Moshe Bar Siman Tov, Director of the Israeli Health Ministry

כך הבנו כיצד נכון לפעול כדי לצמצם אי שוויון בבריאות

10,135
Members
634
Answers
10
Insights
90%
Impact

ראשית, הגדרנו את שאלת ההיוועצות:

משרד הבריאות פעל בשנים האחרונות כדי לצמצם אי השוויון בבריאות, וכעת אנו מבקשים לבצע קפיצת מדרגה. מה הם המנופים העיקריים שיסייעו בהשגת השינוי? אילו עקרונות עבודה צריכים להנחות אותנו?

קבוצות בעלי עניין מגוונות הוזמנו לקחת חלק בחשיבה:

Experts & Academia

Health Workers

Patients & Families

Doctors & Nurses

Ministry Employees

Government Officials

הידע נאסף בערוצים פיזיים ודיגיטליים

Personalized Emails
Phone Calls
Focus Groups
Round Tables
Website Banners
Facebook Posts

עיבוד הידע נעשה בסיוע אלגוריתמים של בינה מלאכותית

המערכת קיבצה יחדיו משפטים בעלי מכנה משותף. המשתתפים התבקשו לכתוב תובנה שתשקף כל קבוצת משפטים שכזו. לאחר אימות אנושי של איכות התובנות, הן נשלחו לאישור מקבלי ההחלטות במשרד הבריאות.

COMMUNITY

Selected users were asked to match similar highlights or create new insights. 

ALGORITHMS

AI algorithms grouped similar highlights and asked users to offer an insight.

INSIGHTS

Project managers were asked to approve the insights, after our team reviewed them.

התובנות היוו בסיס לתכנית האסטרטגית לצמצום פערים בבריאות

"מודלים כלכליים. אי-שוויון במשאבים המושקעים ובאופן חלוקתם משפיע על אי-שוויון בנגישות לשירותים ובתוצאות בבריאות. נדרש פיתוח של מודלים כלכליים שיסייעו בהפחתת הנטל הכלכלי על המבוטח ויתרמו לתגמול משמעותי של המערכת המטפלת".

"גילויי גזענות, אפליה והדרה משפיעים לא רק על חוויית הטיפול והשירות אלא גם על תוצאות בריאות. מטופלים מדווחים על יחס מפלה או לא מקצועי, על רקע מוצא, מגדר, גיל וכד'. נדרשים צעדים שימגרו תופעות אלו ושיבטיחו טיפול ויחס שוויוני".

"ישנן קבוצות נוספות שמתמודדות עם בעיית אי-השוויון במערכת הבריאות על רקע מצבן הרפואי; המצוקה של קבוצות אלו נמצאת לעתים "מתחת לרדאר". קשישים, בעלי מוגבלות פיזית או נפשית, חולים במחלות כרוניות ועוד, מתמודדים עם אתגרים ייחודיים".

כל משתתף קיבל משוב אישי על תרומתו

Want to learn more and try our tool?

We use cookies to ensure you get the best experience on our website Learn More | Close

כך הבנו כיצד נכון לפעול כדי לצמצם אי שוויון בבריאות

10,135
User
634
Antworten
10
Erkenntnisse
90%
Impact

ראשית, הגדרנו את שאלת ההיוועצות:

משרד הבריאות פעל בשנים האחרונות כדי לצמצם אי השוויון בבריאות, וכעת אנו מבקשים לבצע קפיצת מדרגה. מה הם המנופים העיקריים שיסייעו בהשגת השינוי? אילו עקרונות עבודה צריכים להנחות אותנו?

קבוצות בעלי עניין מגוונות הוזמנו לקחת חלק בחשיבה:

Experts & Academia

Health Workers

Patients & Families

Doctors & Nurses

Ministry Employees

Government Officials

הידע נאסף בערוצים פיזיים ודיגיטליים

E-Mails
Phone Calls
Fokusgruppen
Runde Tische
Webseite
Posts on Facebook

עיבוד הידע נעשה בסיוע אלגוריתמים של בינה מלאכותית

המערכת קיבצה יחדיו משפטים בעלי מכנה משותף. המשתתפים התבקשו לכתוב תובנה שתשקף כל קבוצת משפטים שכזו. לאחר אימות אנושי של איכות התובנות, הן נשלחו לאישור מקבלי ההחלטות במשרד הבריאות.

ALLE USER

Viele User extrahierten die wesentlichen Punkte aus ihren Antworten.

UNSERE ANALYSTEN

Unsere Analysten schlossen die Analyse ab und legten die Erkenntnisse vor.

IHR TEAM

Die Entscheidungsträger vor Ort bestätigten die Erkenntnisse.

