איך משנים את כתובת דף ההתייעצות?

go down

על מנת לשנות את כתובת האתר
עלינו: (שלו URL-ה)

  1. להיכנס לממשק הניהול של השאלה
  2. תחת תפריט הניהול נראה את הגדרות התהליך
  3. תחת הגדרות התהליך תופיע לנו כתובת התהליך\ השאלה
  4. ליד הכתובת המופיעה נראה עיפרון קטן המאפשר עריכה. נוכל ללחוץ עליו ולשנות בעזרתו את הכתובת.
  5. על הכתובת להכיל אותיות באנגלית ומספרים בלבד.

More questions...

No items found.

איך משנים את כתובת דף ההתייעצות?

go down