איך משנים את שם האתר ואת כותרת המשנה שלו?

על מנת לשנות את שם/כותרת האתר ואת כותרת המשנה שלו, עלינו:

  1. לראות שאנןו מחוברים ונמצאים בממשק הניהול
  2. תחת תפריט הניהול להיכנס להגדרות התאר
  3. בשלב זה יש לגלול מטה לכותרת 'תצוגה'
  4. תחת תצוגה נראה את כותרת האתר וכותרת המשנה - אותן נוכל לערוך ולשנות.

More questions...

No items found.

איך משנים את שם האתר ואת כותרת המשנה שלו?