איך מנהלים קבוצות משתתפים בשאלה?

קבוצות מאפשרות לנו לנתח את המידע האיכותני בתהליך, וגם לשלוח הודעות בזמנים שונים לאנשים שונים.

הוספת קבוצה: הוספת קבוצה נעשית דרך ממשק ניהול התהליך. יש להיכנס לתהליך, לעבור לממשק הניהול, להגיע לתפריט משתמשים, לבחור את אפשרות "קבוצות" שנמצאת בצד שמאל, וללחוץ על "הוספת קבוצה". לאחר שנוצרה הקבוצה, ניתן להוסיף לה משתתפים.

מחיקת קבוצה: מחיקת קבוצה נעשית דרך ממשק ניהול התהליך. יש להיכנס לתהליך, לעבור לממשק הניהול, להגיע לתפריט משתמשים, לבחור את אפשרות "קבוצות" שנמצאת בצד שמאל. מכאן, יש לבחור בתפריט האפשרויות של הקבוצה שברצונך למחוק את האפשרות של "מחיקת קבוצה". החברים בקבוצה יישארו בתהליך, אך יועברו לקבוצת ברירת המחדל.

ניהול קבוצה: על מנת לנהל את המשתתפים בקבוצה, יש להיכנס לתהליך, לעבור לממשק הניהול, להגיע לתפריט "משתתפים" ולבחור באחת הקבוצות. מכאן ניתן להעביר משתתפים לקבוצה אחרת או להוסיף משתתפים לקבוצה זו.

More questions...

No items found.

איך מנהלים קבוצות משתתפים בשאלה?