תנאי שימוש

בקצרה

באתר זה מנוהלים תהליכי התייעצות עם קהלים שונים. הוא מאפשר לארגונים לקבל ייעוץ ישירות מבעלות העניין שלהם - אזרחים, עובדים או לקוחות, ולשתף אותם בהחלטות.

הגורם או הארגון שביקשו ממך ייעוץ (ונעזרו בטכנולוגיה של תובנות) - מחזיקים בבעלות המלאה על המידע שלך. לתובנות אין בעלות על המידע, ולא נמכור או נעביר אותו ללא הסכמתך.

ייתכן שהידע שמסרת במענה לשאלה באתר ייערך, יקובץ, יעובד או יפורש בצורות שונות שלא ניתן לשלוט בהן או לחזות אותן מראש. מרגע שמסרת אותו, הידע אינו בבעלותך.

הפעולות שלך באתר נרשמות ומנותחות על מנת לאפשר לנו להפעיל את האתר, לייצר תובנות משותפות ולאפשר לך לקחת חלק בהחלטות בעתיד.

המשתמשות באתר מקבלים הודעות דוא"ל ומסרונים בתגובה לפעולות של משתמשות אחרים או במענה לאירועים שונים, כפי שמחליטות בעלות האתר, מנהלות האתר או תובנות.

בעלות ומנהלות האתר נדרשות לפעול בהתאם לחוקי הפרטיות, להעלות פרטי התקשרות שהושגו באופן חוקי ולהשתמש באתר למטרות שלשמן הוקם. לא תהיה כל סובלנות לספאמרים ולמזיקים (נשים וגברים)!

חשוב לנו לשמור על תרבות שיח של חשיבה בונה וכבוד הדדי באתר. לא נאפשר בשום צורה ניצול של האתר, הפעלת אלימות, קידום מכירות, ניסיון להטות חשיבה או שימוש שאינו ענייני.

כללי

אתר האינטרנט מופעל על ידי "תובנות: הנעת תהליכי חשיבה שיתופית בע"מ" (להלן: "מפעילת האתר", או "www.Insights.US/he" או "תובנות" או "אנחנו"), עבור בת-אדם או תאגיד המעוניינות לקבל ייעוץ ישירות מבעלות העניין שלהם (להלן: "בעלת האתר"). המונח "אתר" מתייחס למצוי במתחם זה, במתחמים אחרים או בחלק ממתחמים אחרים - אשר יוצרו על ידי מפעילת האתר, כולל www.Insights.US/he. המונח "משתמשות" מתייחס לכל אדם אשר עושה שימוש באתרים, באופן ישיר או עקיף (להלן: "משתמשות" או "את"), כולל בעלות אתרים ומנהלות אתרים. המונחים מובאים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד. 

כל אתר כולל מספר קריאות לקבלת ייעוץ (להלן: "תהליכים"), ובכל תהליך יש קהילה שונה של בעלות עניין (להלן: "משתתפות"). משתמשות המורשות על ידי בעלות האתר יכולות ליצור תהליכים חדשים (להלן: "בעלות הפרוייקט", לצד "בעלת האתר"), להוסיף סמכויות ניהול למשתמשות אחרות ("מנהלות הפרוייקט") או להגדיר את המשתמשות שיקבלו החלטות ("מקבלות החלטות"). תהליכים יכולים להיות פתוחים לכולם ("תהליכים ציבוריים") או מוגבלים לגישה של משתמשות נבחרות בלבד ("תהליכים פרטיים").

אתרים כוללים תכנים מסוגים שונים, ובכלל זה מלל, מסמכים, תמונות, קישורים, קבצים, עיצובים, קטעי וידאו, קטעי קול, חלקי קוד וחומרים נוספים (להלן: "תכנים"). מדיניות הפרטיות שלנו מסבירה את הדרך בה אנו אוספות ומשתמשות בתכנים ובמידע באתר. רישיון השימוש מגדיר את הזכויות והחובות של בעלות האתר. כל ביקור שלך באתר, כבעלת אתר, בעלת פרוייקטים, מנהלת פרוייקטים, משתתפת או משתמשת, משמעותו שאת מסכימה לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ורשיון השימוש (להלן: "מדיניות ותנאים"). אם את מייצגת ארגון, את מכריזה בזאת שיש לך את הסמכות לחייב אותו להסכמה לתנאים.

תובנות היא חברה ישראלית, אשר נתאגדה ונרשמה בירושלים בפברואר 2010, ומספרה 514405968. החברה נועדה לפתח ולהפעיל טכנולוגיות ומתודולגיות להנעת תהליכי חשיבה שיתופית מסוגים שונים, בישראל ובעולם. המדיניות והתנאים נועדו לכל בת אדם ולכלל תאגיד העושים שימוש באתרים שלנו. גלישה באתרים משמעותה הסכמה למדיניות ולתנאים המובאים כאן. באם יש לך הסתייגות, אנא הפסיקי את השימוש באתרים שלנו באופן מיידי.

דברים שעלייך לדעת

רישום לאתר: את מורשית להירשם לאתר פעם אחת באמצעות כתובת דואר אלקטרוני אחת. הרשמה באמצעות שמו ופרטיו של אדם אחר באופן מכוון היא אסורה על פי החוק ומהווה התחזות. הרישום עשוי לקשר בין פרטיך לבין מידע אישי שנמצא אצלנו מפעולות קודמות שביצעת באתר או ממידע שהועלה לאתר על ידי בעלים ומנהלים שונים בשלבים מוקדמים. את יכולה להירשם לאתר כנציגה של תאגיד רק אם את מוסמכת לייצג אותו ואת השקפותיו. כמה מבעלות האתרים עשויות לאפשר לך להיכנס לאתר גם ללא רישום.

הוספת ידע: כמשתתפת, אנו מעודדים אותך להוסיף ידע ולהעלות לאתר תכנים העשויים לסייע, דוגמת מלל, מסמכים, תמונות, קישורים, קבצים, עיצובים, קטעי וידאו וקטעי קול. הרגע בו הוספת תכנים, מהווה רגע שאין ממנו "חזרה לאחור": משתתפות אחרות יכולות להגיב על התכנים, ייתכן והם ייערכו, יימחקו, יקובצו או לא יפורסמו כלל. ייתכן והתכנים שתעלי יישמרו על ידי גורמים חיצוניים שאינך מכירה, וייתכן וייעשה בהם שימוש כדי לייצר נתונים מסכמים ותובנות משותפות.

פרסום ידע: כמשתתפת, עלייך לדעת שהוספת תכנים לאתר אין משמעותה שיפורסמו בו. אם הבעלות, המפעילות, המנהלות או המשתמשות הבחינו בתכנים שאינם מקדמים את מטרות התהליך או האתר, יש להן סמכות מלאה ובלעדית להחליט על פרסום, עריכה או מחיקת התכנים. הן יכולות למחוק או לשנות את התכנים שהעלית בין אם באופן ישיר או בין אם באמצעות מסירת הודעה על תוכן שאינו הולם.

