למה אני לא מצליח לערוך תוכנית שבאחריותי?


מנהלי תוכניות אינם יכולים לערוך תוכנית לאחר שהיא אושרה על ידי מנהל היעד, אלא רק מנהלי היעדים יכולים לעשות זאת.

לאחר אישור התוכנית, כל מנהל תוכנית יכול לעדכן על התקדמות התוכנית, מימוש תקציבי, להוסיף פעולות והישגים ובמידת הצורך להעלות חסמים.


More questions...

No items found.

למה אני לא מצליח לערוך תוכנית שבאחריותי?