Michal Cohen, Director General, Israeli Ministry of Education

כך נעזרנו במנהלים כדי להגדיר את מדדי התוצאה של בתי הספר

Michal Cohen, Director General, Israeli Ministry of Education
Engagement with people
3,031
522
Answers
Insights Bulb for Civic Engagement
11
Insights
Make Decisions
75%
Impact

מדידה בארגונים היא דבר מורכב, שמחייב הגדרת מטרה:

מערכת החינוך מודדת את עצמה בדרכים רבות. מה נכון למדוד, ואיך ניתן להשתמש במדידה כדי שהיא תייצר לך ערך ניהולי?

האתר הושק והתהליך יצא לדרך

במשרד החינוך הבינו שהידע נמצא בשטח, אצל העובדים. הם יצאו מהחדר הסגור והשיקו את התהליך הדיגיטלי.

Insights website on desktop

כל התשובות נאספו במקום אחד

Insights enables you to reach out through various channels: personalized emails, text messages, campaigns on social networks, physical roundtables and phone calls (IVR).

Insights website on mobile device

עיבוד הידע נעשה בסיוע אלגוריתמים של בינה מלאכותית

Our algorithms grouped together similar statements and asked users to verify the matching and offer an insight for each group. All insights were reviewed and verified by our team.

Community icon

COMMUNITY

Users were asked to match similar highlights or create new insights. 

Glasses icon

ALGORITHMS

AI grouped similar highlights and asked users to offer an insight.

Insights team icon

ANALYSTS

Final insights were reviewed and verified by our professional team.

Bulb Icon

התובנות שגובשו שינו את מערך המדידה של המשרד

"עבודת הצוות החינוכי לא נמדדה עד היום, אך היא משפיעה באופן ישיר על יכולת בית הספר לקדם את תלמידיו. הפיתוח המקצועי של המורים, קליטתם, התמדתם ואופן עבודתם צריכים להימדד..."

"ישנה חשיבות לבחינת העשייה בראייה ארוכת טווח, הבוחנת את הבוגר המסיים בית ספר. מתוך כך עלו הצעות שונות לתוצאות, הכוללות את השתלבות בוגרי בית הספר בחברה, באקדמיה ובתעסוקה..."

"התמונה החינוכית צריכה לאפשר לבית הספר להביא לידי ביטוי גם את ייחודיותו. נכון שגם הנהלת בית הספר והמורים יגדירו לעצמם מדדים על-פי יעדים שהגדירו לעצמם..."

המעגל נסגר: המנהלים והמשתתפים עודכנו על השפעתם האישית

מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך היוצאת

כך נעזרנו במנהלים כדי להגדיר את מדדי התוצאה של בתי הספר

מנכ"לית משרד החינוך היוצאת
Engagement with people
75%
השפעה
11
תובנות
Insights Bulb for Civic Engagement
522
תשובות
Make Decisions
3,031
משתתפים

מדידה בארגונים היא דבר מורכב, שמחייב הגדרת מטרה:

מערכת החינוך מודדת את עצמה בדרכים רבות. מה נכון למדוד, ואיך ניתן להשתמש במדידה כדי שהיא תייצר לך ערך ניהולי?

התשובות נאספו בערוצים שונים

תובנות מאפשרת להגיע לקהלי היעד בערוצים שונים: הודעות דוא"ל אישיות, מסרונים, פוסטים ברשתות חברתיות, שולחנות עגולים פיזיים ואפילו שיחות טלפון המפנות להקלטה בתא קולי.

אתר תובנות בטלפון נייד

האלגוריתמים שלנו סייעו בגיבוש תובנות מרכזיות

אנו משלבים בין בינה מלאכותית (AI) לבין בינה קבוצתית (CI), על מנת לקבץ אמירות משותפות ולייצר מהן תובנות: המשתתיפים מסמנים משפטים, אלגוריתמים מקבצים אותם ומאפשרים ניסוח תובנות משותף.

מנהלי התהליך

מנהלי התהליך

הצוות שלנו עובר ומשפר את התובנות שגובשו. בסופו של דבר, התובנות נשלחות לארגון לאישור סופי.

בינה מלאכותית

בינה מלאכותית

אלגוריתמים מתקדמים של זיהוי שפה (NLP) לומדים מפעולות המשתתפים, ומקבצים תשובות דומות.