יצירת התהליך: ברגע בו קיבלת רישיון להקים אתר או ליצור תהליך, את יכולה להעלות אך ורק תכנים שיש לך את זכויות השימוש המלאות בהם. התכנים המועלים לתהליכים ציבוריים חשופים לכל, וייתכן והם יוצגו, יועתקו או ייעשה בהם שימוש על ידי תובנות במקומות אחרים. התכנים יהיו חשופים גם למנועי חיפוש ולציבור הרחב. כבעלת האתר, האחריות לתכנים המועלים לאתר על ידך ועל ידי בעלות התהליכים השונים היא עלייך ועלייך ובלבד.

יצירת תובנות: התהליך של זיקוק הידע לתובנות כולל מספר שלבים ומערב מספר משתתפים. כל דבר שכתבת או העלית לאתר עשוי לעבור פעולות של עריכה, מיון, דירוג, השעייה, מחיקה, אישור, פרסום, קיבוץ או עיבוד בצורות שונות. לעתים תידרשי או תוכלי לקחת חלק בתהליך הזיקוק, ולעתים התהליך יושלם ללא כל מעורבות שלך ואף ללא מודעות שלך לקיומו.

מרחב ציבורי: האתרים שלנו הם מרחב פתוח למשתתפים שונים. ברגע בו בחרת להיכנס לאתר, תובנות איננה יכולה להבטיח לך חיסיון או פרטיות. לכן, כל תוכן שתעלי עשוי להיות חשוף לאחרים (גם בתהליכים פרטיים!), וייתכן והוא ישונה או יעובד כדי לסייע ביצירת תובנות. כל פעולה שלך באתר חשופה לאחרים, כולל עצם כניסתך אליו, וייתכן ותתועד בצורות שונות. כמתואר במדיניות הפרטיות שלנו, תובנות עשוייה גם לחשוף את פרטייך האישיים במקרים מסויימים.

שליחת הודעות: את צפויה לקבל עדכונים, הזדמנות ושאלות באמצעות דואר אלקטרוני או מסרונים. הודעות אלה עשויות להישלח באמצעות פרטי התקשרות שמסרת או באמצעות פרטים שהועלו על ידי אחרים. רישום לאתר כמוהו כהסכמה שאת מוכנה לקבל ממנו הודעות. את יכולה להסיר את הסכמתך בכל שלב באמצעות לחיצה על הקישור בתחתית ההודעות או באמצעות פנייה אלינו לכתובת support@insights.us. ביטול הסכמתך יחול על הודעות שטרם נשלחו ועל האתר הספציפי שממנו הסרת את הסכמתך.

ייבוא רשומות: בעלות ומנהלות האתר והתהליכים עשויות לייבא מידע על משתמשות ולשלוח אליהן הודעות. משתמשות שמעלות מידע לאתר, ובכלל זה בעלות ומנהלות האתר והתהליכים, נושאות באחריות המלאה לשימוש במידע, ומצהירות בזאת שכל המידע הושג באופן חוקי, שהן יכולות על פי חוק לשלוח את ההודעות לאותן משתמשות ושהן, ורק הן, אחראיות לשליחה. כל הפרה של התנאים הללו או כל תלונה על שימוש לא חוקי במידע עלולה להביא להשעייה מיידית של פעילות האתר. אין ולא תהיה לנו כל סובלנות לשליחת הודעות ספאם. כל תלונה על שימוש לא ראוי תיחקר ותטופל באופן מיידי. 

הפרת התנאים: אם בעלת אתר מאמינה שפעילות מסויימת באתר אינה עולה בקנה אחד עם המדיניות והתנאים המופיעים כאן, או אינה מקדמת את תכלית הקמתו של האתר, יש באפשרותה למנוע כניסה ממשתמשות מסויימות, לבטל את הרשמתן או לחשוף את פרטיהן האישיים אם הדבר נדרש. גם תובנות עשויה לנקוט בצעדים חריגים שכאלה. המשתמשות צריכות לדעת של-www.Insights.US/he יש את הסמכות המלאה לעשות זאת, ללא כל הודעה מוקדמת או מתן הסבר.

דברים שאסור לעשות

האתר מהווה מרחב לתהליכי קבלת החלטות בונים, מכבדים, בעלי השראה ומכלילים. אנו מעודדים אותך לקחת חלק בתהליך, להוסיף ידע, לתקשר עם אחרות, לבצע משימות ניתוחיות ולהישאר מעודכנת בתהליכי זיקוק התובנות וקבלת ההחלטות. יחד עם זאת, זהו אתר מנוהל, ישנם דברים שאסור לעשות וישנם דברים שאסור לפרסם. בכוונתנו להסיר מהאתר -

שפה אלימה, בוטה, תוקפנית, מאיימת או פוגעת.

תכנים הכוללים התקפה אישית, כולל התבטאויות גזעניות או מפלות על רקע דת, גזע ומין.

מידע אישי על זהותה של מישהו שייתכן ולא היתה רוצה לחשוף או פגיעה בצדדים שלישים.

תגובות שאין בינן לבין התהליך קשר, או שהן אינו חלק מתכליתו המוגדרת של התהליך.

פרסומות או ניסיון לקדם שירותים, מוצרים, מפלגה פוליטית, מועמדת או כל ניסיון תעמולה.

תכנים שמפרים זכויות יוצרים, קניין רוחני, סמלי מסחר, פטנטים, זכויות מוסריות או סודות מסחריים.

קישורים לאתרים אחרים שאין להם תכלית או תשובות חוזרות או מועתקות (נראה בהם כספאם).

דברים שאינם חוקיים, אינם ראויים או תכנים שמסיתים ומעודדים לעבירות על החוק.

תכנים שמפרים את תכלית האתר כפי שאנו רואים אותה.


ישנם כמה מגבלות אחרות שעליך להכיר ולפעול במסגרתן:

השימוש באתר הוא אישי לכל משתמשת, בין שהיא אדם פרטי ובין שהיא מייצגת תאגיד. אסור לפתוח מספר חשבונות משתמש שונים לאדם אחד באתר אחד.

ניסיון להטות את התובנות באתר יטופלו בחומרה. נפעל בכל דרך למנוע תוכן ממומן, מעורבות של שדלנים או כל ניסיון מכוון ליצור דימוי שגוי, ונחשוף כל שידוע לנו על המקור לכך.

אסור להשתמש באתר כדי לשלוח הודעות שאינן מקדמות את תכלית האתר או שאינן מקיימות את מדיניות הפרטיות שלנו. ננקוט בהליכים משפטיים נגד כל משתמשת שתשלח הודעות ספאם.

אינך מורשת להריץ קוד, תוכנה או יישום על האתר שנועד לרגל, לנטר, לחפש, להעתיק, לנתח או לשכפל תכנים או קוד, למעט כאשר המדובר במנועי החיפוש של גוגל, פייסבוק, טוויטר, מייקרוסופט ויאהו!

