TheMarker Leadership Team

כך סייעו משתתפי הכנס בגיבוש תכנית לפיתוח כלכלי וחברתי

TheMarker Leadership Team
Engagement with people
1,424
162
Answers
Insights Bulb for Civic Engagement
6
Insights
Make Decisions
-
Impact

ראשית, ניסחו המארגנים את שאלת הכנס המרכזית:

הייתה לנו שנה מלאה בשינויים חברתיים וכלכליים. מה הקשה עלינו כקהילה להוביל שינוי עד כה? ומה עלינו לעשות בהמשך, על מנת להוביל לשינוי משמעותי בשנים הקרובות?

אתר התובנות של הכנס עלה לאוויר

היה זה כנס מיוחד במינו. לא עוד הרצאה אחרי הרצאה, אלא חשיבה משותפת על העתיד הכלכלי – חברתי של מדינת ישראל. המארגנים הבינו על מנת להבין מה נכון, חייבים לצאת מהחדר הסגור.

Insights website on desktop

התשובות נאספו בערוצים דיגיטליים ופיזיים

Insights enables you to reach out through various channels: personalized emails, text messages, campaigns on social networks, physical roundtables and phone calls (IVR).

Insights website on mobile device

התובנות גובשו בזמן אמת, במהלך הכנס

Our algorithms grouped together similar statements and asked users to verify the matching and offer an insight for each group. All insights were reviewed and verified by our team.

Community icon

COMMUNITY

Users were asked to match similar highlights or create new insights. 

Glasses icon

ALGORITHMS

AI grouped similar highlights and asked users to offer an insight.

Insights team icon

ANALYSTS

Final insights were reviewed and verified by our professional team.

Bulb Icon

בתוך שעות ספורות, גובשו 6 תובנות

"המחאה גרמה לאנשים להאמין שאפשר גם אחרת, שיש ערבות הדדית, ושצריך לחלום ולממש. הבודדים גילו שהם חלק מקבוצה. זה הזמן לקחת את האנרגיות המופלאות האלו ולמנף אותן..."

"יש כוח גדול ב"ביחד", ואנו מבינים אותו. דיאלוג אמין, אישי ובלתי אמצעי, הוא מפתח ליצירת קבוצה מלוכדת שבכוחה להוביל שינוי. יש לאגד יחד קבוצות מומחים ותושבים על מנת לגבש תכנית עבודה..."

"השיח הציבורי השתנה השנה בעקבות המחאה החברתית. משלל הפעולות שננקטו, חשוב להבין "מה עובד". בשלב הבא, עלינו להגדיר תוצאות ולגבש תכניות עבודה..."

התובנות פורסמו בהרחבה בעיתון

מנהלי דה-מרקר

כך סייעו משתתפי הכנס בגיבוש תכנית לפיתוח כלכלי וחברתי

מנהלי דה-מרקר
Engagement with people
-
השפעה
6
תובנות
Insights Bulb for Civic Engagement
162
תשובות
Make Decisions
1,424
משתתפים

ראשית, ניסחו המארגנים את שאלת הכנס המרכזית:

הייתה לנו שנה מלאה בשינויים חברתיים וכלכליים. מה הקשה עלינו כקהילה להוביל שינוי עד כה? ומה עלינו לעשות בהמשך, על מנת להוביל לשינוי משמעותי בשנים הקרובות?

התשובות נאספו בערוצים שונים

תובנות מאפשרת להגיע לקהלי היעד בערוצים שונים: הודעות דוא"ל אישיות, מסרונים, פוסטים ברשתות חברתיות, שולחנות עגולים פיזיים ואפילו שיחות טלפון המפנות להקלטה בתא קולי.

אתר תובנות בטלפון נייד

האלגוריתמים שלנו סייעו בגיבוש תובנות מרכזיות

אנו משלבים בין בינה מלאכותית (AI) לבין בינה קבוצתית (CI), על מנת לקבץ אמירות משותפות ולייצר מהן תובנות: המשתתיפים מסמנים משפטים, אלגוריתמים מקבצים אותם ומאפשרים ניסוח תובנות משותף.

מנהלי התהליך

מנהלי התהליך

הצוות שלנו עובר ומשפר את התובנות שגובשו. בסופו של דבר, התובנות נשלחות לארגון לאישור סופי.

בינה מלאכותית

בינה מלאכותית

אלגוריתמים מתקדמים של זיהוי שפה (NLP) לומדים מפעולות המשתתפים, ומקבצים תשובות דומות.

