Bob Gedert, Director, Austin Resource Recovery

כך מצאנו דרכים חדשות לגרום לתושבי אוסטין טקסס למחזר אשפה

Bob Gedert
Members icon
1,529
Members
Answers icon
1,359
Answers
Insights icon
11
Insights
Impact icon
63%
Impact

ראשית, הגדירו בעירייה את המטרה וניסחו שאלה:

יותר ממחצית מהחומרים שאנו יכולים למחזר בעיר אינם ממוחזרים, ונשלחים להטמנה באדמה. הגיע הזמן לשנות זאת. איך נוכל להביא לכך שמה שאפשר למחזר - ימוחזר?

העירייה הגדירה מספר קהלי יעד אליהם רצתה להגיע:

Austinites

Local Leaders

City Employees

Nonprofits

Graduates

Others

התשובות נאספו בערוצים פיזיים ודיגיטליים

Personalized Emails
Personalized Emails
Personalized Texts
Personalized Texts
Focus Groups
Focus Groups
Facebook Posts
Facebook Posts
Tweets
Tweets
Town Hall Meetings
Town Hall Meetings
Insights website on mobile device

עיבוד הידע נעשה בסיוע אלגוריתמים של בינה מלאכותית

האלגוריתם של תובנות איגד יחד משפטי מפתח של תושבים בעלי מכנה משותף. בשלב הבא, המשתתפים ועובדי העירייה יצרו מכל קבוצה שכזו - תובנה. לאחר בדיקה, נשלחו התובנות לאישור מקבלי ההחלטות בעירייה.

Community icon

COMMUNITY

Selected users were asked to match similar highlights or create new insights. 

Glasses icon

ALGORITHMS

AI algorithms grouped similar highlights and asked users to offer an insight.

Insights team icon

INSIGHTS

Project managers were asked to approve the insights, after our team reviewed them.

Bulb Icon

התובנות עיצבו את התכנית לעידוד מיחזור בעיר

"יש תנאים בסיסיים שחייבים להתקיים על מנת שהתושבים ירצו למחזר. אחד מהם הוא פינוי האשפה הממוחזרת בתדירות גבוהה יותר. כרגע, חלק מהפחים עולים על גדותיהם..."

"תחרות יוצרת מוטיבציה. על מנת ליצור מערכת שמדרבנת את התושבים למחזר, אפשר לחשוף את נתוני המיחזור של כל משפחה בפני שכניה ומכריה. זה יגרום לאנשים להתאמץ יותר..."

"מודעות היא שם המשחק. תושבים רבים פשוט לא מבינים את חשיבות הנושא ולא נחשפים אליו. פרסום והסברה בערוצים אחרים וחדשים יכולים לשנות את זה. כיום, לא כולם מבינים את המצב..."

על בסיס ההחלטות, כל משתתף קיבל משוב אישי על השפעתו

Want to learn more and try our tool?

We use cookies to ensure you get the best experience on our website Learn More | Close

BOB GEDERT, LEITER "AUSTIN RESOURCE RECOVERY"

כך מצאנו דרכים חדשות לגרום לתושבי אוסטין טקסס למחזר אשפה

HE: Austin TX - Recycling
Users icon
1,529
User
Answers icon
1,359
Antworten
Insights icon
11
Erkenntnisse
Decision icon
63%
Impact

ראשית, הגדירו בעירייה את המטרה וניסחו שאלה:

יותר ממחצית מהחומרים שאנו יכולים למחזר בעיר אינם ממוחזרים, ונשלחים להטמנה באדמה. הגיע הזמן לשנות זאת. איך נוכל להביא לכך שמה שאפשר למחזר - ימוחזר?

העירייה הגדירה מספר קהלי יעד אליהם רצתה להגיע:

Austinites

Local Leaders

City Employees

Nonprofits

Graduates

Others

התשובות נאספו בערוצים פיזיים ודיגיטליים

E-Mails
E-Mails
SMS
SMS
Fokusgruppen
Fokusgruppen
Posts on Facebook
Posts on Facebook
Twitter
Twitter
Town Hall Meetings
Town Hall Meetings
Insights consulting website on mobile phone

עיבוד הידע נעשה בסיוע אלגוריתמים של בינה מלאכותית

האלגוריתם של תובנות איגד יחד משפטי מפתח של תושבים בעלי מכנה משותף. בשלב הבא, המשתתפים ועובדי העירייה יצרו מכל קבוצה שכזו - תובנה. לאחר בדיקה, נשלחו התובנות לאישור מקבלי ההחלטות בעירייה.

users icon

ALLE USER

Viele User extrahierten die wesentlichen Punkte aus ihren Antworten.

analysts icon

UNSERE ANALYSTEN

Unsere Analysten schlossen die Analyse ab und legten die Erkenntnisse vor.

team icon

IHR TEAM

Die Entscheidungsträger vor Ort bestätigten die Erkenntnisse.

insights icon

התובנות עיצבו את התכנית לעידוד מיחזור בעיר

"יש תנאים בסיסיים שחייבים להתקיים על מנת שהתושבים ירצו למחזר. אחד מהם הוא פינוי האשפה הממוחזרת בתדירות גבוהה יותר. כרגע, חלק מהפחים עולים על גדותיהם..."

