חזרה לבלוג

נבחרנו במכרז התכנון הממשלתי

קבוצת TACK-תובנות נבחרה לסייע לממשלת ישראל בהובלת מהלכי שינוי

צוות תובנותצוות תובנות

קבוצת TACK תובנות נבחרה על ידי משרדי ראש הממשלה והאוצר לסייע למשרדי הממשלה בחיזוק יכולות המדיניות שלהם,  ובהטמעת תרבות ותהליכי עבודה של תכנון, מדידה ובקרה בממשלה. זהו המכרז הממשלתי המרכזי לתהליכים אלה, המאפשר הליך התקשרות מקוצר ומהיר, ומיועד לכמאה גופים במגזר הציבורי, ביניהם משרדים, יחידות סמך, תאגידים סטטוטוריים וחברות ממשלתיות. אנו נרגשים מהזכייה.

בהתאם להנחיית התכ"ם של מינהל הרכש הממשלתי, יכולים כלל הגופים במגזר הציבורי להיעזר ביכולות, בשיטות  ובטכנולוגיות שפיתחנו. בין היתר, יוכלו הגופים לשלב באופן מובנה בין מהלכי תכנון לבין מהלכי שיתוף; להפעיל אתר התייעצות המאפשר לקבל ייעוץ מקהלים רחבים; לשדרג את נראות ונגישות המדיניות המשרדית; לחבר בין תהליכי ונתוני תכנון, תקצוב וכוח אדם; לייצר ויזואליזציה של נתונים, מדדים ותקציבים; לשלב יותר ידע מהעולם בתהליכי עיצוב מדיניות; וליזום סימולציות ככלי להנעת חשיבה בממשלה.

כחלק מתפיסת השקיפות, החלטנו לפתוח באופן כמעט מלא את ההצעה שהגשנו (להורדה יש ללחוץ על שם הפרק):

תקציר ההצעה: חלק התקציב מתאר את עיקרי ההצעה, ובכלל זה הדגשים השונים, המרכיבים הרוחביים, שירותי הליבה המוצעים, השירותים הנוספים, השותפים והצוות. 
תפיסת עולם: בחרנו לפתוח את הצעתנו בתפיסת העולם המנחה אותנו בבואנו לעבוד עם המגזר הציבורי, ובכלל זה התייחסות למקומו של גוף ייעוץ חיצוני בתהליכי גיבוש המדיניות הממשלתית.  
מערך התכנון הממשלתי - תמונת מצב: זוהי סקירה על מערך התכנון, בראי מאמצים דומים שנעשים בעולם ותוך הסתכלות מפוקחת על החולשות, החוזקות, ההזדמנויות והאתגרים שבפניו. 
מרכיבים רוחביים: פרק זה סוקר את המרכיבים הרוחביים המשולבים בהצעה - מתודולוגיות, שילוב  תכנון-שיתוף, העברת ידע, נראות ונגישות המוצר, אתר ההתייעצות, ויזואליציה, ידע מהעולם וסימולציות.
שירותי הליבה המוצעים: פרק זה סוקר את עיקרי השירותים במכרז: העמקת ההטמעה של תכניות העבודה; גיבוש הערכת המצב המשרדית; עדכון הערכת המצב המשרדית; ובקרה על תכניות העבודה. 
שירותים נוספים: פרק זה סוקר את השירותים הנוספים במכרז: סיוע בתהליך תכנון נקודתי; חיבור בין התכנון לבין ניהול התקציב; חיבור בין התכנון לבין ניהול כח אדם; ושירותי מידע (שאילתות, סקירות ותיקוף). 
קבוצת TACK-תובנות: ריכזנו עבורכם שורה של חברות המתמחות בניתוח מידע כמותני, הובלת מחקר בינלאומי, הפעלת התייעצות, ויזואליזציה ואריזת מוצר. בנוסף, גיבשנו הבנות עם מקינזי לשת"פ.
הצוות: לצוות שאנו מציעים לכם יש למעלה ממאה שנות ניסיון מצטבר בתהליכי שינוי, תכנון, מדידה והערכה. מאחוריו מאות רבות של החלטות בתחומים שונים, וידע רב על ארגונים במגזר הציבורי, העסקי והשלישי.  

אנו מאחלים בהצלחה רבה למשרדי הממשלה ולגופים הנוספים שנבחרו במשרד, ומודים למשרד ראש הממשלה ולמשרד האוצר על האמון הרב שניתן בנו. 

פרסומים נוספים

בחזרה לבלוג