בינה קבוצתית

בינה קבוצתית

המשתתפים מבצעים משימות פשוטות, ומסייעים לאלגוריתמים שלנו לקבץ אמירות דומות ולנסח תובנות.

מנורה

בתוך שעות ספורות, גובשו 6 תובנות

"המחאה גרמה לאנשים להאמין שאפשר גם אחרת, שיש ערבות הדדית, ושצריך לחלום ולממש. הבודדים גילו שהם חלק מקבוצה. זה הזמן לקחת את האנרגיות המופלאות האלו ולמנף אותן..."

"יש כוח גדול ב"ביחד", ואנו מבינים אותו. דיאלוג אמין, אישי ובלתי אמצעי, הוא מפתח ליצירת קבוצה מלוכדת שבכוחה להוביל שינוי. יש לאגד יחד קבוצות מומחים ותושבים על מנת לגבש תכנית עבודה..."

"השיח הציבורי השתנה השנה בעקבות המחאה החברתית. משלל הפעולות שננקטו, חשוב להבין "מה עובד". בשלב הבא, עלינו להגדיר תוצאות ולגבש תכניות עבודה..."

התובנות פורסמו בהרחבה בעיתון

אנחנו שומרים מידע על המחשב שלך, כדי לאפשר לך חווית גלישה מיטבית באתר.  קריאה נוספת | סגירה

TheMarker Leadership Team

כך סייעו משתתפי הכנס בגיבוש תכנית לפיתוח כלכלי וחברתי

TheMarker Leadership Team
Engagement with people
1,424
User
162
Antworten
Insights Bulb for Civic Engagement
6
Erkenntnisse
Make Decisions
-
Impact

ראשית, ניסחו המארגנים את שאלת הכנס המרכזית:

הייתה לנו שנה מלאה בשינויים חברתיים וכלכליים. מה הקשה עלינו כקהילה להוביל שינוי עד כה? ומה עלינו לעשות בהמשך, על מנת להוביל לשינוי משמעותי בשנים הקרובות?

אתר התובנות של הכנס עלה לאוויר

היה זה כנס מיוחד במינו. לא עוד הרצאה אחרי הרצאה, אלא חשיבה משותפת על העתיד הכלכלי – חברתי של מדינת ישראל. המארגנים הבינו על מנת להבין מה נכון, חייבים לצאת מהחדר הסגור.

Insights website on desktop

התשובות נאספו בערוצים דיגיטליים ופיזיים

Insights enables you to reach out through various channels: personalized emails, text messages, campaigns on social networks, physical roundtables and phone calls (IVR).

Insights website on mobile device

התובנות גובשו בזמן אמת, במהלך הכנס

המערכת קיבצה יחדיו משפטים בעלי מכנה משותף. והמשתתפים התבקשו לכתוב תובנה שתשקף כל קבוצת משפטים שכזו. לפני הפרסום במושב המסכם, אושרו התובנות ע"י מארגני הכנס.

Community icon

ALLE USER

Viele User extrahierten die wesentlichen Punkte aus ihren Antworten.

Glasses icon

UNSERE ANALYSTEN

Unsere Analysten schlossen die Analyse ab und legten die Erkenntnisse vor.

Insights team icon

IHR TEAM

Die Entscheidungsträger vor Ort bestätigten die Erkenntnisse.

Bulb Icon

בתוך שעות ספורות, גובשו 6 תובנות

"המחאה גרמה לאנשים להאמין שאפשר גם אחרת, שיש ערבות הדדית, ושצריך לחלום ולממש. הבודדים גילו שהם חלק מקבוצה. זה הזמן לקחת את האנרגיות המופלאות האלו ולמנף אותן..."

"יש כוח גדול ב"ביחד", ואנו מבינים אותו. דיאלוג אמין, אישי ובלתי אמצעי, הוא מפתח ליצירת קבוצה מלוכדת שבכוחה להוביל שינוי. יש לאגד יחד קבוצות מומחים ותושבים על מנת לגבש תכנית עבודה..."

"השיח הציבורי השתנה השנה בעקבות המחאה החברתית. משלל הפעולות שננקטו, חשוב להבין "מה עובד". בשלב הבא, עלינו להגדיר תוצאות ולגבש תכניות עבודה..."

התובנות פורסמו בהרחבה בעיתון