Yafa Shitrit, CEO

יחד עם התושבים: מגבשים תכנית אב לגיל השלישי

Yafa Shitrit
Members icon
624
Members
Answers icon
174
Answers
Insights icon
4
Insights
Impact icon
100%
Impact

ראשית, הגדרנו את שאלת ההיוועצות:

מה לדעתך התחום המרכזי בו המועצה צריכה להתמקד על מנת לשפר את איכות החיים של הגיל השלישי בגוש עציון? וכיצד נוכל לקדמו?

כל תושבי המועצה הוזמנו להשתתף בתהליך ולנהל שיח פתוח

Residents

Children

Parents

תשובות המשתתפים, מתהליך ההיוועצות וממפגשי הזום, נאספו ורוכזו במקום אחד

Personalized Emails
Personalized Emails
Phone Calls
Phone Calls
Facebook Posts
Facebook Posts
Insights website on mobile device

האלגוריתמים שלנו סייעו בגיבוש תובנות מרכזיות

אנו משלבים בין בינה מלאכותית (AI) לבין בינה קבוצתית (CI), על מנת לקבץ אמירות משותפות ולייצר מהן תובנות

Community icon

COMMUNITY

Selected users were asked to match similar highlights or create new insights. 

Glasses icon

ALGORITHMS

AI algorithms grouped similar highlights and asked users to offer an insight.

Insights team icon

INSIGHTS

Project managers were asked to approve the insights, after our team reviewed them.

Bulb Icon

החוויות והרעיונות גובשו לכדי תובנות יישימות, אשר סייעו למועצה ללמוד מהשטח ולבחור תחומים מרכזיים בהם תתמקד תכנית האב

"פנאי - קידום מרכזי תעסוקה ופנאי, עריכת הרצאות וחוגים, סיוע של מתנדבים ומיזמים להפגת הבדידות, תוך התחשבות בצרכים איזוריים ובצרכים ישוביים."

"תכנון תשתיות דיור לגיל השלישי - תכנון פתרונות דיור מוגן ובית אבות נגישים מבחינה כלכלית. כמו גם, תכנון פתרונות ביניים אחרים, על מנת לתת מענה לכלל האוכלוסייה המתבגרת."

"בריאות - הרחבת היצע השירותיים הרפואיים בדגש על רפואה גריאטרית, הנגשת שירותי רפואה בצורה ניידת ועריכת חוגי ספורט אשר ישפרו את הרמה הגופנית של בני הגיל השלישי."

המשתתפים זכו להשפיע באופן אישי ולקחת חלק פעיל בגיבוש התחומים עליהם תתבסס תכנית האב . כל משתתף קיבל עדכון אישי על השפעתו בתהליך והוזמן לקחת חלק בקבוצות העבודה המתכללות.

Want to learn more and try our tool?

We use cookies to ensure you get the best experience on our website Learn More | Close

יחד עם התושבים: מגבשים תכנית אב לגיל השלישי

כך סייענו למועצה אזורית גוש עציון בגיבוש תכנית אב לגיל השלישי
Users icon
624
User
Answers icon
174
Antworten
Insights icon
4
Erkenntnisse
Decision icon
100%
Impact

ראשית, הגדרנו את שאלת ההיוועצות:

מה לדעתך התחום המרכזי בו המועצה צריכה להתמקד על מנת לשפר את איכות החיים של הגיל השלישי בגוש עציון? וכיצד נוכל לקדמו?

כל תושבי המועצה הוזמנו להשתתף בתהליך ולנהל שיח פתוח

Residents

Children

Parents

תשובות המשתתפים, מתהליך ההיוועצות וממפגשי הזום, נאספו ורוכזו במקום אחד

E-Mails
E-Mails
Phone Calls
Phone Calls
Posts on Facebook
Posts on Facebook
Insights consulting website on mobile phone

האלגוריתמים שלנו סייעו בגיבוש תובנות מרכזיות

אנו משלבים בין בינה מלאכותית (AI) לבין בינה קבוצתית (CI), על מנת לקבץ אמירות משותפות ולייצר מהן תובנות

users icon

ALLE USER

Viele User extrahierten die wesentlichen Punkte aus ihren Antworten.

analysts icon

UNSERE ANALYSTEN

Unsere Analysten schlossen die Analyse ab und legten die Erkenntnisse vor.

team icon

IHR TEAM

Die Entscheidungsträger vor Ort bestätigten die Erkenntnisse.

insights icon

החוויות והרעיונות גובשו לכדי תובנות יישימות, אשר סייעו למועצה ללמוד מהשטח ולבחור תחומים מרכזיים בהם תתמקד תכנית האב

"פנאי - קידום מרכזי תעסוקה ופנאי, עריכת הרצאות וחוגים, סיוע של מתנדבים ומיזמים להפגת הבדידות, תוך התחשבות בצרכים איזוריים ובצרכים ישוביים."

