אילו סוגי התראות קיימים?

ישנם 4 סוגי התראות.
התראת עיכוב - התוכנית עלולה לא להסתיים בזמן בגלל קצב התקדמות התוכנית. יש לעדכן את זמן סיום התוכנית, או לחילופין לדווח על המצב הנוכחי של התוכנית.


התראת עדכון - התוכנית לא עודכנה הרבה זמן ולכן אי-אפשר לדעת מה מצב ההתקדמות בתוכנית. יש לעדכן את מצב ההתקדמות בתוכנית.


התראת מחסום - התראה שמנהל התוכנית מוסיף כדי לציין בעיה בהתקדמות התוכנית. זה יכול להיות מחסום בגלל תקציב שחסר, כוח אדם, משאבים, בירוקרטיה או כל דבר אחר שעלול לעכב או למנוע את ביצוע התוכנית.

התראת תקציב - התראה שמופיעה ברגע שעברנו את התקציב שהוקצה לתוכנית.

More questions...

No items found.

אילו סוגי התראות קיימים?