מדריך לשיתוף ציבור

מה שואלים, את מי שואלים, איך שואלים ומתי שואלים

עיצוב התהליךמה שואליםאת מי שואליםמגבשים תובנותמקבלים החלטותציר הזמן

הדרך בו אנו מקבלים החלטות חשובה לא פחות מההחלטות עצמן.

מדריך שיתוף הציבור של תובנות סוקר את חמשת השלבים המרכזיים בתהליכי תכנון משתף: איך מעצבים את התהליך, איך שואלים את השאלות הנכונות, איך שואלים את האנשים הנכונים, איך מייצרים תובנות ואיך מקבלים החלטות. אנו מזמינים אותך לבחור שלב - ולצאת לדרך:

1
עיצוב התהליך
Plan your civic engagement project
2
מה שואלים
plan your civic engagement project
3
את מי שואלים
2 - invite participants
4
מגבשים תובנות
3 - get insights
5

מקבלים החלטות

4 - make decisions in civic engagement
ציר זמן לתהליכי שיתוף