Carl Siegmund, Customer Experience Team Leader, Passport Services, U.S. Department of State

כך שיפרה ממשלת ארצות הברית את תהליך הנפקת הדרכונים שלה

Carl Siegmund, Customer Experience Team Leader, Passport Services, U.S. Department of State
Engagement with people
1,433
936
Answers
Insights Bulb for Civic Engagement
9
Insights
Make Decisions
77%
Impact

ראשית, מחלקת המדינה הגדירה מטרה - וניסחה שאלה:

מחלקת המדינה האמריקאית מעוניינת לשפר את חווית הנפקת הדרכונים. כיצד נוכל לייעל ולקצר את תהליך הבקשה לדרכון חדש?

האתר הושק - והתהליך יצא לדרך

אתר התובנות אפשר לאנשי הממשל לקבל ייעוץ ישירות ממחזיקי דרכונים, עובדים, מנהלים ויועצים - במהירות שיא.

Insights website on desktop

הידע נאסף באמצעות ערוצים דיגיטליים

Insights enables you to reach out through various channels: personalized emails, text messages, campaigns on social networks, physical roundtables and phone calls (IVR).

Insights website on mobile device

כאלף תשובות - הפכו לתשע תובנות

Our algorithms grouped together similar statements and asked users to verify the matching and offer an insight for each group. All insights were reviewed and verified by our team.

Community icon

COMMUNITY

Users were asked to match similar highlights or create new insights. 

Glasses icon

ALGORITHMS

AI grouped similar highlights and asked users to offer an insight.

Insights team icon

ANALYSTS

Final insights were reviewed and verified by our professional team.

Bulb Icon

התובנות עיצבו את ההחלטות שקיבלה מחלקת המדינה

"יש להודיע לבעלי דרכון על תאריך התפוגה בדוא"ל או בהודעת טקסט לפני הפקיעה. הדבר יאפשר למנוע חידושי דרכון מלחיצים ויקרים בקיץ, ברגע האחרון, כאשר המערכת עמוסה ממילא..."

"נדרשת השקעה בדיגיטציה מלאה של התהליך. תהליך הנפקת הדרכון או חידושו צריך להיות מקוון מתחילתו ועד סופו, כולל העלאת תמונות, תשלום והזנת הפרטים. זה אפשרי..."

"שיתוף במידע הקיים במשרדי הממשלה יביא לכך שתהליך הנפקת הדרכון יהיה פשוט, דיגיטלי וזריז. ישנם נתונים שהממשל כבר יודע על האזרח, ולא חייבים לבקש ממנו למלא אותם שוב..."

סגן מזכיר המדינה, האחראי על הנושא, החליט על שינויים משמעותיים, ועדכן כל משתתף על השפעתו האישית

קארל זיגמונד, מחלקת המדינה האמריקאית

כך שיפרה ממשלת ארצות הברית את תהליך הנפקת הדרכונים שלה

 מחלקת המדינה האמריקאית
Engagement with people
77%
השפעה
9
תובנות
Insights Bulb for Civic Engagement
936
תשובות
Make Decisions
1,433
משתתפים

ראשית, מחלקת המדינה הגדירה מטרה - וניסחה שאלה:

מחלקת המדינה האמריקאית מעוניינת לשפר את חווית הנפקת הדרכונים. כיצד נוכל לייעל ולקצר את תהליך הבקשה לדרכון חדש?

התשובות נאספו בערוצים שונים

תובנות מאפשרת להגיע לקהלי היעד בערוצים שונים: הודעות דוא"ל אישיות, מסרונים, פוסטים ברשתות חברתיות, שולחנות עגולים פיזיים ואפילו שיחות טלפון המפנות להקלטה בתא קולי.

אתר תובנות בטלפון נייד

האלגוריתמים שלנו סייעו בגיבוש תובנות מרכזיות

אנו משלבים בין בינה מלאכותית (AI) לבין בינה קבוצתית (CI), על מנת לקבץ אמירות משותפות ולייצר מהן תובנות: המשתתיפים מסמנים משפטים, אלגוריתמים מקבצים אותם ומאפשרים ניסוח תובנות משותף.

מנהלי התהליך

מנהלי התהליך

הצוות שלנו עובר ומשפר את התובנות שגובשו. בסופו של דבר, התובנות נשלחות לארגון לאישור סופי.

בינה מלאכותית

בינה מלאכותית

אלגוריתמים מתקדמים של זיהוי שפה (NLP) לומדים מפעולות המשתתפים, ומקבצים תשובות דומות.

