Panagiotis Paschalis, Dezernent für Bürgerbeteiligung, Stadt Wuppertal, Germany

כך גיבשנו קווים מנחים לשיתוף התושבים בהחלטות בעיר וופרטל

Panagiotis Paschalis, Dezernent für Bürgerbeteiligung, Stadt Wuppertal, Germany
Engagement with people
314
272
Answers
Insights Bulb for Civic Engagement
17
Insights
Make Decisions
90%
Impact

ראשית, הגדרנו בעירייה את שאלת הייעוץ שהצגנו לתושבים:

אנחנו מאמינים במעורבות אזרחית פעילה, שמביאה לשיפור חיי הקהילה שלנו. מהם הקווים המנחים שנכון שנגדיר לעצמנו כעירייה על מנת לקדם השתתפות אזרחית מוצלחת?

עיריית וופרטל השיקה את אתר ההיוועצות

ערים חכמות חושבות יחד עם התושבים שלהן על האתגרים שנוגעים לחיים בעיר. בעיריית וופרטל החליטו לצאת מהחדר הסגור ולחשוב יחד עם התושבים שיודעים הכי טוב איך לשפר את חיי הקהילה.

Insights website on desktop

העירייה פנתה לתושבים דרך ערוצים מגוונים

Insights enables you to reach out through various channels: personalized emails, text messages, campaigns on social networks, physical roundtables and phone calls (IVR).

Insights website on mobile device

עיבוד הידע נעשה על ידי בינה מלאכותית ובינה אנושית

Our algorithms grouped together similar statements and asked users to verify the matching and offer an insight for each group. All insights were reviewed and verified by our team.

Community icon

COMMUNITY

Users were asked to match similar highlights or create new insights. 

Glasses icon

ALGORITHMS

AI grouped similar highlights and asked users to offer an insight.

Insights team icon

ANALYSTS

Final insights were reviewed and verified by our professional team.

Bulb Icon

התובנות עיצבו את האמנה שפרסמה העיר

"תושבים מעורבים הם תושבים שמחים, והם גם אלו שיודעים הכי טוב איך ליצור קהילה מאוחדת ופעילה. יש לאפשר לתושבים לעצב את העיר בעצמם. בניית קהילה אזרחית חייבת להתחיל מלמטה..."

"על מנת שנוכל ליצור קהילה ולשמור עליה, התושבים צריכים להיות מעורבים. העירייה חייבת לשמור על שקיפות בכל הנוגע לקבלת החלטות, גיבוש מדיניות וחשיפת התכניות להערות התושבים..."

"לפעמים כל מה שחסר על מנת ליצור שינוי, הוא מודעות. חשוב ליצור ימי הכשרה מטעם העירייה שיתרמו לידע של העובדים והתושבים בכל הנוגע למעורבות אזרחית ותרומה קהילתית..."

כל אזרח קיבל עדכון אישי על השפעתו

פנגיוטיס פסקליס, ראש עיריית וופרטל שבגרמניה

כך גיבשנו קווים מנחים לשיתוף התושבים בהחלטות בעיר וופרטל

ראש עיריית וופרטל שבגרמניה
Engagement with people
90%
השפעה
17
תובנות
Insights Bulb for Civic Engagement
272
תשובות
Make Decisions
314
משתתפים

ראשית, הגדרנו בעירייה את שאלת הייעוץ שהצגנו לתושבים:

אנחנו מאמינים במעורבות אזרחית פעילה, שמביאה לשיפור חיי הקהילה שלנו. מהם הקווים המנחים שנכון שנגדיר לעצמנו כעירייה על מנת לקדם השתתפות אזרחית מוצלחת?

התשובות נאספו בערוצים שונים

תובנות מאפשרת להגיע לקהלי היעד בערוצים שונים: הודעות דוא"ל אישיות, מסרונים, פוסטים ברשתות חברתיות, שולחנות עגולים פיזיים ואפילו שיחות טלפון המפנות להקלטה בתא קולי.

אתר תובנות בטלפון נייד

האלגוריתמים שלנו סייעו בגיבוש תובנות מרכזיות

אנו משלבים בין בינה מלאכותית (AI) לבין בינה קבוצתית (CI), על מנת לקבץ אמירות משותפות ולייצר מהן תובנות: המשתתיפים מסמנים משפטים, אלגוריתמים מקבצים אותם ומאפשרים ניסוח תובנות משותף.

מנהלי התהליך

מנהלי התהליך

הצוות שלנו עובר ומשפר את התובנות שגובשו. בסופו של דבר, התובנות נשלחות לארגון לאישור סופי.

