מקרי מבחן: מה שאלו אחרים

איך נראים התהליכים שניהלו ארגונים אחרים באמצעות תובנות?