חל איסור חומר לנסות ולקבל או להפעיל גישה לא מורשית למערכות האתר, להריץ תוכנות "רובוט" על תכניו או לאסוף מידע בשיטה כלשהי.

חל איסור חמור לנסות לקמפל, לייצר מחדש, לפענח או לעשות הנדסה הפוכה ("reverse engineering") לקוד המפעיל את האתר, או לסייע בכל צורה למי שמנסה לעשות זאת.

אם משתמשות יפרסמו תכנים שאינם הולמים או שיש לנו את הייסוד להאמין שהן מעורבות בכל פגיעה או הפרה של המדיניות והתנאים המופיעים כאן, תובנות עשויה להרחיק אותן מהאתר, לנקוט בצעדים משפטיים ולהסיר, לערוך או למחוק את התכנים הבעייתיים. נוכל לעשות זאת על פי שיקול הדעת הבלעדי שלנו, ללא כל הסבר או הודעה מוקדמת. את נושאת באחריות המלאה לכל התכנים והפעולות שלך באתר ובכלל.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

תכני התהליכים. תכנים הקשורים לאתר או לתהליך ספציפי נמצאים בבעלות בעלת האתר (אשר פנתה אליך לקבלת ייעוץ). כאשר משתתפות מוסיפות ידע לאתר, הן נותנים לבעלות, מנהלות ומפעילות האתר זכות בלתי חוזרת ולא מוגבלת להשתמש, לשכפל, להפיץ, להיעזר, לתרגם, לשנות, לשווק ולהעביר את התכנים, על פי שיקול דעתן הבלעדי, בכל ערוץ ובכל מכשיר. מאחר וזהו אתר המבוסס על חכמת הקבוצה, את נותנת את הסכמתך לאפשר למשתמשות אחרות לערוך, לשנות, למחוק, להשהות ולמנוע פרסום של התכנים שהעלית. כאשר את מוסיפה תכנים, את מאשרת שכל שינוי בתכנים שהועלו לא יפגע בזכויות היוצרים או בזכויות המוסריות שלך על התכנים, או בזכויות של יוצרת התכנים או בזכויותיו של כל צד שלישי.

תכני האתר. תכנים הקשורים לאתר או לתהליך ספציפי נמצאים בבעלות בעלת האתר (אשר פתה אליך לקבלת ייעוץ). זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר ושל כלל מרכיביו (למשל עיצוב, שיטות הניתוח, אופן יצירת התובנות, מודלים, תכנים, פטנטים רשומים ושאינם רשומים, הקוד, המלל, הקבצים, המיתוג ועוד) - שייכים לתובנות. אנו אוסרים כל ניסיון להפיץ, להעתיק, לשווק, להציג, לשנות, להכין או ליצור תכני משנה מתכנים אלה, ולעשות שימוש שאינו מורשה בתכנים המקוריים עצמם, אלא אם ניתנה הסכמה ומראש ובכתב של מפעילת האתר או בעלת האתר, על פי סוג התוכן.

הפרת זכויות. כאשר את מוסיפה תכנים לאתר, עלייך להחזיק בזכויות המלאות לתכנים, או לחילופין להשיג את ההסכמה החוקית של בעלת הזכויות להעלות את הדברים. במקרים בהם הופרו זכויות יוצרים של אחרים, תובנות תסיר באופן מיידי את התכנים המפרים. במקרה של הפרות חוזרות ונשנות, תובנות תשעה את חשבון המשתמש שלך. אנו נפעל בהתאם לחוק האמריקאי ("US Digital Millennium Copyright Act of 1998 ("DCMA בכל הקשור לטיפול בדיווחים על הפרת זכויות יוצרים. במידה ואת בעלת זכויות היוצרים, מוסכמת לייצג את בעלת זכויות היוצרים או במידה ומצאת הפרה של זכויות יוצרים, אנא שלחי אלינו הודעה עם פירוט ההפרה לכתובת support@Insights.US.

המחוייבויות שלנו

תובנות מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה כדי לאפשר למנהיגים ולמנהלים לקבל החלטות טובות יותר באמצעות קבלת ייעוץ ישירות מבעלי העניין שלהם. כמפעילי האתר, נפעל לממש את הגדרת המשימה שלנו. נשקיע כל מאמץ על מנת להבטיח שהאתר מתפקד כמתוכנן, ושמקבלי החלטות ומשתמשים אינם מקבלים מצג שווא.

אבטחה. תובנות מפעילה אמצעי אחזקה ברמה גבוהה, כנהוג בתעשייה, ומפעילה כלי אבטחה שונים על מנת להבטיח את ביטחון המידע. אנו מתחייבים לשמור על נהלי אבטחה ולהתקין רכיבים בקוד כדי לשמור על מאגרי המידע מפני גישה בלתי מורשית או לא חוקית. יחד עם זאת, חשוב להדגיש שהאינטרנט הוא מקום בו מידע לעולם לא יהיה מוגן לחלוטין. אין להעלות לאתר מידע שחשיפתו יכולה לפגוע בך!

תכנים. מרבית התוכן באתרים שלנו נכתב, נערך ומאושר על ידי משתמשות ברמות הרשאה שונות. המשתמשות היוצרות את התוכן הן האחראיות היחידות הבלעדיות להשלכות שעשויות להיווצר כתוצאה מהשימוש בו. תובנות לא בוחנת את התכנים ופרסום התכנים באתר אינו חזקה לנכונותם, דיוקם, איכותם או מידת ההלימה שלהם עם החוק. תובנות ממליצה להתייחס לתכנים ולמשתמשים בצורה ביקורתית וזהירה.

שירותים. תובנות תעשה את המיטב כדי להבטיח שכלל האתרים מתפקדים בצורה מלאה, אך אינה יכולה להבטיח שלא יהיו בהם תקלות מסוגים שונים. קיימת אפשרות שהשירותים שלנו יופרעו בשל בעיות שונות, כשלים בשרתים, פריצה לקוד, טעויות אנוש או בשל נזק, תפקוד לקוי או נפילה של חומרה, תוכנה או מערכות תקשורת. במקרים כאלה, ייתכן והמידע שיוצג לך יהיה לא מדוייק, או שלא תוכלי לגלוש באתרים כלל.

תוכנה. אנו ממשיכים לפתח ולתקן את התוכנה המפעילה את האתרים שלנו, ועושים כל מאמץ להעמיד לך את השירותים הטובים ביותר. יחד עם זאת, השימוש הוא באתרים "כפי שהם" (AS IS) ו"ככל הקיים" (AS AVAILABLE), ללא כל אחריות או מחוייבות לתקיונתם, בין אם בצורה ישירה או עקיפה. לתובנות לא תהיה כל אחריות לנזקים שייגרמו לך כתוצאה משימוש בתוכנה, בין אם את בעלת או מנהלת אתר, בעלת או מנהלת תהליך, משתתפת או משתמשת.