בינה מלאכותית

בינה מלאכותית

אלגוריתמים מתקדמים של זיהוי שפה (NLP) לומדים מפעולות המשתתפים, ומקבצים תשובות דומות.

בינה קבוצתית

בינה קבוצתית

המשתתפים מבצעים משימות פשוטות, ומסייעים לאלגוריתמים שלנו לקבץ אמירות דומות ולנסח תובנות.

מנורה

התובנות עיצבו את האמנה שפרסמה העיר

"תושבים מעורבים הם תושבים שמחים, והם גם אלו שיודעים הכי טוב איך ליצור קהילה מאוחדת ופעילה. יש לאפשר לתושבים לעצב את העיר בעצמם. בניית קהילה אזרחית חייבת להתחיל מלמטה..."

"על מנת שנוכל ליצור קהילה ולשמור עליה, התושבים צריכים להיות מעורבים. העירייה חייבת לשמור על שקיפות בכל הנוגע לקבלת החלטות, גיבוש מדיניות וחשיפת התכניות להערות התושבים..."

"לפעמים כל מה שחסר על מנת ליצור שינוי, הוא מודעות. חשוב ליצור ימי הכשרה מטעם העירייה שיתרמו לידע של העובדים והתושבים בכל הנוגע למעורבות אזרחית ותרומה קהילתית..."

כל אזרח קיבל עדכון אישי על השפעתו

אנחנו שומרים מידע על המחשב שלך, כדי לאפשר לך חווית גלישה מיטבית באתר.  קריאה נוספת | סגירה

Panagiotis Paschalis, Dezernent für Bürgerbeteiligung, Stadt Wuppertal, Germany

כך גיבשנו קווים מנחים לשיתוף התושבים בהחלטות בעיר וופרטל

Panagiotis Paschalis, Dezernent für Bürgerbeteiligung, Stadt Wuppertal, Germany
Engagement with people
314
User
272
Antworten
Insights Bulb for Civic Engagement
17
Erkenntnisse
Make Decisions
90%
Impact

ראשית, הגדרנו בעירייה את שאלת הייעוץ שהצגנו לתושבים:

אנחנו מאמינים במעורבות אזרחית פעילה, שמביאה לשיפור חיי הקהילה שלנו. מהם הקווים המנחים שנכון שנגדיר לעצמנו כעירייה על מנת לקדם השתתפות אזרחית מוצלחת?

עיריית וופרטל השיקה את אתר ההיוועצות

ערים חכמות חושבות יחד עם התושבים שלהן על האתגרים שנוגעים לחיים בעיר. בעיריית וופרטל החליטו לצאת מהחדר הסגור ולחשוב יחד עם התושבים שיודעים הכי טוב איך לשפר את חיי הקהילה.

Insights website on desktop

העירייה פנתה לתושבים דרך ערוצים מגוונים

Insights enables you to reach out through various channels: personalized emails, text messages, campaigns on social networks, physical roundtables and phone calls (IVR).

Insights website on mobile device

עיבוד הידע נעשה על ידי בינה מלאכותית ובינה אנושית

האלגוריתם של תובנות קיבץ יחד משפטי מפתח בעלי מכנה משותף. לאחר מכן המשתתפים יצרו תובנה מכל קבוצת משפטים. התובנות המסכמות נשלחו לאישור מנהלי התהליך.

Community icon

ALLE USER

Viele User extrahierten die wesentlichen Punkte aus ihren Antworten.

Glasses icon

UNSERE ANALYSTEN

Unsere Analysten schlossen die Analyse ab und legten die Erkenntnisse vor.

Insights team icon

IHR TEAM

Die Entscheidungsträger vor Ort bestätigten die Erkenntnisse.

Bulb Icon

התובנות עיצבו את האמנה שפרסמה העיר

"תושבים מעורבים הם תושבים שמחים, והם גם אלו שיודעים הכי טוב איך ליצור קהילה מאוחדת ופעילה. יש לאפשר לתושבים לעצב את העיר בעצמם. בניית קהילה אזרחית חייבת להתחיל מלמטה..."

"על מנת שנוכל ליצור קהילה ולשמור עליה, התושבים צריכים להיות מעורבים. העירייה חייבת לשמור על שקיפות בכל הנוגע לקבלת החלטות, גיבוש מדיניות וחשיפת התכניות להערות התושבים..."

"לפעמים כל מה שחסר על מנת ליצור שינוי, הוא מודעות. חשוב ליצור ימי הכשרה מטעם העירייה שיתרמו לידע של העובדים והתושבים בכל הנוגע למעורבות אזרחית ותרומה קהילתית..."

כל אזרח קיבל עדכון אישי על השפעתו