנות תעשה את המיטב כדי להבטיח שכלל האתרים מתפקדים בצורה מלאה, אך אינה יכולה להבטיח שלא יהיו בהם תקלות מסוגים שונים. קיימת אפשרות שהשירותים שלנו יופרעו בשל בעיות שונות, כשלים בשרתים, פריצה לקוד, טעויות אנוש או בשל נזק, תפקוד לקוי או נפילה של חומרה, תוכנה או מערכות תקשורת. במקרים כאלה, ייתכן והמידע שיוצג לך יהיה לא מדוייק, או שלא תוכלי לגלוש באתרים כלל.

תוכנה. אנו ממשיכים לפתח ולתקן את התוכנה המפעילה את האתרים שלנו, ועושים כל מאמץ להעמיד לך את השירותים הטובים ביותר. יחד עם זאת, השימוש הוא באתרים "כפי שהם" (AS IS) ו"ככל הקיים" (AS AVAILABLE), ללא כל אחריות או מחוייבות לתקיונתם, בין אם בצורה ישירה או עקיפה. לתובנות לא תהיה כל אחריות לנזקים שייגרמו לך כתוצאה משימוש בתוכנה, בין אם את בעלת או מנהלת אתר, בעלת או מנהלת תהליך, משתתפת או משתמשת.

תנאים נוספים

ילדים, שלא הגיעו לגיל 16, לא יכולים להירשם לאתר ללא הסכמת הוריהם או אפוטרופוס שמונה על פי חוק. במהלך תהליך הרישום, על ההורים או האפוטרופוס להיות נוכחים לצד הילד ולהצהיר שביכולתו (או ביכולתה) לקרוא, להבין ולהסכים לתנאי השימוש. עוד עליהם לאשר שיפקחו על פעולותיו של הילד באתר. רישום לאתר כמוהו כהצהרה שהפעולות הללו נעשו, ושניתנה הרשאת הורה או אפוטרופוס לשימוש באתר.

שינויים באתר. תובנות עשויה להסיר, לשנות, לחסום או להגביל את השימוש באתר, באחד משירותיו, במבנה האתר, בתכנים הקיימים, בממשקי הניהול ובערוצי התקשורת, בכל זמן וללא כל הודעה מוקדמת. לא תמיד תוכל תובנות לתת התראה מוקדמת על שינויים באתר, אשר חלקם עלולים לגרום לתקלות ולעיכובים בטעינתו או בהפעלתו. את מוותרת מראש על כל טענה או דרישה ממפעילות, בעלות ומנהלות האתר והתהליכים כתוצאה משינויים או מכשלים באתר הנובעים כתוצאה מהם.

הפסקת השירות. תובנות עשויה, בכל זמן, להפסיק חלק מהשירותים באתר כלשהו או לעצור את פעילות האתר באופן מלא. במידת האפשר, נעדכן אותך על הפסקת השירותים מבעוד מועד. כאשר נעצור אתר, נשמור את המידע הקיים בו למשך 90 יום, לאחריהם אנו עשויים למחוק את המידע ללא גיבוי וללא הודעה מוקדמת. בעלות האתר ומנהלות האתר והתהליכים עשויות גם הן למחוק אתר או חלקים ממנו בכל עת.

העברת זכויות. תובנות רשאית להעביר את הזכויות ו/או החובות הנובעות מהפעלת האתר ומאגרי המידע שלו (גם אם הדבר אינו כתוב בתנאי השימוש) לנציגים מטעם תובנות או לצדדים שלישיים, בין אם הדבר כולל מתן רישיון, מתן רישיון משנה, יצירת חוזה, העברת בעלות או מיזוג פעילות וכו' - ובלבד שהצד המקבל את הזכויות ו/או המחוייבויות יסכים לקבל אל עצמו את תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והסכם ההפעלה המוגדרים כאן, כך שהזכויות והחובות שלך כמשתמשת באתר יישארו זהות לחלוטין.

שיפוי. את מסכימה להגן, לשפות ולא להאשים את תובנות, שותפי הייעוץ שלה, סוכני השיווק שלה, המפיצים שלה והעמיתים שלה, ובכלל זה את העובדים, הספקים, בעלי התפקידים והמנהלים שלהם (להלן: "שותפים"), ביחס לכל תביעה או דרישה של צד שלישי לנזקים, מחוייבות, הפסדים, התחייבויות, עלויות או הוצאות (כולל שכר טרחת עורכי דין), שהתעוררו כתוצאה מהשימוש והגישה לאחד מהאתרים שלנו.

הגבלת אחריות. האחריות הכוללת של תובנות לכל תביעה שנובעת מהשימוש באתרים שלנו מוגבלת לסכום ששולם לנו על ידך במהלך שנים עשר (12) החודשים שקדמו להגשת התביעה. הגבלת האחריות חלה על תובנות ועל שותפיה, ביחס לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או עונשי, ובכלל זה לנזקים שנגרמו כתוצאה מאובדן רווחים, אובדן רצון טוב, אובדן מידע או נזקים שאינם מוחשיים.

פיתרון מחלוקות. טרם פנייה להליכים המשפטיים, נשמח אם תתני לנו אפשרות לפתור מחלוקות באופן ישיר באמצעות פנייה ל-service@insights.us. אם ניסינו להגיע להסכמות באופן ישיר ונכשלנו לעשות זאת במשך 30 יום, אנו מסכימים לנהל הליך של גישור לפיתרון המחלוקת, באמצעות מנגנונים מקובלים שנסכים עליהם. אנו בטוחים שכאשר אנשים נפגשים ומדברים זה עם זה, כל מחלוקת ניתנת לפיתרון.

אזור שיפוט. על תקנון האתר, מדיניות הפרטיות בו ורישיון השימוש בו, וכל אשר נובע מהם, יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך שינבע כתוצאה מהשימוש באתר יובא לערכאה שיפוטית בעיר תל אביב. המדיניות והתנאים המופיעים כאן מהווים את מכלול ההסכמים בינך לבין תובנות. כל תביעה או דרישה כלפינו או כלפי אחד משותפנו תוגבל לתקופה של שישה חודשים ממועד הופעת מושא התביעה באתר, כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ע - 1958. מוסכם כי הוראה זו תגבר על הוראות דין אחרות.

הודעות. תובנות עשויה לשנות את תקנון האתר מעת לעת. עדכון על כך עשוי להישלח אליך ישירות, או שיפורסם בבלוג שלנו.

יצירת קשר

במידה ויש לך כל שאלה או אמירה הקשורה למדיניות ולתנאים שלנו, נשמח לשמוע ממך בכתובת service@insights.us, בטלפון 077-2142700 או במכתב לכתובת תובנות, מנחם בגין 16, רמת גן.