בינה קבוצתית

בינה קבוצתית

המשתתפים מבצעים משימות פשוטות, ומסייעים לאלגוריתמים שלנו לקבץ אמירות דומות ולנסח תובנות.

מנורה

התובנות שגובשו שינו את מערך המדידה של המשרד

"עבודת הצוות החינוכי לא נמדדה עד היום, אך היא משפיעה באופן ישיר על יכולת בית הספר לקדם את תלמידיו. הפיתוח המקצועי של המורים, קליטתם, התמדתם ואופן עבודתם צריכים להימדד..."

"ישנה חשיבות לבחינת העשייה בראייה ארוכת טווח, הבוחנת את הבוגר המסיים בית ספר. מתוך כך עלו הצעות שונות לתוצאות, הכוללות את השתלבות בוגרי בית הספר בחברה, באקדמיה ובתעסוקה..."

"התמונה החינוכית צריכה לאפשר לבית הספר להביא לידי ביטוי גם את ייחודיותו. נכון שגם הנהלת בית הספר והמורים יגדירו לעצמם מדדים על-פי יעדים שהגדירו לעצמם..."

המעגל נסגר: המנהלים והמשתתפים עודכנו על השפעתם האישית

אנחנו שומרים מידע על המחשב שלך, כדי לאפשר לך חווית גלישה מיטבית באתר.  קריאה נוספת | סגירה

Michal Cohen, Director General, Israeli Ministry of Education

כך נעזרנו במנהלים כדי להגדיר את מדדי התוצאה של בתי הספר

Michal Cohen, Director General, Israeli Ministry of Education
Engagement with people
3,031
User
522
Antworten
Insights Bulb for Civic Engagement
11
Erkenntnisse
Make Decisions
75%
Impact

מדידה בארגונים היא דבר מורכב, שמחייב הגדרת מטרה:

מערכת החינוך מודדת את עצמה בדרכים רבות. מה נכון למדוד, ואיך ניתן להשתמש במדידה כדי שהיא תייצר לך ערך ניהולי?

האתר הושק והתהליך יצא לדרך

במשרד החינוך הבינו שהידע נמצא בשטח, אצל העובדים. הם יצאו מהחדר הסגור והשיקו את התהליך הדיגיטלי.

Insights website on desktop

כל התשובות נאספו במקום אחד

Insights enables you to reach out through various channels: personalized emails, text messages, campaigns on social networks, physical roundtables and phone calls (IVR).

Insights website on mobile device

עיבוד הידע נעשה בסיוע אלגוריתמים של בינה מלאכותית

המערכת קיבצה יחדיו משפטים בעלי מכנה משותף, והמשתתפים התבקשו לכתוב תובנה שתשקף כל קבוצה. לאחר אימות אנושי של איכות התובנות, אישר אותן המשרד.

Community icon

ALLE USER

Viele User extrahierten die wesentlichen Punkte aus ihren Antworten.

Glasses icon

UNSERE ANALYSTEN

Unsere Analysten schlossen die Analyse ab und legten die Erkenntnisse vor.

Insights team icon

IHR TEAM

Die Entscheidungsträger vor Ort bestätigten die Erkenntnisse.

Bulb Icon

התובנות שגובשו שינו את מערך המדידה של המשרד

"עבודת הצוות החינוכי לא נמדדה עד היום, אך היא משפיעה באופן ישיר על יכולת בית הספר לקדם את תלמידיו. הפיתוח המקצועי של המורים, קליטתם, התמדתם ואופן עבודתם צריכים להימדד..."

"ישנה חשיבות לבחינת העשייה בראייה ארוכת טווח, הבוחנת את הבוגר המסיים בית ספר. מתוך כך עלו הצעות שונות לתוצאות, הכוללות את השתלבות בוגרי בית הספר בחברה, באקדמיה ובתעסוקה..."

"התמונה החינוכית צריכה לאפשר לבית הספר להביא לידי ביטוי גם את ייחודיותו. נכון שגם הנהלת בית הספר והמורים יגדירו לעצמם מדדים על-פי יעדים שהגדירו לעצמם..."

המעגל נסגר: המנהלים והמשתתפים עודכנו על השפעתם האישית