Aviv Kohavi, Chief of Staff, Israeli Defense Forces

תרבות ארגונית מנצחת: כך סייענו לרמטכ"ל בגיבוש תכנית רב שנתית

Aviv Kohavi, Chief of Staff, Israeli Defense Forces
Engagement with people
2,071
1,854
Answers
Insights Bulb for Civic Engagement
8
Insights
Make Decisions
70%
Impact

ראשית, הגדרנו את שאלת ההיוועצות:

אם היתה לך הזדמנות לשנות את התרבות הארגונית בצה"ל ובמסגרת שלך, מה הדבר הראשון שהיית עושה אחרת?

האתר הושק - והתהליך יצא לדרך:

יצירת שינוי ארגוני הוא תהליך מורכב. משרתי הקבע והקצינים הם אלו שנמצאים בשטח ויכולים לסייע בלמידה ובתהליכי קבלת החלטות. בצה"ל הבינו זאת ופתחו בתהליך היוועצות רחב.

Insights website on desktop

כל הידע נאסף ורוכז במקום אחד

Insights enables you to reach out through various channels: personalized emails, text messages, campaigns on social networks, physical roundtables and phone calls (IVR).

Insights website on mobile device

האלגוריתמים שלנו סייעו בגיבוש תובנות מרכזיות

Our algorithms grouped together similar statements and asked users to verify the matching and offer an insight for each group. All insights were reviewed and verified by our team.

Community icon

COMMUNITY

Users were asked to match similar highlights or create new insights. 

Glasses icon

ALGORITHMS

AI grouped similar highlights and asked users to offer an insight.

Insights team icon

ANALYSTS

Final insights were reviewed and verified by our professional team.

Bulb Icon

התובנות סייעו לרמטכ"ל ולדרג הבכיר להבין טוב יותר מה קורה בשטח ולגבש החלטות להמשך

"השקעה בשימור ופיתוח המשרתים. יצירת תמריצים מקצועיים וכלכליים בכדי להעלות את המוטיבציה לשירות ולשמר את כח האדם האיכותי בקבע. מנגנוני תגמול הולמים תחת הגיונות נוספים כגון הלימת התגמול להשקעה ולמאמץ."

"עמידה במשימות. יש לראות כיצד משפרים את אופן הגדרת היעדים וקביעת סדרי העדיפויות. לאחר מכן, יש לבחון את יכולת הניהול, הביצוע, המעקב והבקרה אחר משימות שנגזרו מהיעדים. הכנסת טכנולוגיות תומכות ושינויים בנהלי תכניות העבודה יכולים לסייע בשינוי."

"איזון עבודה-משפחה. מתן הנחיות ברורות ומגודרות בנוגע לשעות העבודה בשגרה וכן עידוד מימוש חיי הפרט, בדגש על הקמת משפחה."

המשתתפים זכו להשפיע באופן ישיר על התכנית והמוכנות למערכה הבאה, לקחו חלק בדיון פתוח ומכיל וקיבלו עדכון אישי על השפעתם

רב אלוף אביב כוכבי, ראש המטה הכללי של צה"ל

תרבות ארגונית מנצחת: כך סייענו לרמטכ"ל בגיבוש תכנית רב שנתית

ראש המטה הכללי של צה"ל
Engagement with people
70%
השפעה
8
תובנות
Insights Bulb for Civic Engagement
1,854
תשובות
Make Decisions
2,071
משתתפים

ראשית, הגדרנו את שאלת ההיוועצות:

אם היתה לך הזדמנות לשנות את התרבות הארגונית בצה"ל ובמסגרת שלך, מה הדבר הראשון שהיית עושה אחרת?

התשובות נאספו בערוצים שונים

תובנות מאפשרת להגיע לקהלי היעד בערוצים שונים: הודעות דוא"ל אישיות, מסרונים, פוסטים ברשתות חברתיות, שולחנות עגולים פיזיים ואפילו שיחות טלפון המפנות להקלטה בתא קולי.

אתר תובנות בטלפון נייד

האלגוריתמים שלנו סייעו בגיבוש תובנות מרכזיות

אנו משלבים בין בינה מלאכותית (AI) לבין בינה קבוצתית (CI), על מנת לקבץ אמירות משותפות ולייצר מהן תובנות: המשתתיפים מסמנים משפטים, אלגוריתמים מקבצים אותם ומאפשרים ניסוח תובנות משותף.

מנהלי התהליך

מנהלי התהליך

הצוות שלנו עובר ומשפר את התובנות שגובשו. בסופו של דבר, התובנות נשלחות לארגון לאישור סופי.

בינה מלאכותית

בינה מלאכותית

אלגוריתמים מתקדמים של זיהוי שפה (NLP) לומדים מפעולות המשתתפים, ומקבצים תשובות דומות.