"תכנון תשתיות דיור לגיל השלישי - תכנון פתרונות דיור מוגן ובית אבות נגישים מבחינה כלכלית. כמו גם, תכנון פתרונות ביניים אחרים, על מנת לתת מענה לכלל האוכלוסייה המתבגרת."

"בריאות - הרחבת היצע השירותיים הרפואיים בדגש על רפואה גריאטרית, הנגשת שירותי רפואה בצורה ניידת ועריכת חוגי ספורט אשר ישפרו את הרמה הגופנית של בני הגיל השלישי."

המשתתפים זכו להשפיע באופן אישי ולקחת חלק פעיל בגיבוש התחומים עליהם תתבסס תכנית האב . כל משתתף קיבל עדכון אישי על השפעתו בתהליך והוזמן לקחת חלק בקבוצות העבודה המתכללות.

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Demo anfordern, Pilotprojekt entwickeln, Stakeholder einladen

Auf dieser Webseite werden Cookies genutzt. Durch das Weitersurfen auf diesen Seiten, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen | Schließen

יפה שטרית, מנכ"לית המועצה האזורית גוש עציון

יחד עם התושבים: מגבשים תכנית אב לגיל השלישי

מנכ"לית המועצה האזורית גוש עציון
השפעה
100%
השפעה
תובנות
4
תובנות
תשובות
174
תשובות
משתתפים
624
משתתפים

ראשית, הגדרנו את שאלת ההיוועצות:

מה לדעתך התחום המרכזי בו המועצה צריכה להתמקד על מנת לשפר את איכות החיים של הגיל השלישי בגוש עציון? וכיצד נוכל לקדמו?

כל תושבי המועצה הוזמנו להשתתף בתהליך ולנהל שיח פתוח

תושבים מבוגרים

ילדים ובני נוער

הורים

תשובות המשתתפים, מתהליך ההיוועצות וממפגשי הזום, נאספו ורוכזו במקום אחד

דואר אלקטרוני
דואר אלקטרוני
שיחות טלפון
שיחות טלפון
עמוד הפייסבוק
עמוד הפייסבוק
אתר תובנות בטלפון נייד

האלגוריתמים שלנו סייעו בגיבוש תובנות מרכזיות

אנו משלבים בין בינה מלאכותית (AI) לבין בינה קבוצתית (CI), על מנת לקבץ אמירות משותפות ולייצר מהן תובנות.

מנהלי התהליך

מנהלי התהליך

הצוות שלנו עובר ומשפר את התובנות שגובשו. בסופו של דבר, התובנות נשלחות לארגון לאישור סופי.

בינה מלאכותית

בינה מלאכותית

אלגוריתמים מתקדמים של זיהוי שפה (NLP) לומדים מפעולות המשתתפים, ומקבצים תשובות דומות.

בינה קבוצתית

בינה קבוצתית

המשתתפים מבצעים משימות פשוטות, ומסייעים לאלגוריתמים שלנו לקבץ אמירות דומות ולנסח תובנות.

מנורה

החוויות והרעיונות גובשו לכדי תובנות יישימות, אשר סייעו למועצה ללמוד מהשטח ולבחור תחומים מרכזיים בהם תתמקד תכנית האב

"פנאי - קידום מרכזי תעסוקה ופנאי, עריכת הרצאות וחוגים, סיוע של מתנדבים ומיזמים להפגת הבדידות, תוך התחשבות בצרכים איזוריים ובצרכים ישוביים."

"תכנון תשתיות דיור לגיל השלישי - תכנון פתרונות דיור מוגן ובית אבות נגישים מבחינה כלכלית. כמו גם, תכנון פתרונות ביניים אחרים, על מנת לתת מענה לכלל האוכלוסייה המתבגרת."

"בריאות - הרחבת היצע השירותיים הרפואיים בדגש על רפואה גריאטרית, הנגשת שירותי רפואה בצורה ניידת ועריכת חוגי ספורט אשר ישפרו את הרמה הגופנית של בני הגיל השלישי."

המשתתפים זכו להשפיע באופן אישי ולקחת חלק פעיל בגיבוש התחומים עליהם תתבסס תכנית האב . כל משתתף קיבל עדכון אישי על השפעתו בתהליך והוזמן לקחת חלק בקבוצות העבודה המתכללות.

רוצה ללמוד עוד על תובנות?

אנחנו שומרים מידע על המחשב שלך, כדי לאפשר לך חווית גלישה מיטבית באתר.  קריאה נוספת | סגירה