איך ניתן לשנות את הגדרות הפרטיות בשאלה או באתר?

לצורך שינוי הרשאות הגישה לתהליך, יש לבצע את השלבים הבאים:

  1. ללחוץ על "ניהול" סמוך לתמונת הפרופיל שלנו
  2. לגשת ללשונית "הגדרות התשאלה"
  3. תחת הסעיף "גישה", ניתן לבחור אילו הרשאות פרטיות יופעלו בתהליך:
    א. סגור למוזמנים בלבד - רק מי שקיבל הזמנה יכול להיכנס לתהליך
    ב. חובת הרשמה - לצורך עיון בתשובות ומענה לשאלה (יש ראשית צורך בהרשמה לתהליך)
    ג. אישור תשובה ידנית - כל תשובה שתועלה לאתר תדרוש אישור של מנהל התהליך טרם פרסומה בפומבי

More questions...

No items found.

איך ניתן לשנות את הגדרות הפרטיות בשאלה או באתר?