בינה קבוצתית

בינה קבוצתית

המשתתפים מבצעים משימות פשוטות, ומסייעים לאלגוריתמים שלנו לקבץ אמירות דומות ולנסח תובנות.

מנורה

התובנות סייעו לרמטכ"ל ולדרג הבכיר להבין טוב יותר מה קורה בשטח ולגבש החלטות להמשך

"השקעה בשימור ופיתוח המשרתים. יצירת תמריצים מקצועיים וכלכליים בכדי להעלות את המוטיבציה לשירות ולשמר את כח האדם האיכותי בקבע. מנגנוני תגמול הולמים תחת הגיונות נוספים כגון הלימת התגמול להשקעה ולמאמץ."

"עמידה במשימות. יש לראות כיצד משפרים את אופן הגדרת היעדים וקביעת סדרי העדיפויות. לאחר מכן, יש לבחון את יכולת הניהול, הביצוע, המעקב והבקרה אחר משימות שנגזרו מהיעדים. הכנסת טכנולוגיות תומכות ושינויים בנהלי תכניות העבודה יכולים לסייע בשינוי."

"איזון עבודה-משפחה. מתן הנחיות ברורות ומגודרות בנוגע לשעות העבודה בשגרה וכן עידוד מימוש חיי הפרט, בדגש על הקמת משפחה."

המשתתפים זכו להשפיע באופן ישיר על התכנית והמוכנות למערכה הבאה, לקחו חלק בדיון פתוח ומכיל וקיבלו עדכון אישי על השפעתם

אנחנו שומרים מידע על המחשב שלך, כדי לאפשר לך חווית גלישה מיטבית באתר.  קריאה נוספת | סגירה

Aviv Kohavi, Chief of Staff, Israeli Defense Forces

תרבות ארגונית מנצחת: כך סייענו לרמטכ"ל בגיבוש תכנית רב שנתית

Aviv Kohavi, Chief of Staff, Israeli Defense Forces
Engagement with people
2,071
User
1,854
Antworten
Insights Bulb for Civic Engagement
8
Erkenntnisse
Make Decisions
70%
Impact

ראשית, הגדרנו את שאלת ההיוועצות:

אם היתה לך הזדמנות לשנות את התרבות הארגונית בצה"ל ובמסגרת שלך, מה הדבר הראשון שהיית עושה אחרת?

האתר הושק - והתהליך יצא לדרך:

יצירת שינוי ארגוני הוא תהליך מורכב. משרתי הקבע והקצינים הם אלו שנמצאים בשטח ויכולים לסייע בלמידה ובתהליכי קבלת החלטות. בצה"ל הבינו זאת ופתחו בתהליך היוועצות רחב.

Insights website on desktop

כל הידע נאסף ורוכז במקום אחד

Insights enables you to reach out through various channels: personalized emails, text messages, campaigns on social networks, physical roundtables and phone calls (IVR).

Insights website on mobile device

האלגוריתמים שלנו סייעו בגיבוש תובנות מרכזיות

אנו משלבים בין בינה מלאכותית (AI) לבין בינה קבוצתית (CI), על מנת לקבץ אמירות משותפות ולייצר מהן תובנות

Community icon

ALLE USER

Viele User extrahierten die wesentlichen Punkte aus ihren Antworten.

Glasses icon

UNSERE ANALYSTEN

Unsere Analysten schlossen die Analyse ab und legten die Erkenntnisse vor.

Insights team icon

IHR TEAM

Die Entscheidungsträger vor Ort bestätigten die Erkenntnisse.

Bulb Icon

התובנות סייעו לרמטכ"ל ולדרג הבכיר להבין טוב יותר מה קורה בשטח ולגבש החלטות להמשך

"השקעה בשימור ופיתוח המשרתים. יצירת תמריצים מקצועיים וכלכליים בכדי להעלות את המוטיבציה לשירות ולשמר את כח האדם האיכותי בקבע. מנגנוני תגמול הולמים תחת הגיונות נוספים כגון הלימת התגמול להשקעה ולמאמץ."

"עמידה במשימות. יש לראות כיצד משפרים את אופן הגדרת היעדים וקביעת סדרי העדיפויות. לאחר מכן, יש לבחון את יכולת הניהול, הביצוע, המעקב והבקרה אחר משימות שנגזרו מהיעדים. הכנסת טכנולוגיות תומכות ושינויים בנהלי תכניות העבודה יכולים לסייע בשינוי."

"איזון עבודה-משפחה. מתן הנחיות ברורות ומגודרות בנוגע לשעות העבודה בשגרה וכן עידוד מימוש חיי הפרט, בדגש על הקמת משפחה."

המשתתפים זכו להשפיע באופן ישיר על התכנית והמוכנות למערכה הבאה, לקחו חלק בדיון פתוח ומכיל וקיבלו עדכון אישי על השפעתם