איך ניתן לשנות את כתובת האתר ולשלב אותו באתר שלי?

כדי לשנות את כתובת האתר יש להגדיר שתי רשומות ב-DNS (יש לבקש ממנהל הדומין לבצע זאת), ולעדכן אותנו לצורך ביצוע ההתקנה אצלנו:

1: יש להוסיף רשומה מסוג TXT:

שם הדומיין: asuid.{subdomain}    

תוכן: 0EF25D9DF84C957CE1FEA0BF1255A9A9B91AF8BCE5D16E8F528C4348B672E27A

2: יש להוסיף רשומה מסוג CNAME בספק ה-DNS לכתובת זו:

שם הדומיין: {subdomain}

יעד להעברה: proxy-ssl.insights.us

דוגמה לעדכון הרשומות בממשק ה-DNS

More questions...

No items found.

איך ניתן לשנות את כתובת האתר ולשלב אותו באתר שלי?