Shaul Meridor, Director General of the Israeli Ministry of Energy

כך הצלחנו לשדרג את התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית

Shaul Meridor, Director General of the Israeli Ministry of Energy
Engagement with people
250
83
Answers
Insights Bulb for Civic Engagement
10
Insights
Make Decisions
100%
Impact

לאחר הכנת טיוטת התכנית, הגדיר המשרד מטרה - וניסח שאלה:

חשוב לנו לפעול למען חיסכון כלכלי וסביבת חיים בריאה יותר ששומרת על משאבי הטבע שלנו. מה לדעתך יש לשנות בטיוטת התכנית להתייעלות אנרגטית על מנת לשפר אותה?

האתר הושק והתהליך יצא לדרך

במשרד האנרגיה הבינו שהידע הנדרש כדי לגבש מדיניות טובה יותר מפוזר בקרב השותפים השונים.

Insights website on desktop

המשרד השקיע בפרסום המהלך

Insights enables you to reach out through various channels: personalized emails, text messages, campaigns on social networks, physical roundtables and phone calls (IVR).

Insights website on mobile device

התובנות גובשו בסיוע אלגוריתמים של בינה מלאכותית

Our algorithms grouped together similar statements and asked users to verify the matching and offer an insight for each group. All insights were reviewed and verified by our team.

Community icon

COMMUNITY

Users were asked to match similar highlights or create new insights. 

Glasses icon

ALGORITHMS

AI grouped similar highlights and asked users to offer an insight.

Insights team icon

ANALYSTS

Final insights were reviewed and verified by our professional team.

Bulb Icon

התובנות הוטמעו בתכנית והיא הוגשה לאישור הממשלה

"יש להעלות את רמת המודעות בקרב השחקנים שביכולתם לחסוך באנרגיה. מנהלי מפעלים לא תמיד מודעים מספיק לנושא. העלאת המודעות לצד נתינת כלים פרקטיים ופשוטים, תוכל לסייע..."

"קביעת מדדים נוספים להצלחה. יש צורך בבניית יעדי ביניים, לצד הצבת מדדים שאפתניים יותר להטמעה. בהתאמה, יש לבנות מנגנון דיווח שיאפשר בחינה מתמדת של השגת התוצאות..."

"יש לרתום ארגונים תעשייתיים לחיסכון אנרגטי. מצד אחד לייצר אינטרס כלכלי: מפעלים שיוכיחו חיסכון באנרגיה יזכו להטבות. מצד שני, להגביר את הפיקוח באמצעות ביקורים תכופים יותר במפעלים..."

עם אישור התכנית - כל משתתף עודכן על השפעתו

שאול מרידור, מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

כך הצלחנו לשדרג את התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית

מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
Engagement with people
100%
השפעה
10
תובנות
Insights Bulb for Civic Engagement
83
תשובות
Make Decisions
250
משתתפים

לאחר הכנת טיוטת התכנית, הגדיר המשרד מטרה - וניסח שאלה:

חשוב לנו לפעול למען חיסכון כלכלי וסביבת חיים בריאה יותר ששומרת על משאבי הטבע שלנו. מה לדעתך יש לשנות בטיוטת התכנית להתייעלות אנרגטית על מנת לשפר אותה?

התשובות נאספו בערוצים שונים

תובנות מאפשרת להגיע לקהלי היעד בערוצים שונים: הודעות דוא"ל אישיות, מסרונים, פוסטים ברשתות חברתיות, שולחנות עגולים פיזיים ואפילו שיחות טלפון המפנות להקלטה בתא קולי.

אתר תובנות בטלפון נייד

האלגוריתמים שלנו סייעו בגיבוש תובנות מרכזיות

אנו משלבים בין בינה מלאכותית (AI) לבין בינה קבוצתית (CI), על מנת לקבץ אמירות משותפות ולייצר מהן תובנות: המשתתיפים מסמנים משפטים, אלגוריתמים מקבצים אותם ומאפשרים ניסוח תובנות משותף.

מנהלי התהליך

מנהלי התהליך

הצוות שלנו עובר ומשפר את התובנות שגובשו. בסופו של דבר, התובנות נשלחות לארגון לאישור סופי.