תנאים נוספים

ילדים, שלא הגיעו לגיל 16, לא יכולים להירשם לאתר ללא הסכמת הוריהם או אפוטרופוס שמונה על פי חוק. במהלך תהליך הרישום, על ההורים או האפוטרופוס להיות נוכחים לצד הילד ולהצהיר שביכולתו (או ביכולתה) לקרוא, להבין ולהסכים לתנאי השימוש. עוד עליהם לאשר שיפקחו על פעולותיו של הילד באתר. רישום לאתר כמוהו כהצהרה שהפעולות הללו נעשו, ושניתנה הרשאת הורה או אפוטרופוס לשימוש באתר.

שינויים באתר. תובנות עשויה להסיר, לשנות, לחסום או להגביל את השימוש באתר, באחד משירותיו, במבנה האתר, בתכנים הקיימים, בממשקי הניהול ובערוצי התקשורת, בכל זמן וללא כל הודעה מוקדמת. לא תמיד תוכל תובנות לתת התראה מוקדמת על שינויים באתר, אשר חלקם עלולים לגרום לתקלות ולעיכובים בטעינתו או בהפעלתו. את מוותרת מראש על כל טענה או דרישה ממפעילות, בעלות ומנהלות האתר והתהליכים כתוצאה משינויים או מכשלים באתר הנובעים כתוצאה מהם.

הפסקת השירות. תובנות עשויה, בכל זמן, להפסיק חלק מהשירותים באתר כלשהו או לעצור את פעילות האתר באופן מלא. במידת האפשר, נעדכן אותך על הפסקת השירותים מבעוד מועד. כאשר נעצור אתר, נשמור את המידע הקיים בו למשך 90 יום, לאחריהם אנו עשויים למחוק את המידע ללא גיבוי וללא הודעה מוקדמת. בעלות האתר ומנהלות האתר והתהליכים עשויות גם הן למחוק אתר או חלקים ממנו בכל עת.

העברת זכויות. תובנות רשאית להעביר את הזכויות ו/או החובות הנובעות מהפעלת האתר ומאגרי המידע שלו (גם אם הדבר אינו כתוב בתנאי השימוש) לנציגים מטעם תובנות או לצדדים שלישיים, בין אם הדבר כולל מתן רישיון, מתן רישיון משנה, יצירת חוזה, העברת בעלות או מיזוג פעילות וכו' - ובלבד שהצד המקבל את הזכויות ו/או המחוייבויות יסכים לקבל אל עצמו את תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והסכם ההפעלה המוגדרים כאן, כך שהזכויות והחובות שלך כמשתמשת באתר יישארו זהות לחלוטין.

שיפוי. את מסכימה להגן, לשפות ולא להאשים את תובנות, שותפי הייעוץ שלה, סוכני השיווק שלה, המפיצים שלה והעמיתים שלה, ובכלל זה את העובדים, הספקים, בעלי התפקידים והמנהלים שלהם (להלן: "שותפים"), ביחס לכל תביעה או דרישה של צד שלישי לנזקים, מחוייבות, הפסדים, התחייבויות, עלויות או הוצאות (כולל שכר טרחת עורכי דין), שהתעוררו כתוצאה מהשימוש והגישה לאחד מהאתרים שלנו.

הגבלת אחריות. האחריות הכוללת של תובנות לכל תביעה שנובעת מהשימוש באתרים שלנו מוגבלת לסכום ששולם לנו על ידך במהלך שנים עשר (12) החודשים שקדמו להגשת התביעה. הגבלת האחריות חלה על תובנות ועל שותפיה, ביחס לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או עונשי, ובכלל זה לנזקים שנגרמו כתוצאה מאובדן רווחים, אובדן רצון טוב, אובדן מידע או נזקים שאינם מוחשיים.

פיתרון מחלוקות. טרם פנייה להליכים המשפטיים, נשמח אם תתני לנו אפשרות לפתור מחלוקות באופן ישיר באמצעות פנייה ל-service@insights.us. אם ניסינו להגיע להסכמות באופן ישיר ונכשלנו לעשות זאת במשך 30 יום, אנו מסכימים לנהל הליך של גישור לפיתרון המחלוקת, באמצעות מנגנונים מקובלים שנסכים עליהם. אנו בטוחים שכאשר אנשים נפגשים ומדברים זה עם זה, כל מחלוקת ניתנת לפיתרון.

אזור שיפוט. על תקנון האתר, מדיניות הפרטיות בו ורישיון השימוש בו, וכל אשר נובע מהם, יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך שינבע כתוצאה מהשימוש באתר יובא לערכאה שיפוטית בעיר תל אביב. המדיניות והתנאים המופיעים כאן מהווים את מכלול ההסכמים בינך לבין תובנות. כל תביעה או דרישה כלפינו או כלפי אחד משותפנו תוגבל לתקופה של שישה חודשים ממועד הופעת מושא התביעה באתר, כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ע - 1958. מוסכם כי הוראה זו תגבר על הוראות דין אחרות.

הודעות. תובנות עשויה לשנות את תקנון האתר מעת לעת. עדכון על כך עשוי להישלח אליך ישירות, או שיפורסם בבלוג שלנו.

יצירת קשר

במידה ויש לך כל שאלה או אמירה הקשורה למדיניות ולתנאים שלנו, נשמח לשמוע ממך בכתובת info@insights.us, בטלפון 077-2142700 או במכתב לכתובת יגאל אלון 114 (WeWork) בתל אביב.

Subscribers Agreement

This Subscriber Agreement enables you ("Site Owner" or "You") to use the software licensed by Insights Inc. ("Site Operator" or "We"), during a limited period of time ("License Period"). It defines your rights and obligations toward users and guests in a website ("Your Website"), which is derived and operated by using our code ("Software"). It also governs the additional consulting and support services you will receive from us ("Services").

This legal document is part of our binding terms & policies that includes our Terms of Use and Privacy Policy, all of which govern your use of our services ("Agreement"). By getting access to your website you accept this agreement, as an individual or if this website is operated for an organization, as an individual who has the power and authority to bind it.

1. OUR SERVICES

1.1 We grant you a limited, non-exclusive, revocable, non-transferable and non-sublicensable right to launch and use a website created and managed by our software.

1.2 A website will enable you to create a project, define a question, gather advice from stakeholders through different channels, make decisions and communicate with users.

1.3 We will host your website and all of its data, including user personal information, on our servers. However, you own the data, and this ownership is NEVER transferred to Insights.

1.4 Your license might be integrated with separate, limited consulting services to help you design your project, manage it, turn advice into insights and draft your decisions.

1.5 Our software is updated automatically, without a prior notice. We will do our best to provide you with the best experience, but we cannot guarantee 100% success.

1.6 We take industry standard technical and organizational security measures to store, process and transfer your data, and to protect it against unauthorized access.

1.7 Our consulting partners and project managers will do their best to assist you, but we can decide at any time that a reasonable support was given and no more work will be done.

1.8 We may modify, change, upgrade, suspend or terminate our services or some of them, in accordance with our Terms of Use.