התובנות היוו בסיס לתכנית האסטרטגית לצמצום פערים בבריאות

"מודלים כלכליים. אי-שוויון במשאבים המושקעים ובאופן חלוקתם משפיע על אי-שוויון בנגישות לשירותים ובתוצאות בבריאות. נדרש פיתוח של מודלים כלכליים שיסייעו בהפחתת הנטל הכלכלי על המבוטח ויתרמו לתגמול משמעותי של המערכת המטפלת".

"גילויי גזענות, אפליה והדרה משפיעים לא רק על חוויית הטיפול והשירות אלא גם על תוצאות בריאות. מטופלים מדווחים על יחס מפלה או לא מקצועי, על רקע מוצא, מגדר, גיל וכד'. נדרשים צעדים שימגרו תופעות אלו ושיבטיחו טיפול ויחס שוויוני".

"ישנן קבוצות נוספות שמתמודדות עם בעיית אי-השוויון במערכת הבריאות על רקע מצבן הרפואי; המצוקה של קבוצות אלו נמצאת לעתים "מתחת לרדאר". קשישים, בעלי מוגבלות פיזית או נפשית, חולים במחלות כרוניות ועוד, מתמודדים עם אתגרים ייחודיים".

כל משתתף קיבל משוב אישי על תרומתו

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Demo anfordern, Pilotprojekt entwickeln, Stakeholder einladen

Auf dieser Webseite werden Cookies genutzt. Durch das Weitersurfen auf diesen Seiten, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Weitere Informationen | Schließen

משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות

כך הבנו כיצד נכון לפעול כדי לצמצם אי שוויון בבריאות

90%
השפעה
10
תובנות
634
תשובות
10,135
משתתפים

ראשית, הגדרנו את שאלת ההיוועצות:

משרד הבריאות פעל בשנים האחרונות כדי לצמצם אי השוויון בבריאות, וכעת אנו מבקשים לבצע קפיצת מדרגה. מה הם המנופים העיקריים שיסייעו בהשגת השינוי? אילו עקרונות עבודה צריכים להנחות אותנו?

קבוצות בעלי עניין מגוונות הוזמנו לקחת חלק בחשיבה:

מומחים ואנשי אקדמיה

עובדי משרד הבריאות

מטופלים

רופאים ואחיות

עובדי ארגוני בריאות

משרדי ממשלה שותפים

הידע נאסף בערוצים פיזיים ודיגיטליים

דואר אלקטרוני
שיחות טלפון
קבוצות מיקוד
שולחנות עגולים
אתר האינטרנט
עמוד הפייסבוק

האלגוריתמים שלנו סייעו בגיבוש תובנות מרכזיות

אנו משלבים בין בינה מלאכותית (AI) לבין בינה קבוצתית (CI), על מנת לקבץ אמירות משותפות ולייצר מהן תובנות.

מנהלי התהליך

הצוות שלנו עובר ומשפר את התובנות שגובשו. בסופו של דבר, התובנות נשלחות לארגון לאישור סופי.

בינה מלאכותית

אלגוריתמים מתקדמים של זיהוי שפה (NLP) לומדים מפעולות המשתתפים, ומקבצים תשובות דומות.

בינה קבוצתית

המשתתפים מבצעים משימות פשוטות, ומסייעים לאלגוריתמים שלנו לקבץ אמירות דומות ולנסח תובנות.

התובנות היוו בסיס לתכנית האסטרטגית לצמצום פערים בבריאות

"מודלים כלכליים. אי-שוויון במשאבים המושקעים ובאופן חלוקתם משפיע על אי-שוויון בנגישות לשירותים ובתוצאות בבריאות. נדרש פיתוח של מודלים כלכליים שיסייעו בהפחתת הנטל הכלכלי על המבוטח ויתרמו לתגמול משמעותי של המערכת המטפלת".

"גילויי גזענות, אפליה והדרה משפיעים לא רק על חוויית הטיפול והשירות אלא גם על תוצאות בריאות. מטופלים מדווחים על יחס מפלה או לא מקצועי, על רקע מוצא, מגדר, גיל וכד'. נדרשים צעדים שימגרו תופעות אלו ושיבטיחו טיפול ויחס שוויוני".

"ישנן קבוצות נוספות שמתמודדות עם בעיית אי-השוויון במערכת הבריאות על רקע מצבן הרפואי; המצוקה של קבוצות אלו נמצאת לעתים "מתחת לרדאר". קשישים, בעלי מוגבלות פיזית או נפשית, חולים במחלות כרוניות ועוד, מתמודדים עם אתגרים ייחודיים".

כל משתתף קיבל משוב אישי על תרומתו

רוצה ללמוד עוד על תובנות?

אנחנו שומרים מידע על המחשב שלך, כדי לאפשר לך חווית גלישה מיטבית באתר.  קריאה נוספת | סגירה