בינה קבוצתית

בינה קבוצתית

המשתתפים מבצעים משימות פשוטות, ומסייעים לאלגוריתמים שלנו לקבץ אמירות דומות ולנסח תובנות.

מנורה

התובנות עיצבו את ההחלטות שקיבלה מחלקת המדינה

"יש להודיע לבעלי דרכון על תאריך התפוגה בדוא"ל או בהודעת טקסט לפני הפקיעה. הדבר יאפשר למנוע חידושי דרכון מלחיצים ויקרים בקיץ, ברגע האחרון, כאשר המערכת עמוסה ממילא..."

"נדרשת השקעה בדיגיטציה מלאה של התהליך. תהליך הנפקת הדרכון או חידושו צריך להיות מקוון מתחילתו ועד סופו, כולל העלאת תמונות, תשלום והזנת הפרטים. זה אפשרי..."

"שיתוף במידע הקיים במשרדי הממשלה יביא לכך שתהליך הנפקת הדרכון יהיה פשוט, דיגיטלי וזריז. ישנם נתונים שהממשל כבר יודע על האזרח, ולא חייבים לבקש ממנו למלא אותם שוב..."

סגן מזכיר המדינה, האחראי על הנושא, החליט על שינויים משמעותיים, ועדכן כל משתתף על השפעתו האישית

אנחנו שומרים מידע על המחשב שלך, כדי לאפשר לך חווית גלישה מיטבית באתר.  קריאה נוספת | סגירה

Carl Siegmund, Customer Experience Team Leader, Passport Services, U.S. Department of State

כך שיפרה ממשלת ארצות הברית את תהליך הנפקת הדרכונים שלה

Carl Siegmund, Customer Experience Team Leader, Passport Services, U.S. Department of State
Engagement with people
1,433
User
936
Antworten
Insights Bulb for Civic Engagement
9
Erkenntnisse
Make Decisions
77%
Impact

ראשית, מחלקת המדינה הגדירה מטרה - וניסחה שאלה:

מחלקת המדינה האמריקאית מעוניינת לשפר את חווית הנפקת הדרכונים. כיצד נוכל לייעל ולקצר את תהליך הבקשה לדרכון חדש?

האתר הושק - והתהליך יצא לדרך

אתר התובנות אפשר לאנשי הממשל לקבל ייעוץ ישירות ממחזיקי דרכונים, עובדים, מנהלים ויועצים - במהירות שיא.

Insights website on desktop

הידע נאסף באמצעות ערוצים דיגיטליים

Insights enables you to reach out through various channels: personalized emails, text messages, campaigns on social networks, physical roundtables and phone calls (IVR).

Insights website on mobile device

כאלף תשובות - הפכו לתשע תובנות

האלגוריתמים של תובנות קיבצו יחד משפטים בעלי מכנה משותף וביקשו מהמשתתפים לאמת את החיבור ולנסח תובנה לכל קבוצת משפטים. לאחר בדיקה אנושית שלנו, הוגשו התובנות לאישור מחלקת המדינה.

Community icon

ALLE USER

Viele User extrahierten die wesentlichen Punkte aus ihren Antworten.

Glasses icon

UNSERE ANALYSTEN

Unsere Analysten schlossen die Analyse ab und legten die Erkenntnisse vor.

Insights team icon

IHR TEAM

Die Entscheidungsträger vor Ort bestätigten die Erkenntnisse.

Bulb Icon

התובנות עיצבו את ההחלטות שקיבלה מחלקת המדינה

"יש להודיע לבעלי דרכון על תאריך התפוגה בדוא"ל או בהודעת טקסט לפני הפקיעה. הדבר יאפשר למנוע חידושי דרכון מלחיצים ויקרים בקיץ, ברגע האחרון, כאשר המערכת עמוסה ממילא..."

"נדרשת השקעה בדיגיטציה מלאה של התהליך. תהליך הנפקת הדרכון או חידושו צריך להיות מקוון מתחילתו ועד סופו, כולל העלאת תמונות, תשלום והזנת הפרטים. זה אפשרי..."

"שיתוף במידע הקיים במשרדי הממשלה יביא לכך שתהליך הנפקת הדרכון יהיה פשוט, דיגיטלי וזריז. ישנם נתונים שהממשל כבר יודע על האזרח, ולא חייבים לבקש ממנו למלא אותם שוב..."

סגן מזכיר המדינה, האחראי על הנושא, החליט על שינויים משמעותיים, ועדכן כל משתתף על השפעתו האישית