איך ניתן לשנות את עמוד הרקע לשאלה?

ניתן לשנות כמעט את כל מרכיבי עמוד הרקע לשאלה - התמונה, הכותרת והטקסטים.

כדי לשנות את התמונה, יש לעבור לממשק הניהול, ושם לבחור בהגדרות התהליך ובתחתית המסך לבחור תמונה אחרת. אם מוחקים את התמונה, תופיע תמונת ברירת המחדל. ניתן לשנות את התמונה גם מעמוד המשתמש עצמו, אך ורק כאשר התהליך במצב טיוטה וטרם יצא לדרך. לאחר היציאה לדרך, השינוי יתאפשר רק בממשק ההגדרות.

כדי לשנות טקסטים, יש ללחוץ בממשק המשתמש על העיפרון שליד הטקסט, לערוך ולבחור ב"שמירה". במסגרת זאת, ניתן להוסיף קטעי וידאו לטקסט, תמונות, הדגשות או קישורים למסמכים אחרים.

כדי לשנות את כותרת השאלה, ניתן לעבור לממשק ניהול השאלה, ושם לשנות את הכותרת אשר תעודכן מיידית באתר כולו.

More questions...

No items found.

איך ניתן לשנות את עמוד הרקע לשאלה?