1.9 Your license is given on an "AS IS" and “AS AVAILABLE” basis.

2. YOUR OBLIGATIONS

2.1 You commit yourself to use the website in a proper way, for the purpose of gathering stakeholder advice and integrating it into decisions, and in accordance with our binding terms & policies.

2.2 You declare that you have the legal authority to upload contents, use personal information and send messages to users, in accordance with all applicable regulations and rules.

2.3 For all legal purposes, YOU ARE THE SENDER and YOU ARE THE OWNER of any message, contact information and content. You will never approach users who did not give you an explicit permission to do that.

2.4 You will bear sole and full responsibility for any data offence related to your website, even if done so unintentionally by you or by project owners and administrators you appointed. Your responsibility cannot be shared, and you will compensate us for any cost that we will bear to protect this clause.

2.5 You understand that the internet is an open space and that our ability to protect sensitive information is limited. Even in private projects, users might share data with others. You will take full responsibility for any damages caused by the exposure of sensitive data.

2.6 You may not, directly or indirectly, modify, create derivative works of, sell, assign, lease, timeshare, rent, distribute, market, sublicense, transfer, decompile, reverse engineer or attempt to derive the source code of our software and services.

2.7 You have no license or rights in the human readable code of the software, and no right to patents, copyrights, trademarks, or any other rights that is not defined here.

3. YOUR TEAM

3.1 As Site Owner, you are legally responsible for all project owners and administrators on your website (“Your Team”). You can appoint them, let them appoint others or remove their privileges. Once they are appointed, you bear the full responsibility for their actions, including any emails and  texts they send to others.

3.2 Owners and administrators (of sites and projects) have the ability to create projects, upload users, export information and manage all contents of their project or their website. As such, they are at-risk of making mistakes.

3.3 As the Site Owner, you are responsible for selecting owners and administrators. You are also responsible for guiding them on how to fulfill their role, making sure they comply with our terms & policies and maintain the confidentiality of their passwords.

3.4 We reserve the right to suspend accounts of owners and administrators who violate our terms & policies or use our websites in a way that might create any kind of risks for them, for you, for other users or for us.

3.5 You are liable for EVERY ACTION taken by you or by other owners or administrators on your website or one of the projects. You hereby commit to defend yourself in any court or in any procedure that might be taken following an action on behalf of your team. You will also indemnify Insights for any cost this might entail.

4. TERMS AND TERMINATION

4.1 Our services are licensed on a project-basis (one project over a period of no more than six months) or on a time-basis (a limited amount of projects running at any given moment). They might include a consulting service in addition to our software license, so that both terminate together.

4.2 The type of license you purchase will be stated when you subscribe. It shall start from the day you received your license details by email. In project-based license, your license expires once decisions are made. In time-based license, you won’t be able to launch new questions in the last 14 days of your subscription.

4.3 Once your license expires, we reserve the right to remove your website from the internet, delete its data or suspend it until a new license is purchased. Users will not be able to access your website. You can launch a new website at any stage by buying a new subscription.

4.4 We will bill you at the beginning of your subscription or on the renewal date. When you buy a license with consulting services, we will bill 50% when you log in and 50% when insights are submitted to you. We expect payments within thirty (30) days after an invoice is sent. Fees are non-refundable unless required by law.

4.5 In the event that you fail to make the payment due after the thirty (30) day notice period, Insights.US has the right to block access to your website. We reserve the right to also inform your users that the website is suspended due to a payment issue.

4.6 In the event that you ask to terminate our services we will not refund payments already made. We will adopt any future charges and remove your website. If you send us an explicit request, we will also delete your data forever. Your obligations under our terms & policies DO NOT expire after you terminate our services.

5. COPYRIGHTS & CONFIDENTIALITY

5.1 You own the full rights for all contents created in your website, and Insights owns the full rights for the website itself. All things that were created by owners, administrators or participants can be used, copied, replicated and published by you in any forum and for any purpose. You grant Insights a license to use them for the purposes defined in the Terms of Use, our Privacy Policy and this agreement.

5.2 The website is licensed, and not sold, to you. Insights.US and/or its third party licensors retain all intellectual property rights in the software, including updates, modifications, customizations and enhancements thereof. You understand that the structure, sequence, code, method and organization of our software are the valuable trade secrets of Insights, and constitute our confidential information.

5.3 In PUBLIC WEBSITES, which are open for every person and every web crawler, you grant us an irrevocable right to share contents on other websites, use them for marketing purposes or publish them on the internet or other media channels.

5.4 In PRIVATE WEBSITES, we will never share your contents, but we will generate aggregative data on the number of users, projects, actions and impact that is based on the contents. We might publish this data without revealing its source.

5.5 Unless you paid a fee for acquiring a license and defined your website as private, we reserve the right to include the name and logo of your organization in our list of clients, and advertise the outline of your project and its impact.

5.6 When you buy our consulting services, our consulting partner will be directly committed to your confidentiality, and will not disclose any information about your project, your concerns, your discussions or your insights and decisions.

6. SUPPORT & WARRANTY

6.1 SUPPORT. We are committed to the highest standards of service delivery. Please email bugs@insights.us if you find any error, bug or failure, and we will do our best to fix it within one business day, especially if your report concerns one of the key functions required to deliver the service. We might provide you with a fix, patch or workaround, or we might ask you to wait for our next version.

6.2 SOFTWARE WARRANTY. Having stated our commitment, no provision in this agreement shall imply that we provide any warranty to your website. We cannot guarantee that your website will always function, that there will be no bugs, that every error will be fixed, that users will do tasks or that you will get significant  insights.

6.3 “AS IS” RULE. Our software is provided on an “AS IS” and “AS AVAILABLE” basis, and Insights does not make any warranties, express or implied, that the website will meet your requirement or that it will be uninterrupted or error free. You acknowledge and agree that we can also not be responsible and cannot control any passing or transmission of information via the internet.

6.4 SERVICE WARRANTY. When you buy our service, one of our partners will work with you. However, we cannot guarantee that the insights curated by our partner will satisfy you or that the advice you get will be effective or useful for you. Aside from sending you the insights, we cannot warranty for your success.

6.5 FUTURE FEATURES. We are keen to get better! Please share with us on info@insights.us any advice you have on how our software can be improved.

7. INDEMNIFICATION

7.1 BY SITE OWNER. You agree to defend Insights and its affiliates against any third party claim arising from your use of the software if the claim concerns any violation of our terms & policies, whether this violation was committed or not. You will indemnify and compensate Insights for any damage, loss or expense incurred in relation to such claims, including but not limited to attorney’s fees.

7.2 BY INSIGHTS. Insights agrees to defend you against any third party claim that our services infringes copyrights or patent rights of others, and will pay any cost arising out of such a claim, provided we are given notice, assistance and sole authority to defend or settle such a claim. We share no liability if you violated our terms & policies or if the claim is not directly related to our website.

