ציר הזמן

איך מתנהל שיתוף הציבור באמצעות הטכנולוגיה של תובנות

עיצוב התהליךמה שואליםאת מי שואליםמגבשים תובנותמקבלים החלטותציר הזמן

תהליכי שיתוף ציבור מוצלחים מתנהלים על פי לוח זמנים מדוד ומדוייק.

כאן ניתן לראות את שלבי התהליך כפי שהם באים לידי ביטוי במערכת "תובנות" לניהול תהליכי שיתוף ציבור. אנו מחלקים את השלבים לשני סוגים: אלה שהקהילה עושה, ואלו שמנהלי התהליך עושים:

מה עושים המנהלים?

מה עושה הקהילה?

מה עושים המנהלים?

מה עושה הקהילה?

מה עושים המנהלים?
goals icon
להגדיר את השאלה
ניתן להוסיף רקע, להגדיר שאלה ולהתאים את העיצוב. 
5 דקות |
איך זה עובד?
arrow
invite participants
להזמין את השותפים
ניתן לשלוח הודעות דואל או מסרונים לרשימות קיימות.
10 דקות |
איך זה עובד?
arrow
timer

כעת ממתינים...

התהליך אמור לקחת שבועיים עד שלושה

מה עושה הקהילה?
arrow
הקהילה מוסיפה ידע
לאחר שהשיבו, יתבקשו המשתתפים לסייע בעיבוד התשובות לתובנות.

כעת ממתינים...

בתוך שבועיים עד שלושה נעביר אליך את התובנות.

arrow
אנחנו שולחים תזכורות
הודעות דוא"ל המעודדות את המשתתפים לעיין בתגובות אחרים יישלחו ישירות מהאתר.
arrow
תובנות מסכמות נוצרות
בינה מלאכותית ומשימות ניתוח שיבצעו המשתמשים יאפשרו למערכת לייצר תובנות.
מה עושים המנהלים?
Insights Bulb for Civic Engagement
לאשר תובנות
ניתן לערוך, להוסיף, למחוק או לסדר את התובנות שעלו.
10 דקות |
איך זה עובד?
arrow
מה עושה הקהילה?
arrow
צפייה בכל התובנות
המשתתפים מוזמנים לעיין בתובנות המשותפות שסייעו לייצר, לאחר שאישרת אותן.
מה עושים המנהלים?
Make Decisions
לקבל החלטות
ניתן לאמץ או לדחות תובנה, ולעדכן את המשתתפים במרוכז.
10 דקות |
איך זה עובד?
arrow
מה עושה הקהילה?
arrow
קבלת עדכון על השפעה
המשתתפים מקבלים עדכון אישי ממך על ההשפעה שהיתה לתשובתם על ההחלטות.
Ending flag
מדריך לשיתוף ציבור

מה עושים המנהלים?

מה עושה הקהילה?

Things done by the admins

Things done by the community

Things done by the admins
goals icon
Ask a question
Add some background text and ask a question
5 Minutes | read more...
arrow
invite participants
Invite participants
Upload lists, send emails and share in social networks. 
10 Minutes |
read more...
arrow
timer
Now you wait

This should take about 7-14 days

Things done by the community
arrow
Add answers
Participants are also asked to summarize their answers.
timer

Now you wait

This should take 14 days

arrow
Get reminders
Emails are sent to encourage participation.
arrow
Train algorithms
We ask participants to do simple analytical tasks.
Things done by the admins
Insights Bulb for Civic Engagement
Approve the insights
These are your insights. You can change them as you wish.
5 Minutes |
read more...
arrow
Things done by the community
arrow
View all insights
The community is invited to read the insights.
Things done by the admins
Make Decisions
Address the insights
Respond to the insights and close feedback loops.
10 Minutes |
read more...
arrow
Things done by the community
arrow
Get update on impact
Participants receive personal impact updates.
Ending flag