Ram Shefa, Chairman of the Education, Culture and Sports Committee

כך סייענו לכנסת לשפר את עבודת הפיקוח שלה

Ram Shefa, Chairman of the Education, Culture and Sports Committee
Engagement with people
2,687
959
Answers
Insights Bulb for Civic Engagement
10
Insights
Make Decisions
90%
Impact

ראשית, הגדרנו את שאלת ההיוועצות:

מהו השינוי המשמעותי ביותר לדעתך שמערכת החינוך בישראל צריכה לבצע עכשיו כדי להיות מערכת חינוך טובה יותר?

האתר הושק - והתהליך יצא לדרך:

התושבים הם אלו שיודעים הכי טוב מהם הצרכים שלהם וכיצד ניתן לסייע להם. יו"ר הוועדה הזמין אותם לנהל שיח פתוח ולהיות שותפים מלאים בהחלטות.

Insights website on desktop

כל הידע נאסף ורוכז במקום אחד

Insights enables you to reach out through various channels: personalized emails, text messages, campaigns on social networks, physical roundtables and phone calls (IVR).

Insights website on mobile device

האלגוריתמים שלנו סייעו בגיבוש תובנות מרכזיות

Our algorithms grouped together similar statements and asked users to verify the matching and offer an insight for each group. All insights were reviewed and verified by our team.

Community icon

COMMUNITY

Users were asked to match similar highlights or create new insights. 

Glasses icon

ALGORITHMS

AI grouped similar highlights and asked users to offer an insight.

Insights team icon

ANALYSTS

Final insights were reviewed and verified by our professional team.

Bulb Icon

התובנות סייעו בקביעת סדר היום של הוועדה והבאת הנושאים המרכזיים לדיון

"מעמד המורה. החל מתנאי הקבלה והשכר ההתחלתי, דרך שיפור ההכשרה ואפיקי ההתקדמות ועד חיזוק הדימוי החברתי והציבורי."

"פיתוח הרגש והאומנות. יש לבחון כיצד ניתן לפתח את הריכוז, הסובלנות והיצירתיות תוך חיזוק תחומי ידע כגון מוסיקה, אומנות ויוגה."

"חינוך בגיל הרך. יש להסדיר את הפיקוח על כלל המסגרות, להכשיר את הצוותים החינוכיים בגנים ולהגדיר גודל כיתות."

המשתתפים השפיעו באופן אישי על סדר היום של ועדת החינוך התרבות והספורט ובתאריך 14.07.2020 תובנת "מעמד המורה" עלתה לדיון הוועדה. במקביל נפתח תהליך המשך ממוקד, אשר קורא לתושבים להמשיך ולהשפיע גם לאחר הדיון.

חה"כ רם שפע, יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

כך סייענו לכנסת לשפר את עבודת הפיקוח שלה

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט
Engagement with people
90%
השפעה
10
תובנות
Insights Bulb for Civic Engagement
959
תשובות
Make Decisions
2,687
משתתפים

ראשית, הגדרנו את שאלת ההיוועצות:

מהו השינוי המשמעותי ביותר לדעתך שמערכת החינוך בישראל צריכה לבצע עכשיו כדי להיות מערכת חינוך טובה יותר?

התשובות נאספו בערוצים שונים

תובנות מאפשרת להגיע לקהלי היעד בערוצים שונים: הודעות דוא"ל אישיות, מסרונים, פוסטים ברשתות חברתיות, שולחנות עגולים פיזיים ואפילו שיחות טלפון המפנות להקלטה בתא קולי.

אתר תובנות בטלפון נייד

האלגוריתמים שלנו סייעו בגיבוש תובנות מרכזיות

אנו משלבים בין בינה מלאכותית (AI) לבין בינה קבוצתית (CI), על מנת לקבץ אמירות משותפות ולייצר מהן תובנות: המשתתיפים מסמנים משפטים, אלגוריתמים מקבצים אותם ומאפשרים ניסוח תובנות משותף.

מנהלי התהליך

מנהלי התהליך

הצוות שלנו עובר ומשפר את התובנות שגובשו. בסופו של דבר, התובנות נשלחות לארגון לאישור סופי.

בינה מלאכותית

בינה מלאכותית

אלגוריתמים מתקדמים של זיהוי שפה (NLP) לומדים מפעולות המשתתפים, ומקבצים תשובות דומות.