7.3 PROCEDURES. Both parties will provide prompt and early notice once the need for indemnification is starting to materialize. Parties will make all necessary effort to defend the claim. The indemnifying party will have full authority over the defense, unless the other party joins the defense at its own expense or the other party is required to admit liability or make any payment as part of a settlement.

8. OTHERS

8.1 PROPER USE. We expect you and the users on your website to use our software and  services properly and reasonably, for the purposes defined in our terms & policies. If we believe in good faith that Insights is being exploited or users are being manipulated, we will ask you as Site Owner for clarifications in fifteen (15) days and, after considering your reply, might suspend or terminate one or more of our services.

8.2 PUBLIC INFORMATION. You hereby declare that you have read and understood our privacy policy and terms of use; that you are aware that information cannot be fully protected; and that posting on the website is a point of “No Return”. You also understand that every user can share contents with others, even in private websites, and that public websites are totally open for anyone to see.

8.3 THIRD PARTY SOFTWARE. We may integrate software that was licensed from third parties, which may include open source software. Such software is subject to other terms and conditions. To the extent of any conflict between the terms, the Third Party Terms shall prevail in connection with the related software.  We do not and cannot make any warranty or indemnity with respect to this software.

8.4 HOSTING OUR SERVERS. As explained in our Privacy Policy, we host our data on Microsoft Azure servers. However, you are responsible to follow any other privacy laws and regulations in your country. You can always ask to install our service on your own servers, for an additional cost.

8.5 LIMITATION OF LIABILITY. Under no circumstances shall Insights or its partners, licensors, employees, agents, owners or any other affiliates be liable for any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising from the use of  our software, including loss of data or business. We are also not liable for any loss of data, business, revenues or goodwill, or for any damage resulting from having unauthorized access to our services. The aggregate liability of Insights and its affiliates under this agreement shall not exceed the amount you paid to us within the twelve (12) month period prior to the event resulting in our liability, assuming you haven’t violated our terms & policies.

8.6 US GOVERNMENT AGENCY. If you are a United States Government Agency, you agree that our software is a “commercial computer software”, pursuant to FAR 12.212 and/or DFARS 227.7202-3, as applicable. Your rights shall apply only to the specific agency and program for which our software is obtained. We will also not state or imply in our publications that you recommend or endorse Insights in any way, although we might show your name - as any other name - in our list of customers.

8.7 CONTRACTUAL RELATIONSHIPS. You acknowledge that your only engagement is with the Site Operator. This agreement does not create any contractual relationships between you and any of the affiliates, partners, licensors, owners or employees of the Site Operator. You will have no claims and no disputes with anyone except Insights.US.

8.8 SEVERABILITY. If any provision of our terms & policies is found to be invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and enforceability of all other provisions shall not in any way be affected or impaired, and a valid legal and enforceable provision of similar intent and economic impact shall be substituted.  

CONTACT

Should you have any questions or concerns about this Subscribers Agreement, you may email service@insights.us, call +1 (202) 9993777 or send us a letter to 1776 Campus, 1133 15th Street NW, Washington DC 20005.

מדיניות הפרטיות

בקצרה

תובנות כמפעילת האתר אוספת כמה שפחות מידע אישי מזהה עליך. אך האתרים שלנו פתוחים ושקופים למשתתפים או לציבור. המידע האישי שלך נמצא בבעלות הארגון שפנה אליך (ולא תובנות).

מהרגע בו ביצעת פעולה באתר, באמצעות דואר אלקטרוני, שליחת מסרון או השתתפות באירוע המנוהל גם באתר, אינך עלומת שם ופרטיך חשופים.

רישום לאתר משמעו הסכמה לקבלת מסרים ממנו. בעלות האתר ומנהלות התהליכים, או אנחנו בתובנות, עשויים לשלוח לך עדכונים, הזמנות ודיווחים בערוצים שונים. תמיד ניתן לבקש להפסיק קבלת מסרים.

ביקור באתר משמעו הסכמה לניטור (מעקב) אחר פעולותייך בכלל האתרים שלנו. תובנות עשוייה לשתף את המידע הזה עם בעלות האתר ובמידה מוגבלת יותר עם משתמשים בו. המידע יעובד בצורות שונות.

www.Insights.US לעולם לא תמכור את המידע שלך לצרכים מסחריים. בעלות האתר מחוייבות להשתמש במידע רק לצורך שלשמו ניתן, אך אין ביכולתנו לשלוט בכל הפעולות שלהן.

אנו עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיות שיווק ופרסום שונות כדי לפנות אליך באתרים אחרים (דוגמת פייסבוק, גוגל וטוויטר), עם הצעות להשתתף בתהליך או ליצור תהליך חדש.

המידע שנאסף

הרשומה שלך במאגר המידע שלנו בנוייה מחמישה מקורות מידע שונים:

מידע אישי שמסרת על עצמך, כולל שם, תמונה, מספרי טלפון, הגדת תפקיד וכתובת דואר אלקטרוני.

מידע אישי שהועבר על ידי בעלות או מנהלות האתר אודותייך, כולל שמך, כתובתך, יחידה וארגון בו את עובדת, פרטי קשר, מספרי טלפון ודואר אלקטרוני.

פעולות שביצעת באתר, דוגמת תשובות, תמיכות, תגובות, מעבר בין עמודים, עמודים שנצפו, משימות ניתוחיות ומידע אודות פעולות נוספות.

תכנים המחוברים לידע שתרמת, דוגמת משפטי מפתח, תובנות, החלטות, פעולות של משתמשים אחרים עם התכנים שלך ועוד).

מידע שמייצרת המערכת (השפעתך, המשימות שביצעת, מידת המעורבות ודרך השימוש באתר).

איסוף המידע

ישנן שלוש דרכים בהן אנו אוספים את המידע:

ממשתמשות. מרבית המידע באתר מגיע מהמשתמשות בו, בין שמדובר במידע על עצמן ובין שמדובר במידע על אחרות, דוגמת מידע אישי, תשובות, משפטי מפתח, תובנות או החלטות.

מרישומי האתר. כל פעולה באתר מתועדת. רישומי הפעולות (Log) כוללים מידע אודות ביקור בעמודים, תכנים שנצפו, לחיצות, כתובות IP ופריטים אחרים שמעביר אלינו הדפדפן שלך.

מסימון הדפדפן שלך. אנו נעזרים ב"עוגיות" (Cookie)  ותיוגים (Pixel Tag) על מנת לנטר את דפוסי גלישה שלך, ישירות או דרך צדדים שלישים (דוגמת Facebook Ads או Google Analytics).

השימוש במידע

בעלות או מנהלות האתר עשויות לעשות שימוש במידע שלך בצורות הבאות:

לשלוח אלייך מסרים על פעולות או אירועים שקרו באתר, דוגמת פתיחת תהליכים חדשים או הוספה, עריכה, מחיקה או אישור של תשובות, תמיכות, תגובות, תובנות והחלטות.

