האם יש פיקוח על התשובות או אישור לפני פרסומן?

go down

מי שמגדיר זאת הם מנהלי ומנהלות התהליך. התשובות עשויות להתפרסם באופן אוטומטי לאחר שליחתן או מותנות באישור המנהלים או הקהילה טרם פרסומן. עם זאת, גם לאחר אישור התשובות, משתתפים יכולים לדווח עליהן כעל תוכן שאינו הולם, מה שעשוי להוביל להשעיה זמנית עד לבדיקה נוספת.

האם יש פיקוח על התשובות או אישור לפני פרסומן?

go down