האם באפשרותי לבחור שתשובתי תופיע באופן אנונימי?

אנחנו מחוייבים ליצירת מרחב פתוח לשיח על הנושאים החשובים. לכן אנחנו מבקשים ממך להשתמש בשמך האמיתי. עם זאת, אנו רוצים שכולם יוכלו לקחת חלק ומבינים שהיעדר אנונימיות עשויה למנוע מחלק מהאנשים להשתתף.

במידה והאתר פתוח לכולם, לרוב ניתן להשיב מבלי למסור את שמך האמיתי (אלא אם כן מנהלי האתר, הגדירו זאת באופן שונה). אם האתר סגור למוזמנים בלבד, אפשרות זו לא קיימת. במקרה כזה ניתן לשלוח את תשובתך בדואר אלקטרוני ישירות לארגון.

האם באפשרותי לבחור שתשובתי תופיע באופן אנונימי?