לעדכן אותך על פרסום של תכנים חדשים, שלך או של אחרים, על מנת ליצור עניין בקרב משתמשות, קבוצות או הציבור הרחב, בין ביחס לאתר אליו נרשמת ובין ביחס לאתרים אחרים.

לאפשר תהליכי קבלת החלטות מכלילים, באמצעות יצירת תשתית פתוחה ומשתפת ועידוד משתמשות לחשוב יחד ולייצר תובנות משותפות ביחס ל"מה עובד".

הפיכת הידע שנאסף באתר לכדי תובנות מעשיות בעלות ערך, באמצעות חלוקת משימות ניתוחיות בקרב המשתתפות בתהליך, ו/או הצגת תכנים שונים למשתמשים שונים ולקהלים שונים.

לשמור אותך מעודכנת ביחס לתהליכים שונים, באמצעות שליחת עדכונים על תוצאות בטווח הקצר, הבינוני והארוך של תהליכים שונים, או להזמין אותך לקחת חלק בתהליכים נוספים.

להעביר מסרים שונים לתקשורת (אינטרנטיים ושאינם אינטרנטיים) או לכל קבוצת בעלי עניין, דרך שליחת אגרות מידע (Newsletters), מסעות פרסום, ביצוע שיחות, פרסום ברשתות חברתיות ועוד.

תובנות עשויה לעשות שימוש במידע שלך בצורות הבאות:

להפעיל, לשפר ולהעשיר את האתרים שלנו, האלגוריתמים הניתוחים, קטעי הקוד והתכנים שלנו, כולל עיצוב רכיבים חדשים ושינוי של רכיבים קיימים.

ליצור מידע כוללני אותו ניתן לשתף עם גולשים שונים, דוגמת משתמשים בולטים (על פי השפעה, שימוש או תמיכה), תשובות בולטות או כל מדד אחר.

לשפר את חווית המשתמש באתרים, באמצעות למשל זיהוי של המשתמשים ללא צורך בהקלדת סיסמא או קיצור תהליך הרישום וההתחברות לאתר.

להציע לך לקחת חלק בתהליכים באתרים אחרים, או לאפשר לך לפתוח אתר תובנות משלך, בין ישירות באתר שלנו או דרך ערוצי הפצה ושיווק אחרים.

לפתור בעיות שמתגלות באתר, בין אם דווחו על ידך או על ידי אחרים, או לטפל במקרים בהם אנו מאמינים שהיתה הפרה של המדיניות והתנאים שלנו, או חוקים ונהלים אחרים.

לקיים את החובות החוקיות החלות עלינו, ובכלל זה להעביר מידע לרשויות החוק, או להגן על הזכויות והיעדים החשובים לתובנות, כמוגדר מעלה במסגרת דרכי השימוש שלנו במידע.

הגישה למידע

תובנות לעולם לא תעביר את המידע שלך לצדדים שלישים לצרכי שיווק או קידום מכירות, או לכל מטרה אחרת שאינה מוגדרת במדיניות ובתנאים שלנו. לעולם גם לא נשתף את המידע שמסרת עם אתר אחר אליו לא נרשמת. בעוד אנו דורשות מבעלות האתר לפעול באופן דומה, איננו אחראיות למעשיהן.

אלו המקרים בהם ניתן לקבל גישה למידע שלך:

בעלות ומנהלות האתר והתהליכים מחזיקות בבעלות מלאה על המידע שלך, ויכולות לגשת אליו באופן חופשי דרך האתר אותו הן מנהלות.

באתרים ציבוריים, כל אחת יכולה לראות ולשתף את המידע הפתוח לצפייה באינטרנט, אך מידת הגישה של המשתמשים למידע נקבעת על ידי בעלת האתר.

באתרים פרטיים, רק משתמשים מורשים יכולים לצפות, להעתיק ולשתף את המידע שלך, בהתאם להגדרות הגישה שקבעה בעלת האתר.

מנועי חיפוש יכולים לצפות, לשמור ולהציג מידע הפתוח למשתמשים אחרים, באמצעות חיפוש אוטומטי ברשת (Crawling).

ספקים מורשים מהם רוכשת תובנות שירותים להפעלת האתר יקבלו גישה למידע שלך, לצורך אחסון האתר, שליחת מסרים, עיבוד תשלומים, שיפור ביצועים וכו'.

לתובנות יש גישה מלאה למידע.

הבעלות על המידע

בעלות האתר הן בעלות המידע. מרגע שנפתח האתר, יש באפשרות בעלת האתר לעשות כל שימוש במידע, ובלבד שהדבר נעשה על פי החוקים והנהלים הנהוגים במדינה, והמדיניות והתנאים הקבועים באתר. בעוד תובנות, כמפעילת האתר, דורשת מבעלות האתר להתחייב להשתמש במידע בהתאם לכל המגבלות הללו, אנו איננו יכולים להתחייב או לקחת אחריות על פעולותיהן. הן אחראיות באופן מלא לאופן בו תעשנה שימוש במידע, אם בכלל.

אבטחת המידע

מאגר המידע של האתר מוגן בצורות שונות, בהתאם לאמות המידה הנהוגות בתעשייה. יחד עם זאת, אין כל אפשרות להגן באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית לאתר ולמאגרי המידע שמאחוריו. בעוד אנו נוקטים בכל צעדי הזהירות המתבקשים כדי להגן על המידע שלך, אסור לצפות שהמידע יהיה מאובטח ומוגן באופן מלא. כך למשל, תובנות אינה יכולה לקחת אחריות על פעולות שאינן חוקיות או פריצה מכל סוג שהוא לשרתיה.

העברת מידע

ככלל, תובנות אינה מעבירה מידע אודות משתמשים, למעט במקרים הבאים:

תהליכים חוקיים. אנו שומרים את הזכות לחשוף את המידע שלך אם נידרש לעשות זאת על פי חוק או על פי צו בית משפט, או במידה והפרת חוקים במסגרת פעילותך באתר, כולל הוצאת דיבה ופגיעה בפרטיות.

הגנה על אחרים. אנו שומרים את הזכות לחשוף את המידע שלך אם אנו מאמינים בתום לב שללא החשיפה, עשוי להיגרם נזק לשלומו של הציבור, של אדם כלשהו או של רכוש. אנו עשויים גם ליזום את חשיפת המידע.

הגנה על עצמנו. אנו שומרים את הזכות לחשוף את המידע שלך אם מתקיים הליך משפטי נגד תובנות, שותפיה, עובדיה, נציגיה או סוכניה, או אם אנו מאמינים שחשיפה נדרשת כדי להגן על זכויותינו ונכסינו.

סיבות אחרות. נוכל לחשוף את המידע שלך במקרה בו נאמין שהפרת את תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות או הסכם השימוש באתר, או אם ישנה תלונה מוצדקת כנגדך או אם נתת לנו היתר לחשוף את המידע.

