חזרה לבלוג

שיתוף ציבור שעובד: הממשלה מחליטה ביחד

ממשלת ישראל שינתה את דרכי קבלת ההחלטות שלה. הנה כמה דוגמאות.

רן רייזרן רייז

הממשלה בשנים האחרונות משלבת קהלים שונים בתהליכי קבלת החלטה משתפים. הנה מספר תהליכים מרכזיים בהם הייתה לנו הזכות לסייע לממשלה להוביל תהליכי שינוי.

מינהל תכנון: פתרון מצוקת הדיור במגזר הערבי 

מינהל תכנון הוביל תהליך התייעצות עם בעלי הקרעות והיזמים במגזר הערבי והיהודי במטרה להבין כיצד ניתן לקדם תהליכי תכנון ובנייה בחברה ערבית. התהליך כלל כנס גדול בבאקה אל גרבייה בשיתוף משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, מתכננים, יזמים, בעלי קרקעות וצעירים. לאחר מכן, נפתחה ההתייעצות והתובנות שגובשו סייעו לחשיבת ועבודת צוות 120 אשר בגיבוש המלצותיו. אתר ההתייעצות של מינהל תכנון

המוסד לביטוח לאומי: תהליך תכנוני משתף לשיפור הוועדות הרפואיות

המוסד לביטוח לאומי מקיים למעלה מ-100,000 ועדות רפואיות מדי שנה, תוך השקעה ניכרת של משאבים ומקצועיות. ובכל זאת, ישנן תלונות רבות על אותו מפגש בין המבוטח לוועדה, מפגש שמהווה לעיתים פעם ראשונה בה נפגש האזרח עם מדינת הרווחה. לאור זאת, החליטו מנכ"ל המוסד והצוות המקצועי להוביל שינוי. כחלק מתהליך התכנון המשתף של השינוי, כינס המוסד שולחן עגול מרכזי בהשתתפות כמאה עובדים, רופאים, עורכי דין, ארגוני זכויות וסינגור ואנשי ממשל, ופנה לאלפים רבים של בעלי עניין: ממבוטחים, דרך רופאים ומזכירים ועד לציבור הרחב. זאת, על מנת לתכנן את השינוי הצפוי. בתהליך נאספו כ-1500 כיווני חשיבה, לאורם גובשו תובנות והתקבלו ההחלטות. אתר ההתייעצות של המוסד לביטוח לאומי

דרך חדשה: גיבוש מדיניות לשילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית

תובנות מסייעת בימים אלה להובלת אחד מתהליכי קבלת ההחלטות המשתפים הרחבים ביותר שעשתה ממשלת ישראל אי פעם. במסגרת זו, בהתאם להחלטת ממשלה מפברואר 2014, מוביל משרד העלייה והקליטה התייעצות על מדיניות ממשלתית חדשה לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה. המהלך יצא לדרך בתהליך מרכזי רחב לגיבוש אבני היסוד הרוחביות למדיניות ממשלתית בנושא, בהשתתפות אלפים רבים של בעלי עניין וידע. במסגרת זו נערכו כ-12 מפגשי חשיבה עם קבוצות שונות בשטח, כונס יום דיונים מרכזי, הועלה קמפיין פרסומי שהגיע לעשרות אלפי בני אדם (גם באמהרית) ונשלחו אלפי הודעות בערוצים שונים. על בסיס אבני היסוד שגובשו, תכננו 12 משרדי ממשלה, בסיוע מקצועי שלנו, את מהלכי השינוי שלהם (המהלך כלל למעלה מ-50 "שולחנות עגולים"). כלל השינויים שיגובשו בתהליך יובאו להחלטת ממשלה מסכמת בחודשים הקרובים. אתר ההתייעצות של דרך חדשה

רן רייזרן רייז
רן הוא מנכ"ל תובנות. מאז 2011, הוא היה מעורב בעשרות רבות של תהליכי קבלת החלטות משתפים.

פרסומים נוספים

בחזרה לבלוג