חזרה לבלוג

דו"ח התוצאות הראשון שלנו

כולם מדברים על שקיפות, מעטים מדברים על ערך ושותפות. החלטנו לפעול אחרת.

צוות תובנותצוות תובנות
להורדת דו"ח התוצאות של תובנות

כולם מדברים על שקיפות, מעטים מדברים על ערך ושותפות. הגיע העת לייצר שקיפות חדשה, שמביאה ערך, ומאפשרת לשותפים שלנו בתוך הארגון ומחוצה לו לפעול יחד להשגת תוצאה משותפת. לכל אחד ואחת מהשותפים שלנו יש חלק בדו"ח הזה. למקבלי ההחלטות שבוחרים בנו, לצוות אשר משקיע את כולו, ליועצים שעובדים איתנו, למשקיעים ול-380,000 איש אשר אפשרנו להם לקחת חלק. לכל אחד מהם יש חלק בתובנות.

תובנות היא חברה פרטית שאינה "חייבת" בדיווח. אך מדוע לדווח מתוך חובה? חברה פרטית יכולה להציב לעצמה מטרה ציבורית, בדיוק כמו עמותה או ממשלה, אך להשיג אותה באמצעות מודל מימון שונה. כך עשו החברות הטובות בעולם. לכאורה, כל תאגיד (חברה, עמותה או ממשלה) צריך להגדיר את הערך הציבורי לקיומו, ולמצוא את הדרך האפקטיבית ביותר להשיג אותו. מודל המימון יכול להתבסס על תורמים (ומשכורות), משקיעים (ורווחים) או כספי מיסים. 

במציאות של מיזמים משותפים ועמותות עם פעילות עסקית, שאלת האפקטיביות חשובה יותר ממודל המימון. לכן המושגים של תוצאות, אפקטיביות, שותפות ושקיפות – רלוונטיים גם לנו, כחברה פרטית. השגת התוצאה היא שתביא לנו רווח, מאחר ורווח הוא אינו תוצאה בפני עצמה עבורנו. בדיוק כמו המגזרים האחרים, האתגר שלנו הוא להבין "מה עובד": איך תהליך קבלת החלטות נכון מאפשר להוביל שינוי. השותפויות שלנו עם בעלי העניין הן שמאפשרות לנו להצליח להבין, ולהצליח לעשות. השקיפות היא הבסיס גם לשותפות, וגם לתוצאות.

פרסומים נוספים

בחזרה לבלוג