אחסון המידע

המידע שלך מאוחסן בשרתי Azure של Microsoft העולמית. האחסון נעשה בענן, בשרתים מאובטחים, אך איננו יכולים לשלוט במיקום הפיזי של השרתים. השימוש באתר כמוהו כהסכמה שלך להעביר את המידע, כולל מידע אישי, למדינות שונות שאין בהן חוקים דומים לאלו הנהוגים בישראל לאחסון וניהול המידע. בנוסף, תובנות או אחד מהספקים שלה (לשליחת הודעות דוא"ל ומסרונים למשל) עשוים להעביר, לאחסן ולעבד את המידע שלך במקומות שונים.

מה חשוב לדעת

גלישה באתר משמעותה הסכמה למעקב. אין דרך פשוטה לומר זאת: אתרים כמו גוגל, פייסבוק, טוויטר ולינקדין עוקבים אחריך ברחבי האינטרנט. אנחנו נעזרים בטכנולוגיות ובשיטות דומות, וחשוב שתדעי זאת מבעוד מועד. אנחנו עשויים לעקוב אחרייך דרך פיקסל נסתר באתר, או דרך כתובת הדואר האלקטרוני שלך, באמצעות פלטפורמות מוכרות כמו אלה של פייסבוק, טוויטר וגוגל.

הרשמה לאתר משמעותה הסכמה לקבל מסרים. ברגע שנרשמת, את מסכימה לקבל מסרים מבעלות, מנהלות ומפעילות האתר דרך דואר אלקטרוני, מסרונים, מכתבים, רשתות חברתיות, שיחות טלפון וערוצי תקשורת נוספים. את מסכימה גם לקבל עדכונים, הזדמנות ואיגרות מידע מתובנת.

תמיד תוכלי לבטל את הסכמתך לקבלת מסרים. תמיד ניתן להסיר את הסכמתך לקבלת מסרונים מהאתר באמצעות אפשרות ה"הסרה" המופיעה בתחתית כל הודעת דואר אלקטרוני, או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת service@insights.US. פרטי הקשר שלך יישמרו כדי למנוע שליחת הודעות אליך בעתיד. חשוב לדעת שעלייך להסיר את עצמך מכל אתר אליו היית רשומה בנפרד.

תמיד ניתן למחוק את עצמך. ברגע בו את מבקשת למחוק את עצמך מהאתר, נהפוך את הרשומה שלך ל"לא פעילה", כך שאחרים לא יורשו לעיין במידע שלך. בעוד אין באפשרותנו למחוק את היסטוריית הפעולות שלך מהאתר, נוכל למחוק את פרטייך האישיים מהתשובות והתגובות שלך, כך שאיש לא יוכל לזהות אותך.

תמיד נוכל להעביר לך את המידע שלך. ניתן לעיין בתשובות או בפעולות שביצעת באתר באמצעות פניה לתובנות במידה ונסרב למלא אחר בקשתך, נסביר לך למה. אם לדעתך הרשומה שלך לא נכונה או לא שלמה, יש באפשרותך לבקש לתקן, לשנות או למחוק אותו, ואנו נבחן זאת.

כאשר מזמינים חברים לאתר. באתרים ציבוריים, אנו מעודדים אותך להזמין חבר או חברה לקחת חלק בתהליך. ניתן לשלוח ישירות את הקישור או לתת לנו את כתובת הדוא"ל או פרטי המשתמש ברשת חברתית כלשהי. המידע יאוחסן באתר והפנייה תישלח, אלא אם היתה בקשה שלא לקבל מסרים.

ילדים עד גיל 16. כמפורט בתנאי השימוש שלנו, ילדים עד גיל 16 אינם יכולים להירשם לאתר, על מנת שלא נאסוף באופן בלתי מודע פרטים אישים עליהם. אם לדעתך ארע מקרה בו ילד נרשם לאתר או שאספנו מידע על ילד, אנו מבקשים לדעת על כך באופן מיידי. ניתן לכתוב לנו אל service@insights.us. לשיתוף יש סיכונים מובנים. ברגע בו את מבצעת פעולה באתר, כמשתתפת, בעלת האתר, בעלת התהליך או מנהלת התהליך, אין דרך חזרה. אין באפשרותך לשלוט בתכנים, והם עשויים לעבור עריכה, שיתוף, מחיקה או שינוי. מנועי חיפוש עשויים לעקוב אחריהם ומשתמשים עשויים לקחת תמונות מסך שלהם. כל אמצעי האבטחה אינם מוכחים באופן מלא, גם כאשר מדובר בתהליך פרטי. אנו מפצירים בך לחשוב פעמיים לפני שאת משתפת מידע רגיש שחשיפתו יכולה לפגוע!

אם אנו משנים בעלות. במידה ותובנות תימכר או תמוזג לחברה אחרת, ייתכן והמידע שלך יועבר לבעלים חדשים (או בעלות חדשות), על מנת לאפשר לאתרים שלנו להמשיך לפעול. אין מה לדאוג! אותה מדיניות פרטיות תישאר גם בעתיד, אלא אם נעדכן אופן אחרת.

יצירת קשר

במידה ויש לך כל שאלה או אמירה הקשורה למדיניות ולתנאים שלנו, נשמח לשמוע ממך בכתובת service@insights.us, בטלפון 077-2142700 או במכתב לכתובת תובנות, יגאל אלון 114 (WeWork) תל אביב.

הנגשת האתר לאנשים עם מוגבלויות

אנו בתובנות מייחסים חשיבות עליונה להתאמת הפלטפורמה לגולשים עם מוגבלות פיזית, חושית וקוגניטיבית, מתוך תפיסת עולם לפיה יש לאפשר לכל בני האדם הזדמנות שווה ואפשרות לקחת חלק. השקענו משאבים רבים בהנגשת האתר, על מנת לאפשר למרבית האוכלוסייה לגלוש בו בקלות ובנוחות.

אמצעי הנגישות באתר

אפשרות לש​ימוש מלא באמצעות קורא מסך המשמש גולשים עיוורים.

אפשרות הגדלה של אותיות הכתב על יד שימוש במקש CTRL וגלגלת העכבר.

אמצעי הניווט וההתמצאות באתר נוחים לשימוש.

תוכני האתר כתובים בשפה בהירה ומאורגנים היטב באמצעות כותרות ורשימות.

עיצוב האתר מותאם ללקויי ראייה ולעיוורי צבעים.

האתר אינו כולל היבהובים ותכנים בתנועה (אנימציות, טקסט נע). 

הקישורים באתר ברורים ומכילים הסבר לאן הם מובילים.

סייגים

אנו מאפשרים לארגונים להעלות תכנים שונים כבסיס להתייעצות ואין אנו יכולים להיות אחראים על נגישותם.

יצירת קשר

אנו עושים מאמצים לתחזק את האתר ברמת נגישות גבוהה. אם נתקלתם בבעית נגישות באתר, יש לכם בקשה להנגשה של מסמכים או שיש לכם שאלה או בקשה אחרת, נשמח אם תפנו אלינו בכתובת info@insights.us או בטלפון