איך מוחקים תשובה באתר?  1. נוודא שאנחנו מחוברים כמנהלים באתר או בשאלה (ניתן לראות לפי הופעת ממשק הניהול בפינה השמאלית העליונה)
  2. נעבור לדף ה'תשובות' אשר תחתיו מרוכזות כל תשובות המשתתפים
  3. נחפש את התשובה אותה ברצוננו למחוק - ונלחץ על שלוש הנקודות המופיעות בצידה השמאלי העליון
  4. נבחר באופציה של 'מחיקה' והתשובה מייד תעלם

More questions...

No items found.

איך מוחקים תשובה באתר?