בינה קבוצתית

בינה קבוצתית

המשתתפים מבצעים משימות פשוטות, ומסייעים לאלגוריתמים שלנו לקבץ אמירות דומות ולנסח תובנות.

מנורה

התובנות סייעו בקביעת סדר היום של הוועדה והבאת הנושאים המרכזיים לדיון

"מעמד המורה. החל מתנאי הקבלה והשכר ההתחלתי, דרך שיפור ההכשרה ואפיקי ההתקדמות ועד חיזוק הדימוי החברתי והציבורי."

"פיתוח הרגש והאומנות. יש לבחון כיצד ניתן לפתח את הריכוז, הסובלנות והיצירתיות תוך חיזוק תחומי ידע כגון מוסיקה, אומנות ויוגה."

"חינוך בגיל הרך. יש להסדיר את הפיקוח על כלל המסגרות, להכשיר את הצוותים החינוכיים בגנים ולהגדיר גודל כיתות."

המשתתפים השפיעו באופן אישי על סדר היום של ועדת החינוך התרבות והספורט ובתאריך 14.07.2020 תובנת "מעמד המורה" עלתה לדיון הוועדה. במקביל נפתח תהליך המשך ממוקד, אשר קורא לתושבים להמשיך ולהשפיע גם לאחר הדיון.

אנחנו שומרים מידע על המחשב שלך, כדי לאפשר לך חווית גלישה מיטבית באתר.  קריאה נוספת | סגירה

Ram Shefa, Chairman of the Education, Culture and Sports Committee

כך סייענו לכנסת לשפר את עבודת הפיקוח שלה

Ram Shefa, Chairman of the Education, Culture and Sports Committee
Engagement with people
2,687
User
959
Antworten
Insights Bulb for Civic Engagement
10
Erkenntnisse
Make Decisions
90%
Impact

ראשית, הגדרנו את שאלת ההיוועצות:

מהו השינוי המשמעותי ביותר לדעתך שמערכת החינוך בישראל צריכה לבצע עכשיו כדי להיות מערכת חינוך טובה יותר?

האתר הושק - והתהליך יצא לדרך:

התושבים הם אלו שיודעים הכי טוב מהם הצרכים שלהם וכיצד ניתן לסייע להם. יו"ר הוועדה הזמין אותם לנהל שיח פתוח ולהיות שותפים מלאים בהחלטות.

Insights website on desktop

כל הידע נאסף ורוכז במקום אחד

Insights enables you to reach out through various channels: personalized emails, text messages, campaigns on social networks, physical roundtables and phone calls (IVR).

Insights website on mobile device

האלגוריתמים שלנו סייעו בגיבוש תובנות מרכזיות

אנו משלבים בין בינה מלאכותית (AI) לבין בינה קבוצתית (CI), על מנת לקבץ אמירות משותפות ולייצר מהן תובנות

Community icon

ALLE USER

Viele User extrahierten die wesentlichen Punkte aus ihren Antworten.

Glasses icon

UNSERE ANALYSTEN

Unsere Analysten schlossen die Analyse ab und legten die Erkenntnisse vor.

Insights team icon

IHR TEAM

Die Entscheidungsträger vor Ort bestätigten die Erkenntnisse.

Bulb Icon

התובנות סייעו בקביעת סדר היום של הוועדה והבאת הנושאים המרכזיים לדיון

"מעמד המורה. החל מתנאי הקבלה והשכר ההתחלתי, דרך שיפור ההכשרה ואפיקי ההתקדמות ועד חיזוק הדימוי החברתי והציבורי."

"פיתוח הרגש והאומנות. יש לבחון כיצד ניתן לפתח את הריכוז, הסובלנות והיצירתיות תוך חיזוק תחומי ידע כגון מוסיקה, אומנות ויוגה."

"חינוך בגיל הרך. יש להסדיר את הפיקוח על כלל המסגרות, להכשיר את הצוותים החינוכיים בגנים ולהגדיר גודל כיתות."

המשתתפים השפיעו באופן אישי על סדר היום של ועדת החינוך התרבות והספורט ובתאריך 14.07.2020 תובנת "מעמד המורה" עלתה לדיון הוועדה. במקביל נפתח תהליך המשך ממוקד, אשר קורא לתושבים להמשיך ולהשפיע גם לאחר הדיון.