יש תובנות! איך נכון להסתכל עליהן, ולמה כל כך חשוב להגיב להן?

מטרת ההתייעצות היא לייצר לכם תובנות איכותיות, שמעלות סוגיות מחדשות ומשנות כיווני חשיבה. חשוב לזכור שהתובנות שיישלחו אליכם - הן שלכם. אתם יכולים לדייק אותם, להתאים את הטרמינולוגיה שבהן ולערוך אותם כרצונכם.

תובנה לא נבחנת על פי כמה אנשים אמרו משהו שמחזק אותה - אלא ביכולת שלה לאפשר לכם לקבל החלטות יותר טובות. לעתים יהיו תובנות עם מעט מאוד אנשים מאחוריהן, אך בעלות פוטנציאל לעזור לכם להימנע מטעויות אסטרטגיות.

מאחורי התובנות עומדים אנשים. הרבה אנשים, שעזרו לכם ונענו לקריאה שלכם לייעץ להם. השותפים שלכם הם הדבר החשוב ביותר בסיפור. לכן כל כך חשוב להתייחס לתובנות, ולא להשאיר את האנשים באוויר. הם מצפים מכם להתייחסות, הם השקיעו מזמנם ותרמו מהידע, הניסיון והרעיונות שלהם. לכן כל כך חשוב לסגור את המעגל ולהתייחס לתובנות.

חשוב לזכור:

  • זוהי לא דמוקרטיה - ולא צריך לאמץ ולקבל כל אחת מהתובנות. גם התייחסויות שמסבירה מדוע לא ניתן או לא נכון לאמץ את התובנה היא התייחסות ראויה, ועדיפה מהיעדר התייחסות.
  • אף אחד לא מצפה שדברים ישתנו בן לילה, או שהחלטות יתקבלו ברגע. התייחסות לתובנה יכולה לשקף גם את הצורך לבחון אותה בצורה ייסודית יותר, או לשלב אותה בחשיבה עתידית.
  • סגירת המעגל בסופו של יום משרתת אתכם. היא זו שתגרום לכך שגם בפעם הבאה הקהילה שלכם תרצה לסייע לכם ותחשוב שמעריכים את זמנה ואת השקעתה. כדאי לעשות זאת.

כדי להגיב לתובנות - נכנסים לממשק הניהול, ובוחרים באפשרות של "התייחסות לתובנות", כמתואר כאן.

More questions...

No items found.

יש תובנות! איך נכון להסתכל עליהן, ולמה כל כך חשוב להגיב להן?