איך מוחקים תשובה באתר?

go down

איך מוחקים תשובה של משתתף באתר?
קודם כל נוודא שאנחנו מחוברים כמנהלים באתר או בשאלה, כי אחרת לא תפתח האפשרות הזו בפנינו.
לאחר מכן:

  1. נעבור לדף ה'תשובות' אשר תחתיו מרוכזות כל תשובות המשתתפים
  2. לאחר מכן נחפש את התשובה אותה ברצוננו למחוק - ונלחץ על שלוש הנקודות המופיעות בצידה השמאלי העליון
  3. נבחר באופציה של 'מחיקה' והתשובה מייד תעלם

More questions...

No items found.

איך מוחקים תשובה באתר?

go down