איך מוסיפים משתתפים?

כדי להוסיף או להעלות משתתפים חדשים בתהליך עלינו לבצע את השלבים הבאים:

  1. נוודא שאנחנו מחוברים.ות וניכנס לממשק הניהול
  2. תחת תפריט ניהול נבחר בניהול משתתפים
  3. הוספת המשתתפים אפשרית בשלוש דרכים שונות:
    א. בחירה ביבוא מקהילת האתר. באפשרות זו יפתחו מולך כל אנשי הקשר מתהליכי העבר של הארגון, ומכל אחד מהם תוכל.י למשוך את אנשי הקשר לתהליך שלך
    ב. אפשרות שנייה היא הוספת משתתפים ידנית. בה יש להכניס כל פעם משתתף.ת בודד.ת ע"י הקלדה של כל הפרטים של כל אחד\אחת.
    ג. אפשרות שלישית ונוחה היא העלאת רשימת משתתפים. במקרה זה יש להכין מראש טבלה אקסל עם אנשי קשר, המחולקת לארבע קטגוריות (שם, שם פרטי, כתובת מייל וטלפון). בצורה פשוטה נעשה העתק לטבלה המקורית, והדבק על המסך של העלאת משתתפים. בשלב זה נבחר את הקטגוריות עבור כל טור בטבלה, נבדוק שאין טעויות בהזנת הנתונים, ולבסוף אנשי הקשר יועלו למערכת.
  4. בשלב זה נוכל לשלוח הזמנות למשתתפים, אשר יקבלו הזמנה עם שמם האישי.

More questions...

No items found.

איך מוסיפים משתתפים?