איך אפשר לראות את כל התוכניות שבאחריותי?

go down

על מנת לראות את כל התוכניות שלך יש להתחבר לאתר עם אותו המשתמש שאיתו יצרת את התוכניות. ליד כפתור הבית מצד שמאל למעלה, יופיע לך כפתור "התוכניות שלך" שם אפשר לראות את הפעילויות האחרונות, היעדים שלך ולאחר מכן תוכניות שהגשת לפי סטטוס(ממתין לאישור, פעיל, מחוק ונדחה).  

More questions...

No items found.

איך אפשר לראות את כל התוכניות שבאחריותי?

go down