בינה מלאכותית

בינה מלאכותית

אלגוריתמים מתקדמים של זיהוי שפה (NLP) לומדים מפעולות המשתתפים, ומקבצים תשובות דומות.

בינה קבוצתית

בינה קבוצתית

המשתתפים מבצעים משימות פשוטות, ומסייעים לאלגוריתמים שלנו לקבץ אמירות דומות ולנסח תובנות.

מנורה

התובנות הוטמעו בתכנית והיא הוגשה לאישור הממשלה

"יש להעלות את רמת המודעות בקרב השחקנים שביכולתם לחסוך באנרגיה. מנהלי מפעלים לא תמיד מודעים מספיק לנושא. העלאת המודעות לצד נתינת כלים פרקטיים ופשוטים, תוכל לסייע..."

"קביעת מדדים נוספים להצלחה. יש צורך בבניית יעדי ביניים, לצד הצבת מדדים שאפתניים יותר להטמעה. בהתאמה, יש לבנות מנגנון דיווח שיאפשר בחינה מתמדת של השגת התוצאות..."

"יש לרתום ארגונים תעשייתיים לחיסכון אנרגטי. מצד אחד לייצר אינטרס כלכלי: מפעלים שיוכיחו חיסכון באנרגיה יזכו להטבות. מצד שני, להגביר את הפיקוח באמצעות ביקורים תכופים יותר במפעלים..."

עם אישור התכנית - כל משתתף עודכן על השפעתו

אנחנו שומרים מידע על המחשב שלך, כדי לאפשר לך חווית גלישה מיטבית באתר.  קריאה נוספת | סגירה

Shaul Meridor, Director General of the Israeli Ministry of Energy

כך הצלחנו לשדרג את התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית

Shaul Meridor, Director General of the Israeli Ministry of Energy
Engagement with people
250
User
83
Antworten
Insights Bulb for Civic Engagement
10
Erkenntnisse
Make Decisions
100%
Impact

לאחר הכנת טיוטת התכנית, הגדיר המשרד מטרה - וניסח שאלה:

חשוב לנו לפעול למען חיסכון כלכלי וסביבת חיים בריאה יותר ששומרת על משאבי הטבע שלנו. מה לדעתך יש לשנות בטיוטת התכנית להתייעלות אנרגטית על מנת לשפר אותה?

האתר הושק והתהליך יצא לדרך

במשרד האנרגיה הבינו שהידע הנדרש כדי לגבש מדיניות טובה יותר מפוזר בקרב השותפים השונים.

Insights website on desktop

המשרד השקיע בפרסום המהלך

Insights enables you to reach out through various channels: personalized emails, text messages, campaigns on social networks, physical roundtables and phone calls (IVR).

Insights website on mobile device

התובנות גובשו בסיוע אלגוריתמים של בינה מלאכותית

Community icon

ALLE USER

Viele User extrahierten die wesentlichen Punkte aus ihren Antworten.

Glasses icon

UNSERE ANALYSTEN

Unsere Analysten schlossen die Analyse ab und legten die Erkenntnisse vor.

Insights team icon

IHR TEAM

Die Entscheidungsträger vor Ort bestätigten die Erkenntnisse.

Bulb Icon

התובנות הוטמעו בתכנית והיא הוגשה לאישור הממשלה

"יש להעלות את רמת המודעות בקרב השחקנים שביכולתם לחסוך באנרגיה. מנהלי מפעלים לא תמיד מודעים מספיק לנושא. העלאת המודעות לצד נתינת כלים פרקטיים ופשוטים, תוכל לסייע..."

"קביעת מדדים נוספים להצלחה. יש צורך בבניית יעדי ביניים, לצד הצבת מדדים שאפתניים יותר להטמעה. בהתאמה, יש לבנות מנגנון דיווח שיאפשר בחינה מתמדת של השגת התוצאות..."

"יש לרתום ארגונים תעשייתיים לחיסכון אנרגטי. מצד אחד לייצר אינטרס כלכלי: מפעלים שיוכיחו חיסכון באנרגיה יזכו להטבות. מצד שני, להגביר את הפיקוח באמצעות ביקורים תכופים יותר במפעלים..."

עם אישור התכנית - כל משתתף עודכן על השפעתו