"תחרות יוצרת מוטיבציה. על מנת ליצור מערכת שמדרבנת את התושבים למחזר, אפשר לחשוף את נתוני המיחזור של כל משפחה בפני שכניה ומכריה. זה יגרום לאנשים להתאמץ יותר..."

"מודעות היא שם המשחק. תושבים רבים פשוט לא מבינים את חשיבות הנושא ולא נחשפים אליו. פרסום והסברה בערוצים אחרים וחדשים יכולים לשנות את זה. כיום, לא כולם מבינים את המצב..."

על בסיס ההחלטות, כל משתתף קיבל משוב אישי על השפעתו

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Demo anfordern, Pilotprojekt entwickeln, Stakeholder einladen

Auf dieser Webseite werden Cookies genutzt. Durch das Weitersurfen auf diesen Seiten, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen | Schließen

בוב גדרט, מנהל היחידה לאיכות הסביבה, עיריית אוסטין טקסס

כך מצאנו דרכים חדשות לגרום לתושבי אוסטין טקסס למחזר אשפה

מנהל היחידה לאיכות הסביבה באוסטין טקסס
השפעה
63%
השפעה
תובנות
11
תובנות
תשובות
1,359
תשובות
משתתפים
1,529
משתתפים

ראשית, הגדירו בעירייה את המטרה וניסחו שאלה:

יותר ממחצית מהחומרים שאנו יכולים למחזר בעיר אינם ממוחזרים, ונשלחים להטמנה באדמה. הגיע הזמן לשנות זאת. איך נוכל להביא לכך שמה שאפשר למחזר - ימוחזר?

העירייה הגדירה מספר קהלי יעד אליהם רצתה להגיע:

תושבי אוסטין

מנהיגים בולטים

עובדי העירייה

חברה אזרחית

מומחים בתחום

אחרים

התשובות נאספו בערוצים פיזיים ודיגיטליים

דואר אלקטרוני
דואר אלקטרוני
מסרונים אישיים
מסרונים אישיים
קבוצות מיקוד
קבוצות מיקוד
עמוד הפייסבוק
עמוד הפייסבוק
ציוץ בטוויטר
ציוץ בטוויטר
כנסי תושבים
כנסי תושבים
אתר תובנות בטלפון נייד

האלגוריתמים שלנו סייעו בגיבוש תובנות מרכזיות

אנו משלבים בין בינה מלאכותית (AI) לבין בינה קבוצתית (CI), על מנת לקבץ אמירות משותפות ולייצר מהן תובנות.

מנהלי התהליך

מנהלי התהליך

הצוות שלנו עובר ומשפר את התובנות שגובשו. בסופו של דבר, התובנות נשלחות לארגון לאישור סופי.

בינה מלאכותית

בינה מלאכותית

אלגוריתמים מתקדמים של זיהוי שפה (NLP) לומדים מפעולות המשתתפים, ומקבצים תשובות דומות.

בינה קבוצתית

בינה קבוצתית

המשתתפים מבצעים משימות פשוטות, ומסייעים לאלגוריתמים שלנו לקבץ אמירות דומות ולנסח תובנות.

מנורה

התובנות עיצבו את התכנית לעידוד מיחזור בעיר

"יש תנאים בסיסיים שחייבים להתקיים על מנת שהתושבים ירצו למחזר. אחד מהם הוא פינוי האשפה הממוחזרת בתדירות גבוהה יותר. כרגע, חלק מהפחים עולים על גדותיהם..."

"תחרות יוצרת מוטיבציה. על מנת ליצור מערכת שמדרבנת את התושבים למחזר, אפשר לחשוף את נתוני המיחזור של כל משפחה בפני שכניה ומכריה. זה יגרום לאנשים להתאמץ יותר..."

"מודעות היא שם המשחק. תושבים רבים פשוט לא מבינים את חשיבות הנושא ולא נחשפים אליו. פרסום והסברה בערוצים אחרים וחדשים יכולים לשנות את זה. כיום, לא כולם מבינים את המצב..."

על בסיס ההחלטות, כל משתתף קיבל משוב אישי על השפעתו

רוצה ללמוד עוד על תובנות?

אנחנו שומרים מידע על המחשב שלך, כדי לאפשר לך חווית גלישה מיטבית באתר.  קריאה נוספת | סגירה