חזרה לבלוג

ערים חכמות עם תושבים חכמים

אחד ההיבטים המסייע להפיכת עיר ל"חכמה" הוא היכולת לשפר את קבלת החלטות בה

רן רייזרן רייז

למרות שאין בנמצא הגדרה אחת מקובלת למונח "עיר חכמה", מרחב הבעיה ברור למדיי: ערי העולם יכילו אחוז גדל והולך מאוכלוסיית העולם - מ-3.3 מיליארד תושבים בערים כיום, ל-6.3 מיליארד, או 66% מאוכלוסיית העולם, בשנת 2050. עובדה פשוטה זו מדגישה את העומס ההולך וגדל על תשתיות העיר, ואת מגוון הבעיות הצפויות (תחבורה, תברואה, זיהום אויר, פערים חברתיים, ביטחון אישי) עקב הגברת הצפיפות האורבאנית. אתגר זה מצריך ניהול חכם ויעיל יותר של משאבים ופעילות.

אחד ההיבטים המסייע להפיכת עיר ל"חכמה" – הוא היכולת לשפר את תהליכי קבלת החלטות בה על בסיס הידע קיים. טכנולוגיות רבות מתפתחות על מנת לאפשר להביא למקבל ההחלטות נתונים כמותיים על הביצועים בתחומים השונים – זהוו צד אחד של הסיפור. הצד השני הוא הידע האיכותני – הידע באשר לפתרון סוגיית מסויימת אינו נמצא רק במקום אחד. היכולת של עיר לחשוב יחד עם תושביה ולייצר את "חכמת העיר" יכולה לייצר הן החלטות טובות יותר והן רתימה ומעורבות גבוהה של התושבים בחיי העיר.

הנה כמה מהדוגמאות לתחומים ותהליכים שבהם כבר סייענו:

מינוף אוכלוסיות

עיריית תל אביב-יפו ניהלה תהליך התייעצות עם צעירי העיר כחלק מגיבוש מדיניות הצעירים העירונית וסביב הקמת בית הצעירים במזא"ה 9. למעלה מ 10000 תגובות אפשרו לעריייה להבין כיצד נכון לבנות הפעילות במרכז.

עיריית ירושלים נעזרה בפלטפורמה של תובנות על מנת לבנות את המדיניות העירונית למשפחות צעירות.אנחנו קיימנו תהליך התייעצות עם המשפחות הצעירות עצמן על האופן בו ניתן לשפר את השירותים העירונים מחינוך, דרך תשתיות ועדד פעילויות פנאי. ההתייעצות הסתיימה בכנס משולב של תושבים עם עובדי העירייה באגפים השונים והתובנות מההתייעצות ממתינות לקבלת החלטות מנכ"ל העירייה.

תכנון פיזי

במהלך שנת 2014 סייענו לעיריית תל אביב להוביל מהלך התייעצות לתכנון שלושה מרכזים קהילתיים: ברחוב דב הוז, ברמת אביב וביפו. בדב הוז למשל, באמצעות תהליך התייעצות עם כ-2000 תושבים פרסמה העירייה, בדצמבר 2014, את חזון המרכז הקהילתי החדש. המרכז יהווה פיילוט לדגם חדש של מרכז קהילתי הפועל לחיזוק הקהילתיות כמרכז העניינים של השכונה, מקום מפגש קהילתי וספק שירותי הפנאי. סופו של התהליך הוא בכתיבת הפרוגרמה התכנונית הנשענת על התובנות מההתייעצות.

סביבה מקיימת

עיריית כפר סבא ניהלה את כל מהלך הפרדת האשפה שלה עם התושבים. החל מחשיבה משותפת על האופן בו ניתן לעודד  הפרדה ועד משוב אישי לכל תושב על בסיס נתוני ההפרדה בבניין שלו.

בתל אביב כאלפיים תושבים בשכונות נווה אליעזר ולבנה נבחרו להוביל את מהפכת המחזור בתל אביב. העירייה פנתה אליהם כדי להבין איך ניתן לגרום לתושבי השכונות להפריד אשפה. תובנה חשובה שעלתה בתהליך ההתייעצות היאא החשיבות של רתימת המנהיגות הדתית של השכונה ליצירת השינוי.

אוסטין טקסס נעזרת בפלטפורמה של תובנות לפנייה למאות אלפי תושבי העיר, בליווי קמפיין אינטנסיבי בניסיון להגדיל את אחוזי המחזור הנמצאים באותה רמה כבר מספר שנים. אוסטין מפעילה את אתר ההתייעצות באופן עצמאי עם ליווי שלנוו בכל הנדרש מפתיחת האתר ועד גיבוש התובנות.

מדיניות פנאי

כפר סבא היא הרשות הראשונה איתה עבדנו. הפלטפורמה הטכנולוגית של תובנות סייעה לגיבוש מדיניות הפנאי העירונית בתהליך שהתחיל מבניית התוצאות עם מנהלי אגף תרבות, נוער וספורט לאחר מכן עם עובדיה ועם כל תושבי העיר.

רן רייזרן רייז
רן הוא מנכ"ל תובנות. בשנים האחרונות הוא הוביל עשרות רבות של תהליכי קבלת החלטות משתפים עבור ערים בישראל, ובכלל זה בתל אביב, ירושלים וכפר סבא.

פרסומים נוספים

בחזרה לבלוג